corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.20.03.30
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #576 - ἀποβαίνω

Transliteration
apobaínō
Phonetics
ap-ob-ah'ee-no  
Word Origin
from (575) and the base of (939)
Parts of Speech
Verb
TDNT
None
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. to come down from, i.e. a ship
  2. to turn out, result, to be the outcome
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1961 ‑ הָיָה (haw‑yaw');  3318 ‑ יָצָא (yaw‑tsaw');  6132 ‑ עֲקַר (ak‑ar');  6213 ‑ עָשָׂה (aw‑saw');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (4) NAS (4) HCS (4)
Luke 2
John 1
Philippians 1
Luke 2
John 1
Philippians 1
Luke 2
John 1
Philippians 1
BYZ TIS TR
V-2AAI-3P 1
V-2AAP-NPM 1
V-FDI-3S 2
V-2AAI-3P 1
V-2AAP-NPM 1
V-FDI-3S 1
V-2AAI-3P 1
V-2AAP-NPM 1
V-FDI-3S 2
NA WH
V-2AAI-3P 1
V-2AAP-NPM 1
V-FDI-3S 2


Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀποβαίνω,

fut. -βήσομαι, with aor. 1 -εβήσετο Il. 2.35: aor. 2 ἀπέβην: pf. ἀποβέβηκα — in these tenses intr. (pres. not in Hom.):

I

1. step off from a place, νηὸς ἀ. alight, disembark from a ship, Od. 13.281; ἀπὸ τῶν νεῶν, ἀπὸ τῶν πλοίων, Hdt. 5.86, 4.110; ἐκ τῶν νεῶν X. HG 5.1.12:abs., disembark, Hdt. 2.29, Th. 1.111, etc.; ἀ. ἐς χώρην Hdt. 7.8. β, cf. E. Fr. 705, Th. 4.9, Lys. 2.21; ἐς τὴν γῆν Th. 1.100; ἐξ ἵππων ἀ. ἐπὶ χθόνα dismount from a chariot, Il. 3.265, cf. 11.619; ἵππων 17.480; but in D. 61.23 τὸ ἀποβαίνειν seems to be the art of leaping from horse to horse (cf. ἀποβάτης) τῇ συνωρίδι τοῦ ἀποβάντος IG 9(2).527.10 (Larissa): generally, ἀβάτων ἀποβάς having stepped off ground on which none should step, S. OC 167.

2. go away, depart, Il. 1.428, 5.133, etc.; ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ολυμπον 24.468; πρὸς δώματα, κατὰ δῶμα, Od. 4.657, 715; μετ' ἀθανάτους Il. 21.298: c. gen., ἀ. πεδίων E. Hec. 140; ἀπὸ τῆς φάτνης X. Eq.Mag. 1.16; of death, ἀπὸ δὲ φθίμενοι βεβᾶσι E. Andr. 1022; of hopes, vanish, come to nought, Id. Ba. 909 (lyr.).

II of events,

1. issue, result from, τὰ ἔμελλε ἀποβήσεσθαι ἀπὸ τῆς μάχης Hdt. 9.66; τἀναντία ἀπέβη resulted, Pl. Phlb. 39a, cf. Lg. 782e; ὅ τι ἀποβήσεται Id. Prt. 318a, etc.; τὸ ἀποβαῖνον, contr. τὠποβαῖνον, the issue, event, Hdt. 2.82, etc.; τὰ ἀποβαίνοντα, τὸ ἀποβάν, the results, Th. 1.83, 2.87; τὰ ἀποβησόμενα the probable results, Id. 3.38, cf. S.E. M. 5.103.

2. freq. with an Adv. or other qualifying phrase, σκοπέειν.. τὴν τελευτὴν κῇ ἀποβήσεται how it will turn out, issue, Hdt. 1.32; ἀ. τῇ περ εἶπε ib. 86; ἀ. κατὰ τὸ ἐόν ib. 97; ἀ. παρὰ δόξαν, ἀ. τοιοῦτον, Id. 8.4, 7.23; τοιόνδ' ἀπέβη τόδε πρᾶγμα E. Med. 1419, cf. X. Cyr. 1.5.13; πολέμου τοιοῦτον ἀπέβη τὸ τέλος Plb. 26.6.15; οὐδὲν αὐτῷ.. ὡς προσεδέχετο ἀπέβαινεν Th. 4.104, cf. 3.26; παρὰ γνώμην ἀ. 5.14; opp. κατὰ γνώμαν ἀ. Theoc. 15.38; πῶς ἡ φήμη δοκεῖ ὑμῖν ἀποβῆναι; And. 1.131.

3. abs., turn out well, succeed, ἡ ὑπόσχεσις ἀπέβη Th. 4.39, cf. 5.14; of dreams, turn out true, Arist. Div. Somn. 463b10.

4. of persons, with an Adj., turn out, prove to be so and so, ἀ. οὐ κοινοί prove partial, Th. 3.53; ἀ. χείρους Pl. Lg. 952b; φρενιτικοὶ ἀ. Hp. Coac. 405; τύραννος ἐκ βασιλέως ἀ. Plb. 7.13.7; also of a wound, ἰάσιμον ἀ. Pl. Lg. 878c. with εἰς.., ἀ. εἰς τὰ πολιτικὰ οἱ τοιοῦτοι prove fit for public affairs, Id. Smp. 192a; ἐς ἀλαθινὸν ἄνδρ' ἀ. Theoc. 13.15. of conditions, etc., ἀπέβη ἐς μουναρχίην things ended in a monarchy, Hdt. 3.82; εἰς ἓν τέλεον καὶ νεανικόν Pl. R. 425c; ἀποβήσεται εἰς μαρτυρίαν Luke 21:13.

5. of space, μέγεθος μὲν ἦν πρὸς τὸν Ἠριδανὸν ἀποβεβηκῦα reaching, extending to.., Pl. Criti. 112a.

6. τῷ ἀποβεβηκότι ποδί with the hind foot, opp. τῷ προβεβηκότι, Arist. IA 706a9. causal, in aor. 1 ἀπέβησα,

I cause to dismount, disembark, land (in which sense ἀποβιβάζω serves as pres.), ἀ. στρατιήν Hdt. 5.63, 6.107; ἐς τὴν Ψυττάλειαν Id. 8.95.

II hence, in Pass., τὸ ἀποβαινόμενον σκέλος a leg put out so as not to bear the weight of the body, Hp. Art. 52: Act., Id. Mochl. 20.

Thayer's Expanded Definition

ἀποβαίνω: future ἀποβήσομαι; 2 aorist ἀπέβην;

1. to come down from: a ship (so even in Homer), ἀπό, Luke 5:2 (Tr marginal reading brackets ἀπ' αὐτῶν); εἰς τήν γῆν, John 21:9.

2. tropically, "to turn out, 'eventuate,'" (so from Herodotus down): ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον it will issue, turn out, Luke 21:13; εἰς σωτηρίαν, Philippians 1:19. (Job 13:16; Artemidorus Daldianus, oneir. 3, 66.)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀπο -βαίνω ,

[in LXX for H1961, etc.;]

to step off, disembark: Luke 5:2, John 21:9; metaph., of events, to issue, turn out (Field, Notes, 74): Luke 21:13, Philippians 1:19 (MM, s.v.).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For the metaphorical sense (as in Luke 21:13, Philippians 1:19) cf. P Petr III. 42 H (8) f.5 (iii/B.C.) (= Witkowski.2, p. 15) νυνὶ [δὲ ἐν φόβωι ε ] ̣μὶ οὐ μετρίωι, πῶ [ς ] τε σοὶ ἀποβήσεται καὶ ἡμῖν. Syll 406.10 (A.D. 147—a reply of M. Aurelius to an address of congratulation on the birth of a son who had died after it was sent) εὔνοια ὑμῶν, ἣν ἐνεδείξασθε συνησθέντες μοι γεννηθέντος υἱοῦ, εἰ καὶ ἑτέρως τοῦτο ἀπέβη, οὐδὲν ἧττον φανερὰ ἐγένετο. The literal sense may be illustrated by the use of the verb, with its nouns ἀπόβασις and ἀποβατικόν, to denote a kind of chariot race in which one of two men in a car had to jump off : see Syll 670 (i/ii A.D.) and notes. Schlageter (p. 59) quotes ἀπόβασις from a Delos inscr. in BCH xiv. p. 399.115 (B.C. 279), where it means ";place of exit,"; the classical meaning having been ";landing.";

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
απέβη απέβην απεβησαν απέβησαν ἀπέβησαν αποβαντες αποβάντες ἀποβάντες αποβής αποβησεται αποβήσεται ἀποβήσεται αποβήσομαι αποβησόμενον apebesan apebēsan apébesan apébēsan apobantes apobántes apobesetai apobēsetai apobḗsetai
Lectionary Calendar
Monday, March 30th, 2020
the Fifth Week of Lent
There are 13 days til Easter!
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ἀπό
Next Entry
ἀποβάλλω
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology