Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 3:13

New American Standard Bible
James 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Who among you is wise and understanding? Let him show by his good behavior his deeds in the gentleness of wisdom.
NA26 – Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΰτητι σοφίας.
WH – τις σοφος και επιστημων εν υμιν δειξατω (5657) εκ της καλης αναστροφης τα εργα αυτου εν πραυτητι σοφιας
PES – ܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܟ݁ܺܝܡ ܘܰܪܕ݂ܶܐ ܢܚܰܘܶܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܒ݁ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile