corner graphic   Hi,    
Facebook image
ver. 2.0.17.05.29
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #1680 - ἐλπίς

Transliteration
elpís
Phonetics
el-pece'  
Word Origin
from a primary elpo (to anticipate, usually with pleasure)
Parts of Speech
Noun Feminine
TDNT
2:517,229
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
 1. expectation of evil, fear
 2. expectation of good, hope
  1. in the Christian sense
   1. joyful and confident expectation of eternal salvation
 3. on hope, in hope, having hope
  1. the author of hope, or he who is its foundation
  2. the thing hoped for
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 932 ‑ בֹּהַן (bo'‑han);  982 ‑ בָּטַח (baw‑takh');  2113 ‑ זְוָעָה (zev‑aw‑aw');  2380 ‑ חָזוּת (khaw‑zooth');  2617 ‑ חֶסֶד (kheh'‑sed);  3689 ‑ כֶּסֶל (keh'‑sel);  4007 ‑ מֶבָּט (mab‑bawt', meb‑bawt');  4268 ‑ מַחֲסֶה (makh‑as‑eh', makh‑seh');  5082 ‑ נְדִיבָה (ned‑ee‑baw');  5315 ‑ נֶפֶשׁ (neh'‑fesh);  5833 ‑ עֶזְרָת (ez‑raw', ez‑rawth');  6643 ‑ צְבִי (tseb‑ee');  6957 ‑ קָו (kav, kawv);  7364 ‑ רָחַץ (raw‑khats');  7664 ‑ שֵׂבֶר (say'‑ber);  8431 ‑ תּוֹחֶלֶת (to‑kheh'‑leth);  8615 ‑ תִּקְוָה (tik‑vaw');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (54) NAS (54) HCS (53)
Acts 8
Romans 9
1 Corinthians 2
2 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 3
Philippians 1
Colossians 3
1 Thessalonians 4
2 Thessalonians 1
1 Timothy 1
Titus 3
Hebrews 5
1 Peter 3
1 John 1
Acts 8
Romans 9
1 Corinthians 2
2 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 3
Philippians 1
Colossians 3
1 Thessalonians 4
2 Thessalonians 1
1 Timothy 1
Titus 3
Hebrews 5
1 Peter 3
1 John 1
Acts 8
Romans 13
1 Corinthians 3
2 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 3
Philippians 1
Colossians 3
1 Thessalonians 4
2 Thessalonians 1
1 Timothy 1
Titus 3
Hebrews 5
1 Peter 3
1 John 1
BYZ TIS TR
N-ASF 18
N-DSF 12
N-GSF 14
N-NSF 10
N-ASF 17
N-DSF 12
N-GSF 13
N-NSF 10
N-ASF 18
N-DSF 12
N-GSF 14
N-NSF 10
NA WH
N-ASF 17
N-DSF 12
N-GSF 13
N-NSF 10
N-ASF 19
N-DSF 13
N-GSF 16
N-NSF 11


Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐλπ-ίς, ίδος, ἡ,

(v. ἔλπω)

I

1. hope, expectation (δόξα μελλόντων Pl. Lg. 644c), ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα Od. 16.101, 19.84; personified, Hes. Op. 96: pl., Pi. P. 2.49, etc.; πολλῶν ῥαγεισῶν ἐλπίδων after the wreck of many hopes, A. Ag. 505; ἔτι ἐν αὐτοῖς εἰσὶν ἐλπίδες, νέοι γάρ Pl. Prt. 328d; κεναῖσιν ἐλπίσιν θερμαίνεται S. Aj. 478; expectancy, Id. OT 771 (pl.), OC 1749 (lyr., pl.), Pi. N. 1.32 (pl.), etc.: Constr., in Att., with gen. both of subject and object, as (where both are conjoined) Πελοποννησίων τὴν ἐλπίδα τοῦ ναυτικοῦ the hope of the P. in their navy, Th. 2.89; also αἱ τῶν Ἑλλήνων ἐς ὑμᾶς ἐλπίδες Id. 3.14; ὑμέτεραι ἐλπίδες,= ἐς ὑμᾶς, Id. 1.69; ἐλπίδ' ἔχω, = cross ἐλπίζω, with fut. inf., μὴ οὐ δώσειν δίκην Hdt. 6.11, etc.: with aor. inf., κλέος εὑρέσθαι Pi. P. 3.111: with ὡς and fut. inf., S. OC 385; ὥστε μὴ θανεῖν E. Or. 52; περὶ τῆς ἐμαυτοῦ ψυχῆς οὐ πολλὰς ἐλπίδας ἔχω D.H. 5.27; ἐν ἐλπίδι εἰμί, c. fut. inf., Th. 7.46; ἐν ἐλπίσι καλαῖς γενόμενος Plu. Brut. 40; ἐλπίς [ἐστί] μοι with acc. and fut. inf. or aor., ἐλπίς τις αὐτὸν ἥξειν A. Ag. 679; τοσοῦτόν γ' ἐστί μοι τῆς ἐλπίδος, τὸν ἄνδρα.. προσμεῖναι S. OT 836; πλείων ἐλπὶς φιλίαν ἢ ἔχθραν γενέσθαι Pl. Phdr. 232e: c. pres. inf., Id. Sph. 250e: folld. by ὡς.., E. Tr. 487; ἐς ἐλπίδα ἐλθεῖν τινος Th. 2.56; ἐπ' ἐλπίδας ἀφανεῖς καθίστασθαι Id. 5.103; ἐλπίδα λαβεῖν X. Cyr. 4.6.7; ἐλπίδας μεγάλας ἔν τινι ἔχειν ib. 1.4.25, cf. Isoc. 4.121; τίν' ὑπάγεις μ' ἐς ἐλπίδ'; E. Hel. 826; ἐλπίδας ἐμποιεῖν ἀνθρώποις, ὑποθεῖναί τισι, X. Cyr. 1.6.19, HG 4.8.28; ἐλπίδας μεγίστας παρέχεται ποιῆσαι Pl. Smp. 193d; ἐλπίδα or ἐλπίδας ὑπογράφειν, Epicur. Ephesians 3 p.65U., Plb. 5.36.1; ἀποκεκομμένης τῆς ἐλπίδος Id. 3.63.8, cf. A.R. 4.1272; ἐκτὸς ἐλπίδος beyond hope, S. Ant. 330; ἀπ' ἐλπίδος πεσεῖν A. Ag. 999; παρ' ἐλπίδα ib. 899, S. Ph. 882: prov., πεινῶμεν ἐπὶ ταῖς ἐλπίσιν Antiph. 123.7; κάπτοντες αὔρας ἐλπίδας σιτούμενοι Eub. 10.7; αἱ δ' ἐλπίδες βόσκουσι τοὺς κενούς Men. Mon. 42.

2. object of hope, a hope, Ὀρέστης, ἐ. δόμων A. Ch. 776; ὑμεῖς, ἡ μόνη ἐ. Th. 3.57; Εὔτυχος, ἡ γονέων ἐ. IG 3.1311.

3. reason to expect or believe, πολλὴ ἐ. κτήσασθαι, νοητὸν εἶναι, Pl. Phd. 67b, Lg. 898d.

II anxious thought on the future, boding, A. Ag. 1434, Hp. Coac. 267, E. Or. 859, Pl. Lg. 644c.

Thayer's Expanded Definition
 ἐλπίς (sometimes written ἐλπίς; so WH in Romans 8:20; Tdf. in Acts 2:26; see (in 2below, and) the references under the word ἀφειδον), ἐλπίδος, (ἔλπω to make to hope), the Sept. for בֶּטַח and מִבְטַח, trust; מַחְסֶה that in which one confides or to which he flees for refuge; תִּקְוָה expectation, hope; in the classics a vox media, i. e. expectation whether of good or of ill;

1. rarely in a bad sense, expectation of evil, fear; as, τῶν κακῶν ἐλπίς, Lucian, Tyrannic c. 3; τοῦ φοβοῦ ἐλπίς, Thucydides 7,61; κακῇ ἐλπίς, Plato, rep. 1, p. 330e. (cf. legg. 1, p. 644c. at the end); πονηρά ἐλπίς Isaiah 28:19, the Sept.

2. much more frequent in the classics, and always in the N. T., in a good sense: expectation of good, hope; and in the Christian sense, joyful and confident expectation of eternal salvation: Acts 23:6; Acts 26:7; Romans 5:4; Romans 12:12; Romans 15:13; 1 Corinthians 13:13; 1 Peter 1:3; 1 Peter 3:15; ἀγαθή ἐλπίς (often in secular authors, as Plato, Phaedo 67c.; plural ἐλπίδες ἀγαθαί, legg. 1, p. 649b.; Xenophon, Ages. 1,27), 2 Thessalonians 2:16; ἐλπίς βλεπομένη, hope whose object is seen, Romans 8:24; Θεός τῆς ἐλπίδος, God, the author of hope, Romans 15:13; πληροθορια τῆς ἐλπίδος, fullness, i. e. certainty and strength of hope, Hebrews 6:11; ὁμολογία τῆς ἐλπίδος, the confession of those things which we hope for, Hebrews 10:23; τό καύχημα τῆς ἐλπίδος hope wherein we glory, Hebrews 3:6; ἐπεισαγωγή κρείττονος ἐλπίδος, the bringing in of a better hope, Hebrews 7:19; ἐλπίς with the genitive of the subjunctive, Acts 28:20; 2 Corinthians 1:7 (6); Philippians 1:20; with the genitive of the object, Acts 27:20; Romans 5:2; 1 Corinthians 9:10; 1 Thessalonians 5:8; Titus 3:7; with the genitive of the thing on which the hope depends, ἐλπίς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, Acts 16:19; τῆς κλήσεως, Ephesians 1:18; Ephesians 4:4; τοῦ εὐαγγελίου, Colossians 1:23; with the genitive of the person in whom hope is reposed, 1 Thessalonians 1:3 (cf. Buttmann, 155 (136)). ἐπ' (or ἐφ' — so Acts 2:26 L T; Romans 4:18 L; Romans 8:20> (Romans 8:21>) T WH; cf. Scrivener, Introduction, etc., p. 565; (but see above, at the beginning)) ἐλπίδι, relying on hope, having hope, in hope ( Euripides, Herc. fur. 804; Diodorus Siculus 13,21; ἐπ' ἐλπίδι ἀγαθή, Xenophon, mem. 2,1, 187 ( Winer s Grammar, 394 (368), cf. 425 (396); Buttmann, 337 (290)): Acts 2:26 (of a return to life); Romans 4:18; with the genitive of the thing hoped for added: ζωῆς αἰωνίου, Titus 1:2; τοῦ μετέχειν, 1 Corinthians 9:10 ( G L T Tr WH); in hope, followed by ὅτι, Romans 8:20 (21) (but Tdf. reads διότι); on account of the hope, for the hope ( Buttmann, 165 (144)), with the genitive of the thing on which the hope rests, Acts 26:6. παῥ ἐλπίδα, beyond, against, hope ( Winer's Grammar, 404 (377)): Romans 4:18 (i. e. where the laws of nature left no room for hope). ἔχειν ἐλπίδα (often in Greek writings): Romans 15:4; 2 Corinthians 3:12; with an infinitive belonging to the person hoping, 2 Corinthians 10:15; ἐλπίδα ἔχειν εἰς ( Tdf. πρός) Θεόν, followed by an accusative with an infinitive Acts 24:15 (εἰς Χριστόν ἔχειν, τάς ἐλπίδας, Acta Thomae § 28; (τήν ἐλπίδα εἰς τόν Ἰησοῦν ἐν τῷ πνεύματι ἔχοντες, the Epistle of Barnabas 11,11 [ET])); ἐπί with the dative of person 1 John 3:3; ἐλπίδα μή ἔχοντες (of the heathen) having no hope (of salvation), Ephesians 2:12; 1 Thessalonians 4:13; ἐλπίς ἐστιν εἰς Θεόν, directed unto God, 1 Peter 1:21. By metonymy, it denotes a. the author of hope, or he who is its foundation, (often so in Greek authors, as Aeschylus choëph. 776; Thucydides 3,57; (cf. Ignatius ad Ephesians 21,2 [ET]; ad Magn. 11 [ET] at the end; ad Philad. 11,2 [ET]; ad Trall. inscr. and 2,2 [ET], etc.)): 1 Timothy 1:1; 1 Thessalonians 2:19; with the genitive of object added, τῆς δόξης, Colossians 1:27.

b. the thing hoped for: προσδέχεσθαι τήν μακαρίαν ἐλπίδα, Titus 2:13; ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδέχεσθαι, the thing hoped for, which is righteousness (cf. Meyer edition Sieffert at the passage), Galatians 5:5 (προσδοκῶν τάς ὑπό Θεοῦ ἐλπίδας, 2 Maccabees 7:14); διά ἐλπίδα τήν ἀποκειμένην ἐν τοῖς οὐρανοῖς, Colossians 1:5; κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος, Hebrews 6:18 (cf. Bleek at the passage). — Zöckler, De vi ac notlone vocis ἐλπίς in N. T. Gissae 1856.

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐλπίς ,

(ἑλ -, Romans 8:20, WH, v. Bl., § 4, 3; M, Pr., 44), -ίδος , ,

[in LXX for H982 and its derivatives, H8615 (freq. in Jb), etc.;]

expectation (in cl., rarely of evil, mostly of good, and so always in NT), hope;

1. of hope in general: 2 Corinthians 1:6; c. gen. obj., Acts 16:19; art. inf., Acts 27:20, 1 Corinthians 9:10; παρ᾿ ἐλπίδα , Romans 4:18; ἐπ᾿ ἐλπίδι , 1 Corinthians 9:10.

2. Of religious hope: ἐπ᾿ ἐλπίδι , Acts 2:26; Acts 26:6, Romans 4:18; Romans 8:20, Titus 1:2; τῇ ἐ . ἐσώθημεν , Romans 8:24; κατ᾿ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου , Titus 3:7; of the Messianic hope of Israel, Acts 23:6; Acts 26:6-7; Acts 28:20; of Christian hope, Romans 5:2-5; Romans 12:12; Romans 15:4; Romans 15:13, 1 Corinthians 13:13, 2 Thessalonians 2:16, Hebrews 3:6; Hebrews 6:11; Hebrews 7:19; Hebrews 10:23, 1 Peter 1:3; 1 Peter 1:21; 1 Peter 3:15; c. gen. obj., Romans 5:2, Colossians 1:27, 1 Thessalonians 1:3; 1 Thessalonians 5:8, Titus 1:2; c. gen. of that on which the hope is based, Acts 26:6, Ephesians 1:18; Ephesians 4:4, Colossians 1:23; ὁ θεὸς τῆς ἐ ., Romans 15:13; ἔχειν ἐ . (= cl. ἐλπίζειν ), Acts 24:15, Romans 15:4, 2 Corinthians 3:12; 2 Corinthians 10:15, Ephesians 2:12, 1 Thessalonians 4:13; seq. ἐπί , c. dat., 1 John 3:3; εἰς , Acts 24:15; ὅτι , Romans 8:20, Philippians 1:20-21. Meton.,

(a) of the author or ground of hope (cl.): 1 Thessalonians 2:19, 1 Timothy 1:1; c. gen. obj., Colossians 1:27;

(b) of the thing hoped for: Galatians 5:5, Colossians 1:5, Titus 2:13, Hebrews 6:18 (Cremer, 252, 712).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

BGU II. 486.6 (ii/A.D.) ὅτε καὶ οἱ νέοι καρ [ποὶ τὰς βελτίσ ]τας παρέχουσιν ἡμεῖν ἐλπίδας. P Oxy VII. 1070.10 (iii/A.D.) a pompous letter from a man to his wife in which he beseeches Serapis τῶν χρηστῶν ἐλπίδων τῶν ἐν ἀνθρώποισι νεσνομισμένων (l. νενομ —), ";for the good hopes that are held by mankind."; Syll 529.85 (i/B.C.) καὶ ἐφοδεύοντες διεφύλαξαν τ [ὴν πόλιν ἕω ]ς τοῦ ἀποκατασταθῆνα [ι ] τὸν δῆμον εἰς βελτίονας ἐλ [π ]ίδας. For a disk with the inscr. ἔχω ἐλπίδας καλάς, see JHS xxxiii, p. 84 ff., BCH xxxviii. (1914), p. 94 ff. Christian uses of the word are P Oxy VI. 939.9 (iv/A.D.) (= Selections, p. 128) an affectionate letter regarding a sick mistress—ἐν γὰρ αὐτῇ πάντες τὰς ἐλπίδας [ἔχομεν, and ib. VII. 1059.1 (v/A.D.) a prayer commencing Κυ ̣(ριε) θ (ε)έ μου καὶ ὑ ἐρπίς (l. ἡ ἐλπίς) μου. The word is a proper name in BGU II. 632.20 (ii/A.D.) (= LAE, p. 174) Ἐλπὶς καὶ Φορτου [νᾶτα (cf. 1 Corinthians 16:17), and in Syll 865.10 of a slave, see also Cagnat IV. 889.15, 1069.2, 1071.2 : cf. Acts 23:6 περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν κρίνομαι, where Lake (Earlier Epp. of St. Paul, p. 16) translates ";for ‘Hope’ and a resurrection of the dead am I being judged."; For the aspirated form ἐφ᾽ ἑλπίδι which WH read in Romans 8:20 cf. Proleg. p. 44, and see s.v. ἀπελπίζω. In Lat. inscrr. we find Helpis, Helpidius. MGr ἐλπίδα, ἐρπίδα, ὀρπί (δ)α.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ελπιδα ελπίδα ἐλπίδα ελπίδας ελπιδι ελπίδι ἐλπίδι ἑλπίδι ελπιδος ελπίδος ἐλπίδος ελπις ελπίς ἐλπίς ἐλπὶς elpida elpída elpidi elpídi elpidos elpídos elpis elpís elpìs helpidi helpídi

Lectionary Calendar
Monday, May 29th, 2017
the Seventh Week after Easter
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ἐλπίζω
Next Entry
Ἐλύμας
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology