corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.19.10.21
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #1966 - ἐπιοῦσα

Transliteration
epioûsa
Phonetics
ep-ee-oo'-sah  
Word Origin
feminine singular participle of a comparative of (1909) and heimi (to go)
Parts of Speech
participle
TDNT
None
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. to come upon, approach
    1. of time, to come on, be at hand, next, following, on the following day
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1961 ‑ הָיָה (haw‑yaw');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (5) NAS ( 0 ) HCS (5)
Acts 5
1 Timothy 1
Acts 5
BYZ TIS TR
V-PAP-DSF 5
V-PAP-DSF 5
V-PAP-DSF 5
NA WH
V-PAP-DSF 5


Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐπιοῦσα

Feminine singular participle of a compound of G1909 and εἶμι heimi (to go)

εἶμι

(ibo), 2 sg. εἶ S. Tr. 83, Ar. Av. 990, and Ion. εἶς Hes. Op. 208, εἶσθα Il. 10.450, Od. 19.69; 3 sg. εἶσι; pl. ἴμεν, ἴτε, ἴᾱσι: imper. ἴθι (also εἶ in the compd. ἔξει Ar. Nu. 633 acc. to Sch., but prob. indic.), 3 pl. ἴτωσαν E. IT 1480, Pl. Lg. 765a, also ἴτων A. Eu. 32, ἰόντων Th. 4.118, etc.: subj. ἴω (εἴω Sophr. 48); Ephesians 1:1-23 sg. ἴῃσθα Il. 10.67; Ephesians 3:1-21 sg. ἴῃσι 9.701; pl. ἴομεν (for - ωμεν) 2.440: opt. ἴοιμι, οις, οι, 14.21, etc.; ἰοίην Sapph. 159, IG 4.760 (Troezen), X. Smp. 4.16, (διεξ-) Isoc. 5.98; ἰείη Il. 19.209, cf. περι-ιεῖεν IG 22.1126.18 (Amphict. Delph.), εἴη Il. 24.139, Od. 14.496, εἴηι GDI 4986.7 (Crete): inf. ἰέναι, ἴμεναι (ι in Il. 20.365) or ἴμεν, also ἰέμεν Archyt. ap. Stob. 3.1.106 (dub. l.), ἴναι [] Orac. ap. Str. 9.2.23, (ἐξ -) Machoap. Ath. 13.580c, cf. EM 467.18 (προς-εῖναι dub. in Hes. Op. 353): part. ἰών, ἰοῦσα, ἰόν: impf. ᾔειν, ᾔεις (δι-ῄεισθα Pl. Ti. 26c, ἐπεξ-ῄεισθα Euthphr. 4b), ᾔει or - ειν Id. Ti. 38c, Criti. 117e; and Ion. ἤϊα, 3 sg. ἤϊε (-εν), contr. ᾖε Od. 18.257; dual ᾔτην Pl. Euthd. 294d; 1 and 2 pl., ᾖμεν, ᾖτε; 3 pl., and Ion. ἤϊσαν, also ἴσαν, Att. ᾖσαν (μετ-) Ar. Eq. 605, cf. Fr. 161, (ἐπ-) Od. 19.445, later ᾔεσαν (εἰς-) Arist. Ath. 32.1, etc.; also 3 sg. ἴε Il. 2.872, al.;Ephesians 1:1-23 pl. ᾔομεν Od. 10.251, al., 3 dual ἴτην Il. 1.347; 3 pl. ἤϊον Od. 23.370:

I Med. pres. and impf. ἴεμαι, ἰέμην are mere mistakes for ἵεμαι, ἱέμην (from ἵημι), cf. S. OT 1242, E. Supp. 698: for fut. εἴσομαι and aor. Med. εἰσάμην, in 3 sg. εἴσατο, ἐείσατο, 3 dual ἐεισάσθην, v. cross εἴσομαι 11. The ind. εἶμι usu. has pres. sense in Hom. (fut., Il. 1.426, 18.280), but in Ion. Prose and Att. it serves as fut. to ἔρχομαι (q. v.), I shall go, shall come: the pres. sense is sts. found in Poetry, prov. αὐτόματοι δ' ἀγαθοὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασι (cf. Pl. Smp. 174b), cf. Theoc. 25.90, also in compds. (προς -) A. Eu. 242, (ἐπ -) Th. 4.61, (συν -) Str. 3.2.2. [ - in all tenses, exc. in Subj. ἴομεν for ἴωμεν at the beginning of a verse]: come or go, the special senses being given by the context, οἴκαδ' ἴμεν go home, Il. 17.155; τάχ' εἶσθα θύραζε Od. 19.69, etc.; come, οὐδέ μιν οἴω νῦν ἰέναι Il. 17.710, etc.; go, depart, Od. 2.367; ὑπὸ τεῖχος ἰόντας Il. 12.264.

II c.acc.,

1 c. acc. loci, go to or into, Od. 1.176, 18.194, S. OT 637.

2. c. acc. cogn., ὁδὸν ἰέναι go a road, Od. 10.103; so τὴν ὀρεινήν (sc. ὁδόν) X. Cyr. 2.4.22: metaph., ἄδικον ὁδὸν ἰέναι Th. 3.64.

3. go through or over, τὸ μέσον τοῦ οὐρανοῦ, of the sun, Hdt. 2.25, cf. 26: in Hom., freq. c. gen., ἰὼν πεδίοιο going across the plain, Il. 5.597.

III

1. c. inf. aor., ἀλλά τις εἴη εἰπεῖν Ἀτρεΐδῃ Od. 14.496. On the Homeric βῆ δ' ἴμεν, etc., v. cross βαίνω.

2. c. part. fut., Ἑλένην καλέουσ' ἴε went to call her, Il. 3.383, cf. 14.200, Od. 15.213; ἤϊα λέξων I was going to tell, Hdt. 4.82; ἴτω θύσων Pl. Lg. 909d; εἴ τις ἱστορίαν γράψων ἴῃ Luc. Hist.Conscr. 39.

1. also of other motions besides walking or running, as of going in a ship, esp. ἐπὶ νηὸς ἰέναι Od. 2.332, etc.; of the flight of bees, Il. 2.87.

2. of the motion of things, [ πέλεκυς] εἶσιν διὰ δουρός the axe goes through the beam, 3.61; of clouds or vapour, 4.278; of the stars, 22.317; of time, ἔτος εἶσι the year will pass, Od. 2.89; φάτις εἶσι the report goes, 23.362; χρόνος.. ἰὼν πόρσω Pi. O. 10 (11). 55; ἴτω κλαγγά, βοά, S. Tr. 208 (lyr.), Ar. Av. 857 (lyr.); ἡ μοῖρ' ὅποιπερ εἶσ' ἴτω S. OT 1458, cf. Pl. Revelation 19:1-21 a. metaph. usages, ἰέναι ἐς λόγους τινί to enter on a conference with.., Th. 3.80, etc.; ἰέναι ἐς τοὺς πολέμους, ἐς τὴν ξυμμαχίαν, Id. 1.78, 5.30; ἰέναι ἐς χεῖρας to come to blows, Id. 2.3, 81; ἰέναι ἐς τὰ παραγγελλόμενα

1. to obey orders, Id. 1.121; διὰ δίκης ἰὼν πατρί S. Ant. 742; ἰέναι διὰ μάχης, διὰ φιλίας, etc., v. cross διά A.IV.b. imper. ἴθι (with or without δή) come now ! mostly folld. by 2 sg. imper., ἴ. ἐξήγεο Hdt. 3.72; ἴθ' ἐγκόνει, ἴθ' ἐκκάλυψον, S. Aj. 988, 1003; ἴ. πέραινε Ar. Ra. 1170; in full, ἴ. καὶ πειρῶ go and try, Hdt. 8.57: with 1 pl., ἴ. οὖν ἐπισκεψώμεθα X. Mem. 1.6.4, cf. Pl. Prt. 332d; ἴτε δὴ ἀκούσωμεν Id. Lg. 797d: 2 dual, ἴθι δὴ παρίστασθον Ar. Ra. 1378: also 2 pl., ἴτε νεύσατε S. OC 248, cf. OT 1413.

2. ἴτω let it pass, well then, Id. Ph. 120, E. Med. 798. part. added to Verbs, φρονείτω μεῖζον ἢ κατ' ἄνδρ' ἰών let him go and think.., S. Ant. 768, cf. OC 1393, Aj. 304; βακχεύσεις ἰών E. Ba. 343. Cf. ἴσκω.

Thayer's Expanded Definition

ἐπιοῦσα, see ἔπειμι.

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἔπ -ειμι ,

[in LXX: Exodus 8:22 (H5975), Sirach 42:19, etc.;]

1. to come upon, approach.

2. Of time, to come on or after; mostly as ptcp., ἐπιών , -οῦσα , όν , next, following: τῇ - . (sc.ἡμέρᾳ , as freq. in late Gk.), Acts 16:11; Acts 20:15; Acts 21:18; ἡμέρᾳ (as usual in cl.), Acts 7:26; νυκτί , Acts 23:11.†

ἐπιοῦσα , see ἔπειμι .


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
List of Word Forms
επιουση επιούση ἐπιούσῃ epiouse epiousē epioúsei epioúsēi
Lectionary Calendar
Monday, October 21st, 2019
the Week of Proper 24 / Ordinary 29
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology