corner graphic   Hi,    
Facebook image
ver. 2.0.16.10.28
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Old & New Testament Greek

Entry for Strong's #3361 - μή

Transliteration:
mḗ
Phonetics:
may  
Word Origin:
a primary particle of qualified negation (whereas (3756) expresses an absolute denial)
Parts of Speech:
particle
TDNT:
None
Word Definition  [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. no, not lest
Liddell-Scott-Jones Definitions

μή,

Elean μά [] SIG 9.5 (Olympia, vi B.C.). (Cf. Skt. mâ´, Arm. mi [from I.- E. mç´ ], negative used in prohibitions): not, the negative of the will and thought, as οὐ of fact and statement; μή rejects, οὐ denies; μή is relative, οὐ absolute; μή subjective, οὐ objective. (A few examples of μηδέ and μηδείς have been included.) in

INDEPENDENT sentences, used in expressions of will or wish, command, entreaty, warning,

1 with pres. imper., 2 pers., μή μ' ἐρέθιζε Il. 1.32, al.; 3 pers., μή μευ πειράτω 9.345, etc.: rarely with aor. imper., μὴ.. ἔνθεο τιμῇ 4.410, cf. Od. 24.248; in Att., μὴ ψεῦσον, ὦ Ζεῦ, τῆς.. ἐλπίδος Ar. Th. 870; 3 pers., μή τις ἀκουσάτω Od. 16.301, cf. Pi. O. 8.55, P. 5.23, A. Th. 1041, S. Aj. 1180; μηδεὶς νομισάτω, προσδοκησάτω X. Cyr. 7.5.73, Pl. Revelation 17:1-18 c: with pf. imper. 3 pers., μή τις ὀπίσσω τετράφθω Il. 12.272; or 2 pers. when pf. = pres., μὴ κεκράγετε Ar. V. 415.

2. with subj. (usu. 2 pers. of aor.), in prohibitions, μὴ δή με.. ἐάσῃς Il. 5.684, cf. A. Pr. 583 (lyr.), al.; μή τοί με κρύψῃς τοῦτο ib. 625, cf. S. Ph. 470; μὴ φθονήσῃς Pl. Prt. 320c: coupled with pres. imper., μὴ βοηθήσητε τῷ πεπονθότι δεινά, μὴ εὐορκεῖτε D. 21.211; 3 pers., μὴ.. γένηται Il. 4.37, cf. Od. 22.213; μὴ ματεύσῃ θεὸς γενέσθαι Pi. O. 5.24: rarely, if ever, with 2 pers. pres. subj., μὴ κάμνῃς E. IA 1143 (leg. κάμῃς); 3 pers., μή τις οἴηται, = μὴ οἰώμεθα, Pl. Lg. 861e: also with the hortative subj. used to supply the 1 pers. of the imper., pres. μὴ ἴομεν (ἴωμεν) Il. 12.216, etc.; μὴ διώκωμεν Hdt. 8.109, etc.: aor. μὴ πάθωμεν X. Cyr. 1.5.11, etc.: rarely with 1 sg., μή σε.. κιχείω Il. 1.26, cf. 21.475, 22.123, S. OC 174 (anap.). with pres. or aor. subj. in a warning or statement of fear, μὴ.. γένησθε take care you do not become, Il. 5.487; μὴ.. ὑφαίνῃσιν I fear.. may prove to be weaving, Od. 5.356; αἷμα μὴ σοῖς ἐξομόρξωμαι πέπλοις E. HF 1399: in Att. Prose, to make a polite suggestion of apprehension or hesitation, perhaps, μὴ ἀγροικότερον ᾖ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν Pl. Grg. 462e, cf. Tht. 188d, Arist. Pol. 1291a8, al.: in later Greek the ind. is found, μὴ ἡ ἔννοια ἡμῶν.. ἀντιλαμβάνεται Dam. Proverbs 20:1-30.

3. with fut. ind., a dub. usage (νεμεσήσετ ' is subj. in Il. 15.115), μηδεμίαν ἄδειαν δώσετε Lys. 29.13; μὴ βουλήσεσθε (Pap. βούλη[σθ]ε) D. 23.117; cf. μαλακὸν ἐνδώσετε μηδέν Ar. Pl. 488.

4. with past tenses of ind. to express an unfulfilled wish, μὴ ὄφελες λίσσεσθαι Il. 9.698, cf. Od. 11.548; μή ποτ' ὤφελον λιπεῖν τὴν Σκῦρον S. Ph. 969; εἴθε μή ποτ' εἰδόμαν Id. OT 1217 (lyr.), cf. E. IA 70, Cyc. 186, X. Cyr. 4.6.3.

5. with opt. to express a negative wish, with pres., ἃ μὴ κραίνοι τύχη A. Th. 426, cf. Eu. 938 (lyr.): more freq. with aor., μὴ σέ γ' ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλῆα Κρονίων ποιήσειεν Od. 1.386, cf. 403, 11.613.

6. in oaths and asseverations, ἴστω Ζεὺς.., μὴ μὲν τοῖς ἵπποισιν ἀνὴρ ἐποχήσεται ἄλλος Il. 10.330; ἴστω νῦν τόδε Γαῖα.., μὴ.. Ποσειδάων.. πημαίνει Τρῶας 15.41; μὰ τὴν Ἀφροδίτην.., μὴ ἐγώ σ' ἀφήσω Ar. Ec. 1000, cf. Av. 195, Lys. 917.

7. c. inf., when used as imper., μὴ δή μοι ἀπόπροθεν ἰσχέμεν ἵππους Il. 17.501; μὴ πρὶν ἐπ' ἠέλιον δῦναι 2.413; οἷς μὴ πελάζειν A. Pr. 712.

8. freq. without a Verb, εἰ χρή, θανοῦμαι. Answ. μὴ σύ γε (sc. θάνῃς) S. OC 1441; ἄπελθε νῦν. Answ. μὴ (sc. γενέσθω) ἀλλά nay but, Ar. Ach. 458; in curt expressions, μὴ τριβὰς ἔτι (sc. ποιεῖσθε) S. Ant. 577; μή μοι σύ none of that to me! E. Med. 964; μή μοι πρόφασιν no excuses! Ar. Ach. 345; μή μοί γε μύθους Id. V. 1179.

in DEPENDENT clauses:

1 with Final Conjs., ἵνα μή Il. 19.348, etc.; ὅπως μή D. 27.5,al.; ὡς μή Il. 8.37, A. Pr. 53,al.; ὄφρα μή Il. 1.118,al.: with ὅπως ἄν and ὡς ἄν, that so, ὅπως ἂν.. μηδέ Ar. V. 178, Pl. Grg. 481a; ὡς ἂν μή Od. 4.749, Hdt. 1.5; but μή alone, = ἵνα μή, lest, ἀπόστιχε μή τινοήσῃ Ἥρη Il. 1.522, cf. 587; λίσσεσθαι.., μή οἱ.. χολώσαιτο φρένα κούρη Od. 6.147: fut. ind. and aor. subj. in consecutive clauses, Ar. Ec. 495 (lyr., dub.l.).

2. in the protasis of conditional sentences, v. εἰ (for the exceptions v. οὐ), and with temporal conjunctions used conditionally, v. ἐπειδάν, ὅταν, ὅτε, etc. ὅτι μή except, ὅτι μὴ Χῖοι μοῦνοι Hdt. 1.18, cf. Th. 4.26; ὅτι μὴ πᾶσα ἀνάγκη Pl. Phd. 67a; ὅσον μή ib. 83a; ὅσα μὴ ἀποβαίνοντες provided only that they did not disembark, Th. 4.16.

3. in later Gr., with causal Conjs., ὁ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν John 3:18, cf. Luc. DMort. 21.2, D Deor. 2.1; ἐπεὶ μή Id. Hist.Conscr. 3, etc.: also after ὅτι and ὡς that, ὅτι μὴ ἐστὶν ἐπίπεδος οὕτως ἂν καταμάθοιμεν Cleom. 1.8, cf. Luc. Hist.Conscr. 29, DDeor. 20.10.

4. in relat. clauses, which imply a condition or generality, ὃς δὲ μὴ εἶδέ κω τὴν κανναβίδα whoever.., Hdt. 4.74; ὃ μὴ κελεύσει (fort. κελεύσαι) Ζεύς such a thing as.., A. Eu. 618, cf. 661, 899; λέγονθ' ἃ μὴ δεῖ such things as one ought not, S. Ph. 583; λόγοις τοιούτοις οἷς σὺ μὴ τέρψῃ κλύων Id. Ant. 691; ὅπου μὴ ἠθέλησεν Antipho 1.7: freq. with subj., ᾧ μὴ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἔωσιν Od. 4.165, al.: with ἄν, S. OT 281: with opt., ἃ μὴ σαφῶς εἰδείη X. Cyr. 1.6.19, etc.: less freq. with opt. and ἄν, Pl. Phlb. 20a, Lg. 839a; γένοιτο δ' ἂν ἐν ᾗ μή τι ἂν προσδοκήσειεν χώρᾳ ib. 872d.

5. c. inf., regularlyfrom Homer on, exc. after Verbs of saying and thinking (but v. infr. c): after ὥστε or ὡς, ὥστε μὴ φρονεῖν A. Pers. 725 (troch.), etc. (for exceptions v. οὐ): always when the inf. takes the Art., τὸ μὴ προμαθεῖν Pi. O. 8.60; τὸ μὴ ἀμελεῖν μάθε A. Eu. 86, cf. 749, Pr. 624; λείπομαι ἐν τῷ μὴ δύνασθαι S. OC 496. by an apparent pleonasm after Verbs of negative result signifying to forbid, deny, and the like, ὁ δ' ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι Il. 18.500 (without μή ib. 450); ἀντιδικεῖν Lys. 6.12 (μηδέν) ; ἀντιλέγειν Th. 5.49, Isa 4.15 (μηδέ) ; ἀπαγορεύειν Antipho 5.34, And. 4.9; ἀπειπεῖν Ar. Av. 557, D. 33.19, etc.; ἀπαυδᾶν Ar. Eq. 1072; ἀπείργειν E. Hel. 1559, al. (without μή S. Aj. 70); ἀπιστεῖν Th. 4.40; ἀπεγνωκέναι Lys. 1.34; ἀποστερεῖσθαι Antipho 2.4.1 (μηδέ) ; ἀποτρέπεσθαι Id. 5.32 (μηδέν) ; ἀρνεῖσθαι, ἔξαρνος εἶναι, Ar. Eq. 572, Hdt. 3.67; ἐναντιωθῆναι Pl. Ap. 32b; σχεῖν Hdt. 1.158; παύειν (where the part. is more freq.) Ar. Ach. 634; κωλῦσαι E. Ph. 1269; ἐπάρατον ἦν μὴ οἰκεῖν Th. 2.17: in these cases the Art. freq. precedes μή, τὸ δὲ μὴ λεηλατῆσαι.. ἔσχε τόδε Hdt. 5.101; ἐξομῇ τὸ μὴ εἰδέναι; S. Ant. 535; εἴργειν τὸ μή.. Th. 3.1, etc.; also ἀπέφυγε τὰ σφῷν τὸ μὴ πίτνειν κακῶς S. OC 1740 (lyr.): with Art. in gen., ἔχειν τοῦ μή.. X. An. 3.5.71; ἐμποδὼν γίγνεσθαι τοῦ μή.. Id. Cyr. 2.4.23. after Verbs of saying and thinking which involve an action of will, as in those signifying to swear, aver, believe, and the like; so after ὄμνυμι, Il. 9.133, Od. 5.179, Hdt. 1.165, 2.179, Ar. V. 1047, etc.; μαρτυρῶ Lys. 7.11, D. 45.15, etc.; ὁμολογῶ Pl. Prt. 336b, Smp. 202b, cf. Phd. 93d, etc.; ἐγγυῶμαι Pi. O. 11(10).18, Pl. Prt. 336d; πέπεισμαι Id. Ap. 37a, etc.; πιστεύω And. 1.2, X. An. 1.9.8, etc.: occasionally with other Verbs, φημί Id. Mem. 1.2.39, Pl. Tht. 155a; λέγω, προλέγω, Th. 5.49, 1.139; πάντες ἐροῦσι μή.. X. Cyr. 7.1.18; νομίζω ib. 7.5.59, Th. 6.102; ἡγοῦμαι Pl. Ap. 27d: very freq. in later Gr., Matthew 2:12, Luc. Peregr. 44, etc.

6. with the part., when it can be resolved into a conditional clause, μὴ ἐνείκας, = εἰ μὴ ἤνεικε, Hdt. 4.64; μὴ θέλων, = εἰ μὴ θέλεις, A. Pr. 504; μὴ δολώσαντος θεοῦ, = εἰ μὴ ἐδόλωσε, Id. Ag. 273; μὴ δρῶν, = εἰ μὴ δρῴην, S. OT 77, etc.: in a general or characteristic sense, δίδασκέ με ὡς μὴ εἰδότα, = ut qui nihil sciam, Id. OC 1155, cf. Ant. 1063, 1064; τίς πρὸς ἀνδρὸς μὴ βλέποντος ἄρκεσις; one who sees not, Id. OC 73: in this signf. freq. with the Art., ὁ μὴ λεύσσων Id. Tr. 828 (lyr.); ὁ μὴ δουλεύσας Pl. Lg. 762e; τῷ μὴ εἰργασμένῳ Antipho 5.65; τὸν.. μὴ φροντίσαντα Lycurg. 27, cf. 45, etc.: with causal significance, μὴ παρὼν θαυμάζεται S. OT 289, etc.; ἄθλια πάσχω μὴ.. μόνον βιαζόμενος Antipho 2.2.4; ἑτέρας μηδεμιᾶς ὁμολογουμένης εἶναι Isaiah 5:16; μηδενὸς ἐμποδὼν ὄντος D. 3.8: very freq. in later Greek, POxy. 38.16 (i A.D.), Luc. DMeretr. 12.4, etc.: occasionally after Verbs of knowing and showing, S. Ph. 79, OC 656, 797, 1122, E. Tr. 970, Th. 1.76, 2.17.

7. with Substs., Adjs., and Advbs. used generically, with or without Art., τὰ μὴ δίκαια A. Eu. 432; δίκαια καὶ μὴ δίκαια Id. Ch. 78 (lyr.); τὸ μὴ 'νδικον S. OT 682 (lyr.); τὸ μὴ καλόν Id. Ant. 370 (lyr.); ἡ μὴ 'μπειρία, = τὸ μὴ ἔχειν ἐμπειρίαν, want of experience, Ar. Ec. 115; ἡ μὴ ἐπιτροπή Pl. Lg. 966c; δῆμον καὶ μὴ δῆμον ib. 759b; ὁ μὴ ἰατρός Id. Grg. 459b; νίκης μὴ κακῆς A. Eu. 903, cf. Th. 411; τῷ φρονοῦντι μὴ καλῶς Id. Pr. 1012, cf. Ag. 349, 927.

8. after Verbs expressing fear or apprehension (cf. μὴ οὐ): when the thing feared is fut., mostly with subj.: with pres. subj., δεινῶς ἀθυμῶ μὴ βλέπων ὁ μάντις ᾖ shall proveto be.., S. OT 747, cf. Ant. 1113; ὅρα μὴ κυβεύῃς Pl. Prt. 314a: more freq. with aor., δείδοικα.. μή σε παρείπῃ Il. 1.555, cf. 9.244, 13.745: with pf., shall prove to have been, δέδοικα μὴ περαιτέρω πεπραγμέν' ᾖ μοι S. Tr. 663, cf. Ph. 494, Hdt. 3.119, 4.140, etc.: less freq. with fut. ind., X. Cyr. 2.3.6, Ar. Ec. 488, Pl. Phlb. 13a: with opt. according to the sequence of moods and tenses: pres. opt., S. Tr. 482, X. An. 1.10.9: aor., Od. 11.634, etc.: pf., X. Cyr. 1.3.10: with fut. opt. in oratio obliqua, Id. HG 6.4.27, Mem. 1.2.7, Pl. Euthphr. 15d: with opt. and ἄν, S. Tr. 631, X. vect. 4.41. when the action is pres. or past, the ind. is used, εἰσόρα μὴ σκῆψιν οὐκ οὖσαν τίθης S. El. 584, cf. E. Ion 1523, Ar. Nu. 493, Pl. La. 196c; ὅρα μὴ παίζων ἔλεγεν Id. Tht. 145b, cf. E. Hel. 119; φοβούμεθα μὴ ἀμφοτέρων ἡμαρτήκαμεν Th. 3.53, cf. E. Or. 209, Pl. Ly. 218d; δείδω μὴ δὴ πάντα θεὰ νημερτέα εἶπεν Od. 5.300. with ind. and subj. in consecutive clauses, E. Ph. 93. in

QUESTIONS:

I direct questions,

1 with ind., where aneg. answer is anticipated (but more generally in A. Ag. 683 (lyr.), S. OC 1502, Tr. 316, Pl. Grg. 488b), in Hom. only ἦ μή..; Od. 6.200, 9.405; μή σοι δοκοῦμεν..; A. Pers. 344, cf. Pr. 249, 959, etc.: in Trag. and Att. freq. ἆρα μή; Id. Th. 208, S. El. 446, Pl. R. 405a: for questions in which μή (μηδέ) follows οὐ, v. οὐ μή. in other questions, τί μὴ ποιήσω; what am I not to do? S. El. 1276 (lyr.); τί μή; why not? Id.Aj.668 (s.v.l.); cf. μήν.

2. with subj., when the speaker deliberates about a neg. action, μὴ οὕτω φῶμεν; Pl.R.335c, cf. 337b, 417b; ὁ τοιοῦτος μὴ δῷ δίκην; D.21.35; πῶς μὴ φῶμεν; Pl.Tht.161e: with opt. and ἄν, τῶς ἄν τις μὴ θυμῷ λέγοι; how can a man help being excited when he speaks? Id.Lg.887c, cf. Grg.510d, X.Mem.3.1.10.

II

1. indirect questions, freq. where fear is implied (cf. b. 8), ἄφρα ἴδωμεν μὴ τοὶ κοιμήσωνται Il.10.98, cf. 101, Od.21.395; εἰσόμεσθα μή τι.. καλύπτει S.Ant.1253, cf. Th.2.13, etc.; also σκοπεῖσθαι τῶς ἂν μή.. Isoc.5.8, cf. 15.6; later in simple indirect quesitons, ἐπυνθάνετο μὴ ἔγνω Ant.Lib.23.5.

2. in questions introduced by εἰ, ἤρετό με.. εἰ μὴ μέμνημαι Aeschin.2.36 (εἰ οὐκ in same sense, 1.84): in the second part of a disjunctive question, εἰ.. (or εἴτε) μή.., εἴτε.. εἴτε μή.., A.Eu.468, 612, And.1.7, Pl.Revelation 18:1-24 a, R.457d, X.Cyr.2.1.7; εἴτε.. εἴτε μή.., εἰ.. ἢ οὔ, εἰ.. ἢ μή without difference of meaning between μή and οὺ, Isaiah 8:9; so also, τοὺς νόμους καταμανθάνειν εἰ καλῶς κεῖνται ἢ μή,.. τοὺς λόγους, εἰ ὀρθῶς διδάσκουσι τὸ πρᾶγμα ἢ οὔ Antipho 5.14.

Position

1. of μή. When the neg. extends its power over the whole clause, μή prop. precedes the Verb. When its force is limited to single words, it precedes those words. But Poets sts. put μή after the Verb, ὄλοιο μή πω S.Ph.961; φράσῃς.. μὴ πέρα ib.332, cf. OC1522.

2. μή is sts. repeated, cf. οὐ C μή, μή καλέσῃς Ar.V.1418, cf. S.Aj.190, OC210 (both lyr.).

Prosody:

in Trag. μή may be joined by synizesis with a following ει or ου, μὴ οὐ, μὴ εἰδέναι, S.OT13, 221, Tr.321, etc.: initial ε after μή is cut off by aphaeresis, μὴ ʼπόθουν Id.Aj.962; μὴ ʼμβαίνῃς Id.OC400; μὴ ʼγώ Id.Ph.910: in Prose, μὴ ʼκ IG1.115.11: μή folld. by α is sts. written μἀ.. (v. μὴ ἀλλά, etc.); sts. separately, μὴ ἀδικεῖν A.Eu.85, etc. μή in

Composition, or joined with other Particles, as μὴ ἀλλά, μὴ γάρ, μὴ οὐ, μὴ ὅπως or ὅτι, μή ποτε, etc., will be found in alphabetical order.

Thayer's Expanded Definition
 μή, the Sept. for אַל, אַיִן, אֵין, a particle of negation, which differs from οὐ (which is always an adverb) in that οὐ denies the thing itself (or to speak technically, denies simply, absolutely, categorically, directly, objectively), but μή denies the thought of the thing, or the thing according to the judgment, opinion, will, purpose, preference, of someone (hence, as we say technically, indirectly, hypothetically, subjectively). This distinction holds also of the compounds οὐδείς, μηδείς, οὐκέτι, μηκέτι, etc. But μή is either an adverb of negation, not (Latin non, ne); or a conjunction, that ... not, lest (Latin ne); or an interrogative particle (Latin num) (i. e. (generally) implying a neg. ans.; in indirect question, whether not (suggesting apprehension)). Cf. Herm. ad Vig. § 267, p. 802ff; Matthiae, § 608; Alexander Buttmann (1873) Gram. § 148 (cf. Alex. Alexander Buttmann (1873) N. T. Gr., p. 344 (296ff)); Kühner, ii. § 512f, p. 739ff; ( Jelf, § 738ff); Rost § 135; Winer's § 55,56; F. Franke, De particulis negantibus (two commentaries) Rintel. 1832 f; G. F. Gayler, Particularum Graeci sermonis negativarum accurata disputatio, etc. Tub. 1836; E. Prüfer, De μή et οὐ particulis epitome. Vratisl. 1836; (Gildersleeve in American Jour. of Philol. vol. i. no. i., p. 45ff; Jebb in Vincent and Dickson's Handbook to Modern Greek, 2nd edition, Appendix, § 82ff).

I. As a negative adverb;

1. universally: μή πάρεστι ταῦτα, where μή is used because reference is made merely to the thought that there are those who lack these things, 2 Peter 1:9; μή ἑώρακεν, which (in my opinion) he hath not seen (because they are not visible), Colossians 2:18 (but here G T Tr WH omit; L brackets μή; cf. Lightfoot at the passage; Winer's Grammar, 480f (448)); ἤδη κέκριται, ὅτι μή πεπίστευκεν, because he hath not believed, represented by the writer as the thought τοῦ κρίναντος, John 3:18 (differently in 1 John 5:10, where the faith denied is considered as something positive and actual); μή δεῖ, in the judgment of the writer, Titus 1:11.

2. in deliberative questions with the subjunctive: δῶμεν μή δῶμεν, Mark 12:14 (πότερον βίαν φωμεν μή φωμεν εἶναι, Xenophon, mem. 1,2, 45); μή ποιήσωμεν τά κακά (for so it would have run had there been no anacoluthon; but Paul by the statement which he interposes is drawn away from the construction with which he began, and proceeds ὅτι ποιήσωμεν κτλ., so that these words depend on λέγειν in the intervening statement ( Winer s Grammar, 628 (583); Buttmann, § 141,3)), Romans 3:8.

3. in conditional and final sentences (cf. Winer s Grammar, § 55,2; (Buttmann, 344ff (296ff)): ἐάν μή, unless, if not, see examples in ἐάν, I:3c. ἐάν etc. καί μή, Mark 12:19; ἐάν etc. δέ μή, James 2:14; ἐάν τίς ἴδῃ ... μή πρός θάνατον, 1 John 5:16; εἰ μή, εἰ δέ μή, εἰ δέ μήγε, etc., see εἰ, III., p. 171f. To this head belong the formulae that have ἄν or ἐάν as a modifier ( Winer s Grammar, § 55,3e.; (Buttmann, § 148,4)), ὅς, ὅστις, ὅσοι ἄν or ἐάν μή: Matthew 10:14; Matthew 11:6; Mark 6:11; Mark 10:15; Luke 7:23; Luke 9:5; Luke 18:17; Revelation 13:15; ὅς ἄν etc. καί μή, Mark 11:23; Luke 10:10; ὅς ἄν ... μή ἐπί πορνεία, Matthew 19:9 G T Tr WH text; of the same sort is πᾶν πνεῦμα, μή ὁμολογεῖ, 1 John 4:3. ἵνα μή, Matthew 7:1; Matthew 17:27; Mark 3:9; Romans 11:25; Galatians 5:17; Galatians 6:12, etc.; ἵνα ... καί μή, Matthew 5:29; Mark 4:12; John 6:50; John 11:50; 2 Corinthians 4:7, etc.; ἵνα ... μή, 2 Corinthians 13:10; ἵνα ... μή, John 12:46; ἵνα (weakened; see ἵνα, II:2) μή: after διαστέλλομαι (here L WH text ἐπιτιμάω), Matthew 16:20; τό θέλημα ἐστιν, ἵνα μή, John 6:39; οὕτως etc. ἵνα ... μή, John 3:16; παρακαλῶ, ἵνα ... καί μή, 1 Corinthians 1:10; ὅπως μή, Matthew 6:18; Acts 20:16; 1 Corinthians 1:29; ὅπως οἱ ... μή, Luke 16:26.

4. joined with the infinitive ( Winer s Grammar, § 55,4f.; (Buttmann, §§ 140,16; 148,6; cf. Prof. Gildersleeve as above, p. 48f));

a. after verbs of saying, declaring, denying, commanding, etc.: ἀποκριθῆναι, Luke 20:7; ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον μή ἰίδειν, that he should not see, Luke 2:26; χρηματισθέντες μή ἀνακάμψαι, Matthew 2:12; ὤμοσε (αὐτοῖς) μή εἰσελεύσεσθαι, Hebrews 3:18; after λέγω, Matthew 5:34,39; Matthew 22:23; Mark 12:18; Acts 21:4; Acts 23:8; Romans 2:22; Romans 12:3; κηρύσσω, Romans 2:21; γράφω, 1 Corinthians 5:9,11; παραγγέλλω, Acts 1:4; Acts 4:18; Acts 5:28,40; 1 Corinthians 7:10; 1 Timothy 1:3; 1 Timothy 6:17; παρακαλῶ, Acts 9:38 R G; Acts 19:31>; 2 Corinthians 6:1; αἰτοῦμαι, Ephesians 3:13; διαμαρτύρομαι, 2 Timothy 2:14; εὔχομαι, 2 Corinthians 13:7; παραιτοῦμαι, Hebrews 12:19 (here WH text omits μή; cf. Winer s Grammar, and Buttmann, as below); ἀξιῶ, Acts 15:38; ἐπιβόω ( L T Tr WH βόω), Acts 25:24; ἀντιλέγω (cf. Winer's Grammar, § 65,2 β.; ( Buttmann, § 148,13)), Luke 20:27 ( Tr WH L marginal reading λέγω); ἀπαρνοῦμαι (which see), Luke 22:34; also after verbs of deciding: Luke 21:14; κρίνω, Acts 15:19; κρίνω τοῦτο, τό μή, Romans 14:13; 2 Corinthians 2:1; θέλω, Romans 13:3; after verbs of hindering, avoiding, etc.: ἐγκόπτω (Res. ἀνακόπτω) τινα μή, Galatians 5:7 (cf. Winer s Grammar, (and Buttmann, as above; also § 140,16)); τοῦ μή, that ... not (Latin ne), after κατέχω, Luke 4:42; κρατοῦμαι, Luke 24:16; κωλύω, Acts 10:47; καταπαύω, Acts 14:18; παύω, 1 Peter 3:10; ὑποστέλλομαι, Acts 20:20,27; προσέχω μή, Matthew 6:1; but τοῦ μή is added also to other expressions in the sense of Latin ut ne, that ... not: Romans 7:3; ὀφθαλμοί τοῦ μή βλέπειν, ὦτα τοῦ μή ἀκούειν, Romans 11:8,10. After clauses denoting necessity, advantage, power, fitness, μή is used with an infinitive specifying the thing ( Buttmann, § 148,6), καλόν ἐστι μή, 1 Corinthians 7:1; Galatians 4:18; followed by τό μή, Romans 14:21; ἄλογον μή, Acts 25:27; κρεῖττον ἦν, 2 Peter 2:21; ἐξουσία τοῦ ( L T Tr WH omit τοῦ) μή ἐργάζεσθαι, a right to forbear working, 1 Corinthians 9:6; δεῖ, Acts 27:21; οὐ δύναμαι μή, I cannot but, Acts 4:20; ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μή, Luke 17:1 (cf. ἀνένδεκτος).

b. μή with an infinitive which has the article follows a preposition, to indicate the purpose or end: as, πρός τό μή, that ... not, 2 Corinthians 3:13; 1 Thessalonians 2:9; 2 Thessalonians 3:8; εἰς τό μή (Latin in id ... ne), to the end (or intent) that ... not, Acts 7:19; 1 Corinthians 10:6; 2 Corinthians 4:4; followed by an accusative and infinitive, 2 Thessalonians 2:2; 1 Peter 3:7; διά τό μή, because ... not, Matthew 13:5; Mark 4:5; Luke 8:6; James 4:2 (cf. Winer's Grammar, 482 (449)) ( 2 Maccabees 4:19).

c. in other expressions where an infinitive with the article is used substantively: τῷ μή (dative of the cause or reason (cf. Winer s Grammar, § 44,5; Buttmann, 264 (227))), 2 Corinthians 2:13 (12); in the accusative, τό μή: Romans 14:13; 1 Corinthians 4:6 ( R G); 2 Corinthians 2:1; 2 Corinthians 10:2; 1 Thessalonians 4:6, cf. 3.

d. in sentences expressing consequence or result: ὥστε μή, so that ... not, Matthew 8:28; Mark 3:20; 1 Corinthians 1:7; 2 Corinthians 3:7; 1 Thessalonians 1:8.

5. μή is joined with a participle ( Winer s Grammar, § 50,5g.; (Buttmann, § 148,7; see C. J. Vaughan's Commentary on Romans 2:14)), a. in sentences expressing a command, exhortation, purpose, etc.: Luke 3:11; John 9:39; Acts 15:38; Acts 20:29; Romans 8:4; Romans 14:3; 2 Corinthians 12:21; Ephesians 5:27; Philippians 1:28; Philippians 2:4 (here Rec. imperative); 1 Thessalonians 4:5; 2 Thessalonians 1:8; 1 Peter 2:16; Hebrews 6:1; Hebrews 13:17, etc.

b. in general sentences, in which no definite person is meant but it is merely assumed that there is someone of the character denoted by the participle: as μή ὤν μετ' ἐμοῦ, he that is not on roy side, whoever he Isaiah , or if there is any such person, Matthew 12:30; Luke 11:23; δέ μή πιστεύων, whoever believeth not, John 3:18; οἱ μή ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστόν if any do not confess, or belong to the class that do not confess, 2 John 1:7; add, Matthew 10:28; Luke 6:49; Luke 12:21,47; Luke 22:36; John 5:23; John 10:1; John 12:48; John 14:24; Romans 4:5; Romans 5:14; Romans 10:20; 1 Corinthians 7:38; 1 Corinthians 11:22; 2 Thessalonians 1:8; James 2:13; 1 John 2:4, etc.; πᾶς μή, Matthew 7:26; (πᾶν δένδρον μή, Matthew 3:10; Matthew 7:19); 1 John 3:10; 2 John 9; 2 Thessalonians 2:12 (here L marginal reading T Tr WH marginal reading ἅπαντες οἱ μή etc.); μακάριος μή, John 20:29; Romans 14:22.

c. where, indeed, a definite person or thing is referred to, but in such a way that his (its) quality or action (indicated by the participle) is denied in the thought or judgment either of the writer or of some other person (cf. especially Winer's Grammar, 484 (451)): τά μή ὄντα, that are deemed as nothing, 1 Corinthians 1:28; ὡς μή λαβών, as if thou hadst not received, 1 Corinthians 4:7; ὡς μή ἐρχομένου μου, as though I were not coming, 1 Corinthians 4:18; ὡς μή ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς, 2 Corinthians 10:14; add, 1 Corinthians 7:29. ᾔδει ... τινες εἰσιν οἱ μή πιστεύοντες (according to the opinion of εἰδώς), John 6:64; the same holds true of Acts 20:29; τά μή βλεπόμενα (in the opinion of οἱ μή σκοποῦντες), 2 Corinthians 4:18 (on the other hand, in Hebrews 11:1, οὐ βλεπόμενα, actually invisible); τόν μή γνόντα ἁμαρτίαν ὑπέρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν (μή γνόντα is said agreeably to the judgment of ποιήσας), 2 Corinthians 5:21 (τόν οὐ γνόντα would be equivalent to ἀγνωυντα). in predictions, where it expresses the opinion of those who predict: ἔσῃ σιωπῶν καί μή δυνάμενος λαλῆσαι, Luke 1:20; ἔσῃ τυφλός μή βλέπων, Acts 13:11. where the writer or speaker does not regard the thing itself so much as the thought of the thing, which he wishes to remove from the mind of the reader or hearer ( Klotz ad Devar. ii. 2, p. 666) — to be rendered without etc. (German ohne zu with an infinitive) (cf. Buttmann, § 148,7b.): ἐξῆλθε μή ἐπιστάμενος, ποῦ ἔρχεται, Hebrews 11:8; add, Matthew 22:12; Luke 13:11 ((but cf. Buttmann, § 148,7c.)); Acts 5:7; Acts 20:22; Hebrews 9:9. where the participles have a conditional, causal, or concessive force, and may be resolved into clauses introduced by if, on condition that, etc.: θερίσομεν μή ἐκλυόμενοι, Galatians 6:9; μή ὄντος νόμου, Romans 5:13; although: νόμον μή ἔχοντες, Romans 2:14; μή ὤν αὐτός ὑπό νόμον, 1 Corinthians 9:20 ( Rec. omits); we have both the negative particles in ὅν οὐκ εἰδότες (or (with L T Tr WH) ἰδόντες) ... μή ὁρῶντες, whom being ignorant of (in person) (or (according to the critical text) not having seen) ... although now not seeing, 1 Peter 1:8; also with the article: τά μή νόμον ἔχοντα (German die doch nicht haben, they that have not, etc.), Romans 2:14; δέ μή γενεαλογούμενος, but Hebrews , although not etc. Hebrews 7:6; — or since, because, inasmuch as: μή ἀσθενήσας τῇ πίστει οὐ (but G L T Tr WH omit οὐ; cf. Buttmann, § 148,14) κατενόησε τό ἑαυτοῦ σῶμα ... νενεκρωμένον (οὐκ ἀσθενήσας would be equivalent to δυνατός, strong), Romans 4:19; πῶς οὗτος γράμματα οἶδε μή μεμαθηκώς; since he has not learned ( Winer's Grammar, 483 (450)), John 7:15; add, Matthew 18:25; Matthew 22:25,29; Luke 2:45; Luke 7:30; Luke 11:24; Luke 12:47; Luke 24:23; Acts 9:26; Acts 17:6; Acts 21:34; Acts 27:7; 2 Corinthians 3:14; 2 Corinthians 5:19; also with the article: μή γινώσκων τόν νόμον, since it knoweth not the law, John 7:49; add, Jude 1:5.

d. where (with the participle) it can be resolved by (being) such (a person) as not, of such a sort as not: μή ζητῶν τό ἐμαυτοῦ σύμφορον, 1 Corinthians 10:33; add, Acts 9:9; Galatians 4:8. neuter plural as a substantive: τά μή ὄντα, Romans 4:17; τά μή σαλευόμενα, Hebrews 12:27; τά μή δέοντα, 1 Timothy 5:13; τά μή καθήκοντα, Romans 1:28; 2 Maccabees 6:4 (on the other hand, in τά οὐκ ἀνήκοντα, Ephesians 5:4 (where L T Tr WH οὐκ ἀνῆκεν), the οὐκ coalesces with ἀνήκοντα and forms a single idea, unseemly, unlawful).

6. in independent sentences of forbidding, dehorting, admonishing, desiring, etc., μή is Prohibitive (cf. Winer s Grammar, § 56,1),Latin Nehemiah , not;

a. with the 1person plural of the subjunctive present: μή γινώμεθα κενόδοξοι, Galatians 5:26; add, Galatians 6:9; 1 Thessalonians 5:6; 1 John 3:18; aorist: John 19:24; before the word depending on the exhortation, 1 Corinthians 5:8.

b. with a present imperative, generally where one is bidden to cease from something already begun, or repeated, or continued: Matthew 6:16,19; Matthew 7:1; Matthew 19:6; Mark 9:39; Mark 13:11; Luke 6:30; Luke 7:6,13; Luke 8:49,52; Luke 10:4,7, 20; John 2:16; John 5:28,45; John 6:43; John 7:24; John 14:1,27; John 19:21; Acts 10:15; Acts 11:9; Acts 20:10; Romans 6:12; Romans 11:18,20; Romans 12:2 (here L Tr marginal reading WH marginal reading give the infinitive), 14; 1 Corinthians 6:9; 1 Corinthians 7:5; 2 Corinthians 6:14,17; Galatians 5:1; Galatians 6:7; Ephesians 4:30; Colossians 3:9,19, 21; 1 Thessalonians 5:19; 2 Thessalonians 3:15; 1 Timothy 4:14; 1 Timothy 5:16,19; Hebrews 12:5; Hebrews 13:2; James 1:7,16; 1 Peter 4:12,15; 1 John 2:15; 1 John 3:13; Revelation 5:5, and very often.

c. with the third person (nowhere in the N. T. with the second) of the aorist imperative where the prohibition relates to something not to be begun, and where things about to be done are forbidden: μή ἐπιστρεψάτω, Matthew 24:18; Luke 17:31; μή καταβάτω, Mark 13:15, and L T Tr WH in Matthew 24:17 (where R G badly καταβαινέτω); μή γνώτω, Matthew 6:3; γενέσθω (but T Tr WH γινέσθω), Luke 22:42; cf. Xenophon, Cyril 7,5, 73; Aeschylus the Sept. c. Theb. 1036.

d. as in the more elegant Greek writings where future things are forbidden (cf. Herm. ad Vig., p. 807), with the 2person of the aorist subjunctive: μή δόξητε, Matthew 3:9; Matthew 5:17; μή φοβηθῇς, Matthew 1:20; Matthew 10:26,31 (here L T Tr WH present imperative φοβεῖσθε) (alternating with the imperative present φοβεῖσθε in Matthew 10:28 ( G L T Tr)); μή ἅψῃ, Colossians 2:21; μή ἀποστραφῇς, Matthew 5:42; μή κτήσησθε, Matthew 10:9; add, Matthew 6:2,7, 13,31; Mark 5:7; Mark 10:19; Luke 6:29; Luke 8:28; Luke 14:8; John 3:7; Acts 7:60; Romans 10:6; 1 Corinthians 16:11; 2 Corinthians 11:16; 2 Thessalonians 2:3 — (in the last three examples with the third person, contrary to Winer's Grammar, 502 (467)); 1 Timothy 5:1; 2 Timothy 1:8; Revelation 6:6; Revelation 10:4 (μή γράψῃς, for ἔμελλον γράφειν precedes; but in John 19:21 μή γράφε is used, because Pilate had already written); Revelation 11:2; Revelation 22:10, and very often. We have the imperative present and the aorist subjunctive together in Luke 10:4; Acts 18:9.

e. with the 2person of the present subjunctive: μή σκληρύνητε, Hebrews 3:8,15 (a rare construction though not wholly unknown to Greek writings ( more than doubtful (Liddell and Scott, under the word A. I:2)); see Delitzsch on the latter passage, and Schaefer ad Greg. Corinth., p. 1005f; ( Sophocles' Lexicon, under the word μή. Others regard the above examples as subjunctive aorist; cf. 2 Kings 2:10; Isaiah 63:17; Jeremiah 17:23; Jeremiah 19:15, etc.)).

f. with the optative, in wishes: in that frequent formula μή γένοιτο, Far be it! See γίνομαι, 2a.; μή αὐτοῖς λογισθείη, 2 Timothy 4:16 ( Job 27:5).

II. As a conjunction, Latin ne with the subjunctive;

1. our that, that not or lest (cf. Winer s Grammar, § 56,2 (Buttmann, § 139,48f; Goodwin § 46)); after verbs of fearing, caution, etc.

a. with the subjunctive present, where one fears lest something now exists and at the same time indicates that he is ignorant whether it is so or not (Hermann on Sophocles Aj. 272): ἐπισκοποῦντες, μή ... ἐνοχλῇ, Hebrews 12:15.

b. with the subjunctive aorist, of things which may occur immediately or very soon: preceded by an aorist, εὐλαβηθείς ( L T Tr WH φοβηθείς) μή διασπασθῇ, Acts 23:10; by a present: φοβοῦμαι, Acts 27:17; βλέπω, Matthew 24:4; Mark 13:5; Luke 21:8; Acts 13:40; 1 Corinthians 10:12; Galatians 5:15; Hebrews 12:25; σκοπέω ἐμαυτόν, Galatians 6:1 ( Buttmann, 243 (209) would refer this to 2b. below; cf. Goodwin, p. 66); ὁράω, Matthew 18:10; 1 Thessalonians 5:15; elliptically, ὁρᾷ μή (namely, τοῦτο ποιήσῃς (cf. Winer s Grammar, § 64,7a.; Buttmann, 395 (338))): Revelation 19:10; Revelation 22:9.

c. with the indicative future (as being akin to the subjunctive (cf. grammatical references at the beginning)): φοβοῦμαι, μή ταπεινώσει με Θεός μου, 2 Corinthians 12:20f ( L text T Tr); add, Colossians 2:8.

2. in order that not (Latin eo consilio ne);

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

μή ,

subjective negative particle, used where the negation depends on a condition or hypothesis, expressed or understood, as distinct from οὐ , which denies absolutely. μή is used where one thinks a thing is not, as distinct from an absolute negation. As a general rule, οὐ negatives the indic., μή the other moods, incl. ptcp.

[In LXX for H408, H369, H371.]

I. As a neg. adv., not;

1. with ref. to thought or opinion : , , .

2. In delib. questions, c. subjc. (M, Pr., 185) : , .

3. In conditional and final sentences, after εἰ , ἐάν , ἄν , ἵνα , ὅπως : , ; , , , al.

4. C. inf. (v. M, Pr., 234 f., 239, 255),

(a) after verbs of saying, etc.: ; , , , , al.;

(b) c. artic. inf.: after a prep., , , , , al.; without a prep., , ; , ;

(c) in sentences expressing consequence, after ὥστε : , , , , al.

5. C. ptcp. (v. M, Pr., 231 f., 239), in hypothetical references to persons of a certain character or description: ; , , , , , , al.; where the person or thing being definite, the denial is a matter of opinion: , ; ; , , al.; where the ptcp. has a concessive, causal or conditional force, if, though, because not: , , , , ; , , , ; where the ptcp. has a descriptive force (being such as), not: , , , , , al.

6. μή prohibitive, in indep. sentences,

(a) c. subjc. praes., 1 pers. pl.: ; , , ;

(b) c. imperat. praes., usually where one is bidden to desist from what has already begun (cf. M, Pr., 122 ff.) : , , , ; , , , , , al.;

(c) forbidding that which is still future : c. imperat. aor., 3 pers., , , , al.; c. subjc. aor., 2 pers., ; , , , , , al.;

(d) c. optat., in wishes: (LXX); μὴ γένοιτο (v. M, Pr., 194; Bl., § 66, 1), , , al.; μή τις , , al.

II. As a conj.,

1. after verbs of fearing, caution, etc., that, lest, perhaps (M, Pr., 192 f.) : c. subjc. praes., ; c. subjc. aor., , , , , , al.; ὅρα μή (v. M, Pr., 124, 178), elliptically, ; ; c. indic. fut. (M, Pr., l.c.), .

2. in order that not: c. subjc. aor., , ; .

III. Interrogative, in hesitant questions (M, Pr., 170), or where a negative answer is expected: ; , , , ; , , al.; μή τις , , al; seq. οὐ (, al. in P1.), expecting an affirm. ans.; οὐ μή , , .

IV. οὐ μή as emphatic negation (cf. M, Pr., 188, 190 ff.; Bl., § 64, 5), not at all, by no means: c. indic. fut., , , , al.; c. subjc. aor., , , , , , al.

 

 

 

 


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For μυριάς = 10,000, as in Acts 19:19, it is sufficient to cite P Tebt II. 308.8 (A.D. 174) (= Chrest. I. p. 376) τιμὴν βίβλου μυριάδων δύο, ";the price of 20,000 papyrus stalks"; (Edd.), P Amh II. 107.10 (A.D. 185) κριθῆς ἀρταβῶν μυριάδων δύο, ";20,000 artabae of barley,"; and P Oxy VIII. 1115.14 (A.D. 284) μυριάδας τρῖς καὶ ὀκτακισχιλ [ίους, ";38,000."; The sense of unlimited numbers, like our ";myriads,"; as in Revelation 5:11 al., is seen in the Christian amulet P Iand 6.10 (v/vi A.D.) (sc. θεῷ) παραραστκουσιν (l. παραστήκουσιν) μύριαι μαιρια ̣τες (l. μυριάδες) ἀγγέλω [ν : for other exx. see the editor’s note ad l., and cf. Moulton Egyptian Rubbish-heaps, p. 31 f.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
Frequency / Word / Parsing Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (673)NAS (148)HCS (1019)
Matthew71
Mark32
Luke85
John49
Acts50
Romans54
1 Corinthians52
2 Corinthians25
Galatians14
Ephesians13
Philippians4
Colossians10
1 Thessalonians10
2 Thessalonians9
1 Timothy17
2 Timothy3
Titus7
Hebrews26
James19
1 Peter13
2 Peter4
1 John14
2 John3
3 John2
Jude3
Revelation13
Matthew29
Mark18
Luke24
John42
Acts12
Romans19
1 Corinthians23
2 Corinthians8
Galatians6
Ephesians4
Philippians1
Colossians2
1 Thessalonians4
2 Thessalonians1
1 Timothy3
2 Timothy1
Hebrews12
James4
1 Peter2
2 Peter3
Jude1
Revelation8
Matthew126
Mark76
Luke139
John115
Acts60
Romans79
1 Corinthians96
2 Corinthians44
Galatians21
Ephesians16
Philippians6
Colossians10
1 Thessalonians14
2 Thessalonians11
1 Timothy24
2 Timothy4
Titus14
Philemon2
Hebrews39
James24
1 Peter14
2 Peter6
1 John20
2 John5
3 John2
Jude3
Revelation49
List of Word Forms
ακύρους εισέλθητε καὶ μη μή μὴ μηδὲν μήποτε ος οὐκ kai kaì me mē mḗ mḕ meden medèn mēden mēdèn mepote mēpote ouk

Lectionary Calendar
Friday, October 28th, 2016
the Week of Proper 25 / Ordinary 30
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ
ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω
Prev Entry
μέχρι
Next Entry
ἐὰν μή
Download the Language Fonts
Below you will find links to the TrueType font(s) used in this resource. Simply right-mouse click the link and save it to your fonts

Once you have finished you might need to close all open browsers and open your fonts directory to initialized the font(s) you just installed.

SIL Galatia Greek font
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology