corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.20.12.03
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #1994 - ἐπιστρέφω

Transliteration
epistréphō
Phonetics
ep-ee-stref'-o  
Word Origin
from (1909) and (4762)
Parts of Speech
Verb
TDNT
7:722,1093
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
 1. transitively
  1. to turn to
   1. to the worship of the true God
  2. to cause to return, to bring back
   1. to the love and obedience of God
   2. to the love for the children
   3. to love wisdom and righteousness
 2. intransitively
  1. to turn to one's self
  2. to turn one's self about, turn back
  3. to return, turn back, come back
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 622 ‑ אָסַף (aw‑saf');  935 ‑ בּוֹא (bo);  974 ‑ בָּחַן (baw‑khan');  1980 ‑ הָלַךְ (haw‑lak');  2015 ‑ הָפַךְ (haw‑vak');  2803 ‑ חָשַׁב (khaw‑shab');  3665 ‑ כָּנַע (kaw‑nah');  5027 ‑ נָבַט (naw‑bat');  5066 ‑ נָגַשׁ (naw‑gash');  5307 ‑ נָפַל (naw‑fal');  5381 ‑ נָשַׂג (naw‑sag');  5437 ‑ סָבַב (saw‑bab');  5472 ‑ סוּג (soog);  5493 ‑ שׂוּר (soor, soor);  5800 ‑ עָזַב (aw‑zab');  6437 ‑ פָּנָה (paw‑naw');  7725 ‑ שׁוּב (shoob);  7760 ‑ שִׂים (soom, seem);  7971 ‑ שָׁלַח (shaw‑lakh');  8085 ‑ שָׁמַע (shaw‑mah');  8210 ‑ שָׁפַךְ (shaw‑fak');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (39) NAS (39) HCS (36)
Matthew 5
Mark 4
Luke 7
John 2
Acts 11
2 Corinthians 1
Galatians 1
1 Thessalonians 1
James 2
1 Peter 1
2 Peter 2
Revelation 1
Matthew 4
Mark 4
Luke 7
John 1
Acts 11
2 Corinthians 1
Galatians 1
1 Thessalonians 1
James 2
1 Peter 1
2 Peter 1
Revelation 1
Matthew 4
Mark 4
Luke 7
John 1
Acts 11
2 Corinthians 1
Galatians 1
1 Thessalonians 1
James 2
1 Peter 1
2 Peter 1
Revelation 2
BYZ TIS TR
V-2API-2P 1
V-2APM-3S 1
V-2APP-NSM 4
V-2APS-3P 1
V-AAI-1S 1
V-AAI-2P 1
V-AAI-3P 1
V-AAI-3S 2
V-AAM-2P 1
V-AAM-3S 3
V-AAN 3
V-AAP-NPM 1
V-AAP-NSM 6
V-AAS-3P 3
V-AAS-3S 3
V-FAI-1S 1
V-FAI-3S 1
V-PAI-2P 1
V-PAN 2
V-PAP-DPM 1
V-2API-2P 1
V-2APM-3S 1
V-2APP-NSM 2
V-AAI-1S 1
V-AAI-2P 1
V-AAI-3P 2
V-AAI-3S 2
V-AAM-2P 1
V-AAM-3S 3
V-AAN 2
V-AAP-NPM 1
V-AAP-NSM 6
V-AAS-3P 3
V-AAS-3S 3
V-FAI-1S 1
V-FAI-3S 1
V-PAI-2P 1
V-PAN 2
V-PAP-DPM 1
V-2API-2P 1
V-2APM-3S 1
V-2APP-NSM 4
V-2APS-3P 1
V-AAI-1S 1
V-AAI-2P 1
V-AAI-3P 2
V-AAI-3S 2
V-AAM-2P 1
V-AAM-3S 3
V-AAN 3
V-AAP-NPM 1
V-AAP-NSM 6
V-AAS-3P 3
V-AAS-3S 3
V-FAI-1S 1
V-FAI-3S 1
V-PAI-2P 1
V-PAN 2
V-PAP-DPM 1
NA WH
V-APD-3S 1
V-2API-2P 1
V-2APM-3S 2
V-2APP-NSM 3
V-AAI-1S 1
V-AAI-2P 2
V-AAI-3P 2
V-AAI-3S 2
V-AAM-2P 1
V-AAM-3S 3
V-AAN 2
V-AAP-NPM 1
V-AAP-NSM 6
V-AAS-3P 3
V-AAS-3S 3
V-FAI-1S 1
V-FAI-3S 1
V-PAI-2P 1
V-PAN 3
V-PAP-DPM 1


Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐπι-στρέφω, pf. ἐπέστροφα Diog. (v. infr. 1.2a):

I

1. turn about, turn round, νῶτον Orac. ap. Hdt. 7.141; δεῦρ' ἐ. κάρα E. Heracl. 942, cf. X. Cyn. 10.12; στροφεῖς Hero Aut. 23.3; ἐ. τὰς ναῦς tack (cf. ἐπιστροφή 11.1), Th. 2.90; also, put an enemy to flight, X. HG 6.4.9; wheel about, τοὺς ἱππεῖς Plu. Sull. 19; wheel through a right angle, Ascl. Tact. 10.5 (Act. and Pass.), etc.; intr., ib.12.11, etc.. intr., turn about, turn round, ἕλκε δ' ἐπιστρέψας Il. 3.370; here only in Hom., and perh. trans., whirl, but v. Hdt. 2.103, S. Tr. 566; ἀλλὰ πᾶς ἐπίστρεφε δεῦρο Ar. V. 422; of ships, put about, Plb. 1.47.8, 50.5; of a wild boar, turn upon the hunter, ἐπί τινα X. Cyn. 10.15; return, ἀπὸ τῆς στρατείας Epist. Philipp. in IG 9(2).517.37 (Larissa), cf. Matthew 12:44, etc.; of an illness, recur, f.l. for ὑπο-, Hp. Coac. 124: as Hebraism, c. inf., as periphrasis of πάλιν, ἐπιστρέψει.. εὐφρανθῆναι LXX De. 30.9, cf. 2 Esdras 9:14, al.; so with καί and finite Verb, ἐπέστρεψεν καὶ ᾠκοδόμησεν ib. 2 Chronicles 33:3, cf. Ma. 1.4, al.

2.. turn towards, νόημα Thgn. 1083; ἦθος κατά τινα Id. 213; ἐ. τινά turn his attention towards one, Luc. Tim. 11; τινὰ πρός τι, εἰς ἑαυτόν, Plu. 2.21c,69f, cf. Hdn. 5.3.8; οἱ τὴν Ἑλλάδα ἐπεστροφότες ἐπὶ σοφίαν Diog. 34.1; ἐ. πίστιν press a pledge upon one, S. Tr. 1182; ἐ. τὴν φάλαγγα bring it into action, Plu. Ant. 42: hence,. intr., turn (oneself) towards, X. Eq. 8.12, etc.; ἐ. εἰς or πρὸς ἑαυτόν, of νοῦς, reflect, Plot. 5.3.1, Procl. Inst. 15; τὸ ἐπιστρέφον βαθρικόν the steps leading to the sarcophagus, Judeich Altertümervon Hierapolis 152.

3.. turn or convert from an error, correct, cause to repent, Luc. Hist.Conscr. 5, Plu. Alc. 16; πλημμελοῦντας Id. Cat.Mi. 14; warn, Philostr. VS 1.7.1; coerce, Cod.Just. 4.20.15.1.. Pass., to be converted, return, ἐπὶ Κύριον LXX De. 30.2; intr., repent, ib. Ju. 5.19, al., Matthew 13:15, Luke 22:32, etc.. Philos., cause to return to the source of Being, τινὰς εἰς τὰ ἐναντία καὶ τὰ πρῶτα Plot. 5.1.1; τι πρὸς τἀγαθόν Procl. Inst. 144: Pass., Plot. 1.2.4, 5.2.1; τὸ προϊὸν ἀπό τινος -στρέφεται πρὸς ἐκεῖνο ἀφ' οὗ πρόεισιν Procl. Inst. 31; πρὸς τὸ ἕν Dam. Proverbs 27:1-27 : also intr. in Act., ἐ. εἰς ἑαυτόν Plot. 5.3.6; τὸ γεννηθὲν φύσει πρὸς τὸ γεννῆσαν ἐ. Porph. Sent. 13; οὐδὲν τῶν σωμάτων πρὸς ἑαυτὸ πέφυκεν ἐ. Procl. Inst. 15.

4.. curve, twist, ὀδύνη σε περὶ τὰ σπλάγχν' ἔοικ' ἐπιστρέφειν v.l. in Ar. Pl. 1131; ἐ. ἐπισκύνιον AP 11.376.8 (Agath.): Pass., to be distorted, ἢν τράχηλος ἐπιστραφῇ Hp. Aph. 4.35; of hair, curl, οἷς ἐπέστραπται τὸ τρίχιον Arist. Pr. 963b10; ἐπεστραμμένος, of a tree, crooked, Thphr. HP 3.8.4; of fir-needles, bent, ib. 3.9.6.

II. Med. and Pass., esp. in aor. 2 Pass. ἐπεστράφην [ ], also ἐπεστρέφθην Opp. C. 4.179: Dor. 3 sg. fut. Pass. -στραφησεῖται GDI 3089.27 (Callatis):

1. turn oneself round, turn about, ἤϊε ἐπιστρεφόμενος constantly turning, as if to look behind one, Hdt. 3.156: and with acc., πολλὰ θάλαμον ἐξιοῦσ' ἐπεστράφη turned to gaze on it, E. Alc. 187; so of a lion retreating, Arist. HA 629b15; δι' οὗ πάσας ἐπιστρέφεσθαι τὰς περιφοράς by which all the revolving spheres are turned, Pl. R. 616c; δόξα τῇδ' ἐπεστράφη thus turned about, changed, S. Ant. 1111.

2.. go back-and forwards, πάντῃ h.Hom. 27.10; κατ' ἄλσος A. Supp. 508: c.acc., γαῖαν ἐπιστρέφεται wanders over the earth, with collat. sense of observing, studying it, Hes. Th. 753, Thgn. 648; so ἐ. ὀρέων κορυφάς Anacr. 2.4: also c. acc. loci, turn to a place, πόθεν γῆς τῆσδ' ἐπεστράφης πέδον; E. Hel. 83, cf. 89, 768, Ion 352 (also εἰς χώρας X. Oec. 4.13): c.acc. cogn., [ διεξόδους] ἐπιστρέφεσθαι walk in.., Pl. Phdr. 247a; of the sun, revolve, D.P. 584.

3.. turn the mind towards, pay attention to, regard (cf. ἐπιστροφή 11.3), τινός Anacr. 96, S. Ph. 599, Phld. Lib. p.15 O., AP 5.47 (Rufin.); τῶν ἰδίων οὐδὲν ἐ. Thgn. 440; εἴς τι Alex.Aphr. in Sens. 57.18: abs., return to oneself, pay attention, ἐπιστραφείς Hdt. 1.88; οὐκ ἦλθες,.. οὐδ' ἐπεστράφης E. Rh. 400; οὐκ ἐπεστράφη, = οὐκ ἐφρόντισε (just above), D. 23.136, cf. 10.9, AP 11.319 (Autom.).. conduct oneself, behave, ἀξίως τᾶς τιμᾶς SIG 539 A 22 (Decr. Amphict., iii B.C.).

4.. c.acc., θεοῦ νιν κέλευσμ' ἐπεστράφη turned against her, E. Andr. 101 (lyr.).

5.. pf. part. Pass. ἐπεστραμμένος, = ἐπιστρεφής, earnest, vehement, λέγειν ἐπεστραμμένα Hdt. 8.62; ἀφέλεια -στραμμένη Philostr. VS 1.7.1.

Thayer's Expanded Definition

ἐπιστρέφω; future ἐπιστρέψω; 1 aorist ἐπέστρεψα; 2 aorist passive ἐπεστραφην; from Homer down; the Sept. for הָפַך, סָבַב and הֵסֵב, פָּנָה, and times without number for שׁוּב and הֵשִׁיב;

1. transitively,

a. to turn to: ἐπί τόν Θεόν, to the worship of the true God, Acts 26:20.

b. to cause to return, to bring back; figuratively, τινα ἐπί κύριον τόν Θεόν, to the love and obedience of God, Luke 1:16; ἐπί τέκνα, to love for the children, Luke 1:17; ἐν φρονήσει δικαίων, that they may be in (R. V. to walk in) the wisdom of the righteous, Luke 1:17; τινα ἐπί τινα, supply from the context ἐπί τήν ἀλήθειαν and ἐπί τήν ὁδόν, James 5:19f.

2. intransitive, (Winers Grammar, § 38, 1 (compare p. 26; Buttmann, 144 (126f)));

a. to turn, to turn oneself: ἐπί τόν κύριον and ἐπί τόν Θεόν, of Gentiles passing over to the religion of Christ, Acts 9:35; Acts 11:21; Acts 14:15; Acts 15:19; Acts 26:20, cf. 1 Peter 2:25; πρός τί, Acts 9:40; πρός τόν Θεόν, 1 Thessalonians 1:9; 2 Corinthians 3:16; ἀπό τίνος εἰς τί, Acts 26:18.

b. to turn oneself about, turn back: absolutely, Acts 16:18; followed by an infinitive expressing purpose, Revelation 1:12.

c. to return, turn back, come back; α. properly: Luke 2:20 Rec.; ; Acts 15:36; with the addition of ὀπίσω (as in Aelian v. h. 1, 6 (variant)), followed by an infinitive of purpose, Matthew 24:18: followed by εἰς with the accusative of place, Matthew 12:44; (Luke 2:39 T WH Tr marginal reading); εἰς τά ὀπίσω, Mark 13:16; Luke 17:31; ἐπί τί, to, 2 Peter 2:22. β. metaphorically: ἐπί τί, Galatians 4:9; ἐπί τινα, Luke 17:4 Rec., but G omits ἐπί σε; πρός τινα, ibid. L T Tr WH; ἐκ τῆς ἐντολῆς, to leave the commandment and turn back to a worse mental and moral condition, 2 Peter 2:21 R G; absolutely, to turn back morally, to reform: Matthew 13:15; Mark 4:12; Luke 22:32; Acts 3:19; Acts 28:27. In the middle and 2 aorist passive a. to turn oneself about, to turn around: absolutely, Matthew 9:22 R G; Mark 5:30; Mark 8:33; John 21:20.

b. to return: followed by πρός (WH text ἐπί) τινα, Matthew 10:13 (on which passage see εἰρήνη, 3 at the end); ἐπί τόν Θεόν, 1 Peter 2:25 (see 2 a. above); to return to a better mind, repent, John 12:40 (R G).

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐπι -στρέφω ,

[very freq. in LXX, chiefly for H7725, in its various senses, also for H6437, etc.;]

1. trans., to turn about, round or towards, hence metaph., to turn, cause to return (to God, virtue, etc.): Luke 1:16-17 (cf. Ma 3:24), James 5:19-20.

2. Intrans.,

(a) to turn, turn oneself around: Acts 16:18; c. inf., Revelation 1:12; seq. πρός , Acts 9:40; so also pass. (cl.), Mark 5:30; Mark 8:33, John 21:20; metaph., of turning to God (v. Field, Notes, 246 ff.), ἐπὶ τ . κύριον (θεόν ), Acts 9:35; Acts 11:21; Acts 14:15; Acts 15:19; Acts 26:20; πρὸς τ . θεόν , 1 Thessalonians 1:9, 2 Corinthians 3:16; ἀπὸ σκότους εἰς φῶς , Acts 26:18; pass., 1 Peter 2:25;

(b) to return (as in MGr.): Luke 8:55, Acts 15:36; seq. ὀπίσω , c. inf., Matthew 24:18; seq. εἰς , Matthew 12:44, Mark 13:16, Luke 2:39; Luke 17:31; ἐπί , 2 Peter 2:22; metaph., seq. ἐπί , Galatians 4:9; πρός , Luke 17:4; of moral reform, Matthew 13:15, Mark 4:12, Luke 22:32, Acts 3:19; Acts 28:27; pass., Matthew 10:13 (Cremer, 531, 881).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

ἐπιστρέφω is used literally = ";turn"; or ";turn back"; in P Tebt I. 138 (late ii/B.C.) ἐπιστρέψας καὶ σπασάμενος ταύτην (sc. τὴν μάχαιραν). The word has a certain ethical significance in P Oxy III. 486.30 (A.D. 131) τ [οῦ Σ ]αραπίωνος μὴ ἐπιστραφέντος ὥστε κ [ατα ]πλεῦσαι, ";but S. has paid no attention to the instruction to sail down"; (Edd.), BGU I. 36.7 (ii/A.D.) οἱ ἀδελφοὶ Ἁ. καὶ Ὧ. ὀφείλοντές μοι κατ οὐδὲν ἐπιστρέφονται ἀποδῶναί μοι, ";the brothers H. and H., although they owe me (money), do not show the smallest inclination to repay me,"; P Fay 128.3 (iii/A.D.) οὐκ ἐπέστρε ̣πται ὁ Ποντικὸς λαβεῖν τὴν οἰκίαν παρ᾽ ἡμῶν, ";Ponticus has not shown any inclination to take the house from us"; (Edd.). On the misleading translation of the verb by ";am converted"; in the AV see Field Notes, p. 8 f., and especially p. 246 ff. The absolute use of the verb in certain portions of the LXX is discussed in Thackeray Gr. i. p. 53 : see also Anz Subsidia, p. 289 f. For the moral sense of ";conversion,"; as in Acts 3:19, Sharp (Epict. p. 73) cites Epict. ii. 20. 22 ἵν᾽ οἱ πολῖται ἡμῶν ἐπιστραφέντες τιμῶσι τὸ θεῖον.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
επεστράφη επεστράφησαν επεστραφητε επεστράφητε ἐπεστράφητε επέστρεφε επέστρεφεν επέστρεφον επεστρέφοντο επεστρεψα επέστρεψα ἐπέστρεψα επεστρέψαμεν επεστρεψαν επέστρεψαν ἐπέστρεψαν επέστρεψας επεστρεψατε επεστρέψατε ἐπεστρέψατε επέστρεψε επέστρεψέ επεστρεψεν επέστρεψεν ἐπέστρεψεν επιστραφεις επιστραφείς ἐπιστραφεὶς επιστραφέντες επιστραφή επιστράφηθι επιστραφήναι επιστραφής επιστραφήσεσθε επιστραφήσεται επιστραφήση επιστραφήσομαι επιστραφησόμεθα επιστραφήσονται επιστραφήτε επιστράφητε επιστράφητι επιστραφητω επιστραφήτω ἐπιστραφήτω επιστραφώσι επίστρεφε επιστρέφει επιστρεφειν επιστρέφειν ἐπιστρέφειν επιστρεφείς επιστρέφεις επιστρεφετε επιστρέφετε επιστρέφετέ ἐπιστρέφετε επιστρέφον επιστρέφοντα επιστρέφονταί επιστρέφοντας επιστρέφοντες επιστρέφοντος επιστρέφουσαι επιστρεφουσιν επιστρέφουσιν ἐπιστρέφουσιν επιστρέφων επιστρεψαι επιστρέψαι επίστρεψαι ἐπιστρέψαι επιστρέψαντα Επιστρεψαντες επιστρέψαντες Ἐπιστρέψαντες επιστρέψαντος επιστρεψας επιστρέψας ἐπιστρέψας επιστρέψασα επιστρεψατε επιστρέψατε ἐπιστρέψατε επιστρεψατω επιστρεψάτω ἐπιστρεψάτω επιστρεψάτωσάν επιστρεψει επιστρέψει ἐπιστρέψει επιστρέψεις επιστρεψη επιστρέψη ἐπιστρέψῃ επιστρέψης επιστρέψητε επιστρέψομεν επίστρεψον επίστρεψόν επιστρέψονται επιστρέψουσι επιστρέψουσί επιστρέψουσιν επιστρεψω επιστρέψω ἐπιστρέψω επιστρέψωμεν επιστρέψωσι επιστρεψωσιν ἐπιστρέψωσιν epestraphete epestraphēte epestráphete epestráphēte epestrepsa epéstrepsa epestrepsan epéstrepsan epestrepsate epestrépsate epestrepsen epéstrepsen epistrapheis epistrapheìs epistrapheto epistraphētō epistraphḗto epistraphḗtō epistrephein epistréphein epistrephete epistréphete epistrephousin epistréphousin epistrepsai epistrépsai Epistrepsantes Epistrépsantes epistrepsas epistrépsas epistrepsate epistrépsate epistrepsato epistrepsatō epistrepsáto epistrepsátō epistrepse epistrepsē epistrepsei epistrépsei epistrépsēi epistrepso epistrepsō epistrépso epistrépsō epistrepsosin epistrepsōsin epistrépsosin epistrépsōsin
Lectionary Calendar
Thursday, December 3rd, 2020
the First Week of Advent
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology