corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.20.10.29
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #1321 - διδάσκω

Transliteration
didáskō
Phonetics
did-as'-ko  
Word Origin
a prolonged (causative) form of a primary verb dao (to learn)
Parts of Speech
Verb
TDNT
2:135,161
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
 1. to teach
  1. to hold discourse with others in order to instruct them, deliver didactic discourses
  2. to be a teacher
  3. to discharge the office of a teacher, conduct one's self as a teacher
 2. to teach one
  1. to impart instruction
  2. instill doctrine into one
  3. the thing taught or enjoined
  4. to explain or expound a thing
  5. to teach one something
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 502 ‑ אָלַף (aw‑lof');  995 ‑ בִּין (bene);  2331 ‑ חָוָה (khaw‑vah');  2421 ‑ חָיָה (khaw‑yaw');  3045 ‑ יָדַע (yaw‑dah');  3318 ‑ יָצָא (yaw‑tsaw');  3384 ‑ יָרָא (yaw‑raw', yaw‑raw');  3925 ‑ לָמַד (law‑mad');  5532 ‑ סָכַן (saw‑kan');  6567 ‑ פָּרַשׁ (paw‑rash');  7751 ‑ שׁוּט (shoot);  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (97) NAS (97) HCS (97)
Matthew 13
Mark 17
Luke 15
John 10
Acts 16
Romans 2
1 Corinthians 2
Galatians 1
Ephesians 1
Colossians 3
2 Thessalonians 1
1 Timothy 3
2 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 2
1 John 1
Revelation 2
Matthew 13
Mark 17
Luke 15
John 10
Acts 16
Romans 2
1 Corinthians 2
Galatians 1
Ephesians 1
Colossians 3
2 Thessalonians 1
1 Timothy 3
2 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 2
1 John 1
Revelation 2
Matthew 14
Mark 17
Luke 17
John 10
Acts 16
Romans 3
1 Corinthians 2
Galatians 1
Ephesians 1
Colossians 3
2 Thessalonians 1
1 Timothy 3
2 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 2
1 John 3
Revelation 2
BYZ TIS TR
V-AAI-1S 1
V-AAI-2S 1
V-AAI-3P 1
V-AAI-3S 4
V-AAM-2S 1
V-AAN 3
V-AAS-3P 1
V-AAS-3S 2
V-API-1S 1
V-API-2P 3
V-API-3P 1
V-FAI-3S 2
V-IAI-3P 2
V-IAI-3S 13
V-PAI-1S 1
V-PAI-2S 7
V-PAI-3S 3
V-PAM-2S 2
V-PAN 13
V-PAP-DSM 1
V-PAP-GSM 1
V-PAP-NPM 9
V-PAP-NSM 23
V-PAS-3S 1
V-AAI-1S 1
V-AAI-2S 1
V-AAI-3P 1
V-AAI-3S 3
V-AAM-2S 1
V-AAN 3
V-AAS-3P 1
V-AAS-3S 2
V-API-1S 1
V-API-2P 3
V-API-3P 1
V-FAI-3S 2
V-IAI-3P 2
V-IAI-3S 12
V-PAI-1S 1
V-PAI-2S 7
V-PAI-3S 3
V-PAM-2S 2
V-PAN 12
V-PAP-DSM 1
V-PAP-GSM 1
V-PAP-NPM 8
V-PAP-NSM 23
V-PAS-3S 1
V-AAI-1S 1
V-AAI-2S 1
V-AAI-3P 1
V-AAI-3S 3
V-AAM-2S 1
V-AAN 3
V-AAS-3P 1
V-AAS-3S 2
V-API-1S 1
V-API-2P 3
V-API-3P 1
V-FAI-3S 2
V-IAI-3P 2
V-IAI-3S 14
V-PAI-1S 1
V-PAI-2S 7
V-PAI-3S 2
V-PAM-2S 2
V-PAN 14
V-PAP-DSM 1
V-PAP-GSM 1
V-PAP-NPM 9
V-PAP-NSM 23
V-PAS-3S 1
NA WH
V-IAI-3S 2
V-PAD-2S 1
V-PAI-1S 1
V-PAI-2S 1
V-PAN 1
V-PAPNSM 1
V-AAI-1S 1
V-AAI-2S 1
V-AAI-3P 1
V-AAI-3S 4
V-AAM-2S 1
V-AAN 4
V-AAS-3P 1
V-AAS-3S 2
V-API-1S 1
V-API-2P 3
V-API-3P 1
V-FAI-3S 4
V-IAI-3P 2
V-IAI-3S 14
V-PAI-1S 2
V-PAI-2S 7
V-PAI-3S 5
V-PAM-2S 2
V-PAN 14
V-PAP-DSM 1
V-PAP-GSM 1
V-PAP-NPM 9
V-PAP-NSM 24
V-PAS-3S 2


Liddell-Scott-Jones Definitions

δῐδάσκω,

inf. -έμεναι and -έμεν, Il. 9.442, 23.308: fut. διδάξω A. Supp. 519, etc.: aor. ἐδίδαξα Il. 23.307, etc.; poet. ἐδιδάσκησα h.Cer. 144 (prob.), Hes. Op. 64, Pi. P. 4.217: pf. δεδίδαχα X. Cyr. 1.3.18, Pl. Men. 85e: Med., fut. διδάξομαι: aor. ἐδιδαξάμην: — Pass., fut. διδαχθήσομαι D.H. 3.70, etc.: aor. ἐδιδάχθην Sol. 13.51, Hdt. 3.81, Ar. Nu. 637, etc.: pf. δεδίδαγμαι Il. 11.831, Pl. Phdr. 269c, etc. Redupl. form of δάω (q.v.)

I

1. in causal sense: instruct a person, or teach a thing, Il. 11.832, 9.442: c. dupl. acc., σε.. ἱπποσύνας ἐδίδαξαν they taught thee riding, 23.307, cf. Od. 8.481; πολλὰ διδάσκει μ' ὁ πολὺς βίοτος E. Hipp. 252 (lyr.), etc.; also δ. τινὰ περί τινος Ar. Nu. 382; δ. τῶν γενομένων τισὶ τὴν ἀλήθειαν Pl. Tht. 201b: c. acc. pers. et inf., σε διδάσκουσιν θεοὶ αὐτοὶ ὑψαγόρην ἔμεναι teach thee to be.., Od. 1.384: c. inf. only, δίδαξε γὰρ Ἄρτεμις αὐτὴ βάλλειν ἄγρια πάντα she taught how to shoot, Il. 5.51, etc.: without inf., πολλοὶ τοὺς υἱοὺς ῥήτορας διδάσκουσιν Aristonym. ap. Stob. 3.4.105; δ. πολλοὺς αὐλητάς Charon 9; τούτους ἱππέας ἐδίδαξεν οὐδενὸς χείρους Pl. Men. 94b; also δ. τινὰ σοφόν E. Heracl. 575: with an abstract subject, πολυμαθίη νόον οὐ διδάσκει Heraclit. 40; ξενιτείη αὐτάρκειαν δ. Democr. 246: Med., teach oneself, learn, φθέγμα καὶ ἀστυνόμους ὀργὰς ἐδιδάξατο S. Ant. 356 (lyr.); but usu., have one taught or educated, esp. of a father, τὰ ἄλλα.. διδάσκεσθαι τοὺς ὑεῖς Pl. Prt. 325b; δ. τοὺς ὑεῖς τὰς κούφας ἐργασίας Arist. Pol. 1321a24: c. inf., δ. τινὰ ἱππεύειν Pl. R. 467e; δ. τινα ἱππέα Id. Men. 93d, cf. X. Mem. 4.4.5 (this distn. between Act. and Med. was neglected by some Poets and late Prose writers, Med. being used like Act. in Pi. O. 8.59, Luc. Somn. 10, etc.; but in Ar. Nu. 783 Elmsl. restored διδάξαιμ' ἄν σ' ἔτι for διδαξαίμην σ' ἔτι, and in Pl. R. 421e Cobet cj. διδάξει for -εται: Med. is used of gods, [ θεοί].. ὅπλων χρῆσιν διδαξάμενοι Id. Mx. 238b):

Pass.,

1. to be taught, learn, c. gen., διδασκόμενος πολέμοιο trained, skilled in war, Il. 16.811: c. acc., τά σε προτί φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι which [medicines] they say thou wert taught by Achilles, 11.831, cf. Arat. 529; ὃς οὔτ' ἐδιδάχθη οὔτε εἶδε καλὸν οὐδέν Hdt. 3.81; διδάξω καὶ διδάξομαι λόγους E. Andr. 739: freq. c. inf., δεδιδαγμένον εἶναι χειροήθεα Hdt. 2.69; βρέφος διδάσκεται λέγειν ἀκούειν θ' E. Supp. 914; διδάσκεσθαι ὡς.. X. HG 2.3.45.

2. c. gen., indicate, give sign of, χειμῶνος συναγειρομένοιο Arat. 793, cf. 734.

II abs., explain, πῶς δή; δίδαξον A. Eu. 431; σαφῶς δ. Th. 2.60, etc.; show by argument, prove, λέγων διδασκέτω X. An. 5.7.11, etc.; δ. περί τινος ὡς.. Th. 3.71; ἡλίκον ἐστὶ τὸ ἀλαζόνευμα.. πειράσομαι.. διδάξαι Aeschin. 3.238; ποιητὴς δ. ὅτι.. Jul. Or. 2.50b.

III of dithyrambic and dramatic Poets (cf. διδάσκαλος 11), δ. διθύραμβον, δρᾶμα, produce a piece, Hdt. 1.23, 6.21; Πέρσας Ar. Ra. 1026, cf. Pl. Prt. 327d, IG 12.770, al.: Med., διδάξασθαι χορόν train one's own chorus, Simon. 145.

Thayer's Expanded Definition

διδάσκω; imperfect ἐδίδασκον; future διδάξω; 1 aorist ἐδίδαξα; 1 aorist passive ἐδιδάχθην; (ΔΑΩ (cf. Vanicek, p. 327)); (from Homer down); the Sept. for הודִיעַ , הורָה, and especially for לִמַּד; to teach;

1. absolutely,

a. to hold discourse with others in order to instruct them, deliver didactic discourses: Matthew 4:23; Matthew 21:23; Mark 1:21; Mark 6:6; Mark 14:49; Luke 4:15; Luke 5:17; Luke 6:6; John 6:59; John 7:14; John 18:20, and often in the Gospels; 1 Timothy 2:12.

b. to be a teacher (see διδάσκαλος, 6): Romans 12:7.

c. to discharge the office of teacher, conduct oneself as a teacher: 1 Corinthians 4:17.

2. in construction;

a. either in imitation of the Hebrew לְ לִמַּד (Job 21:22) or by an irregular use of the later Greeks (of which no well-attested example remains except one in Plutarch, Marcell c. 12), with the dative of person: τῷ Βαλάκ, Revelation 2:14 (according to the reading now generally accepted for the Rec.bez elz τόν Βαλάκ); cf. Buttmann, 149 (130); Winers Grammar, 223 (209), cf. 227 (213).

b. according to the regular use, with the accusative of person, to teach one: used of Jesus and the apostles uttering in public what they wished their hearers to know and remember, Matthew 5:2; Mark 1:22; Mark 2:13; Mark 4:2; Luke 5:3; John 8:2; Acts 4:2; Acts 5:25; Acts 20:20; τούς Ἕλληνας, to act the part of a teacher among the Greeks, John 7:35; used of those who enjoin upon others to observe some ordinance, to embrace some opinion, or to obey some precept: Matthew 5:19; Acts 15:1; Hebrews 8:11; with especially reference to the addition which the teacher makes to the knowledge of the one he teaches, to impart instruction, instill doctrine into one: Acts 11:26; Acts 21:28; John 9:34; Romans 2:21; Colossians 3:16; 1 John 2:27; Revelation 2:20.

c. the thing taught or enjoined is indicated by a following ὅτι: Mark 8:31; 1 Corinthians 11:14; by a following infinitive, Luke 11:1; Matthew 28:20; Revelation 2:14; περί τίνος, 1 John 2:27; ἐν Χριστῷ διδαχθῆναι, to be taught in the fellowship of Christ, Ephesians 4:21; followed by an accusative of the thing, to teach i. e. prescribe a thing: διδασκαλίας, ἐντάλματα ἀνθρώπων, precepts which are commandments of men (from Isaiah 29:13), Matthew 15:9; Mark 7:7 (Buttmann, 148 (129)); τήν ὁδόν τοῦ Θεοῦ, Matthew 22:16; Mark 12:14; Luke 20:21; ταῦτα, 1 Timothy 4:11; μή δεῖ, Titus 1:11; to explain, expound, a thing: Acts 18:11, 25; Acts 28:31; ἀποστασίαν ἀπό Μωϋσέως, the necessity of forsaking Moses, Acts 21:21.

d. with the accusative of person and of thing, to teach one something (Winers Grammar, 226f (212); Buttmann, 149 (130)): (ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα, John 14:26); τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινα τά στοιχεῖα, Hebrews 5:12 (where R G T Tr and others read — not so well — τινα; (but cf. Buttmann, 260 (224) note, 268 (230) note)); ἑτέρους διδάξαι, namely, αὐτά, 2 Timothy 2:2; hence, passive διδαχθῆναι τί (Buttmann, 188 (163); Winer's Grammar, 229 (215)): Galatians 1:12 (ἐδιδάχθην, namely, αὐτό), 2 Thessalonians 2:15.

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

διδάσκω ,

[in LXX chiefly for H3925 pi., also for H3045 hi., H3384 hi., etc.;]

to teach (i.e. instruct) a person, teach a thing;

1. trans.: c. acc pers., Matthew 5:2, Mark 1:22, al.; seq. ὅτι , Mark 8:31; περί , 1 John 2:27; c. inf., Luke 11:1; c. acc rei, Mark 6:30; Mark 12:14; c. cogn. acc, Matthew 15:9 (LXX); c. dupl. acc, Mark 4:2, John 14:26; pass., Galatians 1:12, 2 Thessalonians 2:15; c. dat. pers. (like Heb., cf. Job 21:2, but prob. a vernac. usage, v. Swete, in l), Revelation 2:14.

2. Absol., to teach, give instruction: Matthew 4:23, Mark 1:21, and often in Gosp., Romans 12:7, 1 Corinthians 4:17, 1 Timothy 2:12, al.

SYN.: παιδεύω G3811 (cf. Westc., Heb., 402; Cremer, 180).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

Like διδάσκαλος, διδάσκω is by no means so common as we might have expected; but from the instances we have noted we may select the following—P Lond 43.6 (ii/B.C.) (= I. p. 48), where a mother congratulates her son on having finished his education and being now in a position to earn his livelihood as a teacher—νῦγ γε παραγενόμενος εἰς τὴν πόλιν διδάξεις. . . τὰ παιδάρια καὶ ἕξεις ἐφόδιον εἰς τὸ γῆρας, P. Oxy I. 40.8 (ii/iii A.D.), where a doctor practising mummification is asked—δίδαξον τ [ὸ κατα ]τῆκον, ";tell me what is the solvent"; (Edd.), P Strass I. 41.8 (A.D. 250) π ̣ερὶ δὲ οὗ δικάζομαι, διὰ βραχέων σε διδάξ ̣ω, CP Herm 23ii. 5 (a law report) ἡμεῖς ἃ ἐδειδά [χ ]θ [η ]μεν ὑπὸ τῆς λα [μπρ. . .] ταῦτά σοι παρεθέμεθα, and ib. 25ii. 5 ἵν ̣α ̣ πάλιν σε διδάξωμεν · εἰ οὖν σοι δοκ ̣[εῖ ] ἀκοῦσαι τ [ . . .

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
δεδιδαγμένη δεδιδαγμένοι δεδίδαχέ διδαξαι διδάξαι διδάξατε διδάξατέ διδαξει διδάξει διδάξεις διδάξετε διδαξη διδάξη διδάξῃ διδάξης διδαξον δίδαξον δίδαξόν διδάξουσιν διδάξω διδάξωσι διδαξωσιν διδάξωσιν διδασκε δίδασκε διδασκει διδάσκει διδασκειν διδάσκειν διδασκεις διδάσκεις διδασκη διδάσκη διδάσκῃ διδάσκοντα διδάσκοντάς διδασκοντες διδάσκοντες διδασκοντι διδάσκοντι διδασκοντος διδάσκοντος διδάσκοντός διδάσκουσα διδάσκουσά διδασκω διδάσκω διδασκων διδάσκων διδαχθώσι εδιδαξα εδίδαξα ἐδίδαξα εδιδαξαν εδίδαξαν ἐδίδαξαν εδιδαξας εδίδαξας εδίδαξάς ἐδίδαξας εδίδαξε εδίδαξέ εδιδαξεν εδίδαξεν ἐδίδαξεν ἐδίδαξέν εδίδασκε εδιδασκεν εδίδασκεν ἐδίδασκεν εδιδασκον εδίδασκον εδίδασκόν ἐδίδασκον εδιδαχθην εδιδάχθην ἐδιδάχθην εδιδαχθησαν εδιδάχθησαν ἐδιδάχθησαν εδιδαχθητε εδιδάχθητε ἐδιδάχθητε didaske didaskē dídaske didaskei didáskei didáskēi didaskein didáskein didaskeis didáskeis didasko didaskō didásko didáskō didaskon didaskōn didáskon didáskōn didaskontes didáskontes didaskonti didáskonti didaskontos didáskontos didaxai didáxai didaxe didaxē didaxei didáxei didáxēi didaxon dídaxon didaxosin didaxōsin didáxosin didáxōsin edidachthen edidachthēn edidáchthen edidáchthēn edidachthesan edidachthēsan edidáchthesan edidáchthēsan edidachthete edidachthēte edidáchthete edidáchthēte edidasken edídasken edidaskon edídaskon edidaxa edídaxa edidaxan edídaxan edidaxas edídaxas edidaxen edídaxen edídaxén
Lectionary Calendar
Thursday, October 29th, 2020
the Week of Proper 25 / Ordinary 30
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology