Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Jude 1:13

New American Standard Bible
Jude 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – wild waves of the sea, churning up their own shameful deeds like {dirty} foam; wandering stars, for whom the gloom of darkness has been reserved forever.
NA26 – κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα class="show tvm">(5723) τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται. class="show tvm">(5769)
WH – κυματα αγρια θαλασσης επαφριζοντα class="show tvm">(5723) τας εαυτων αισχυνας αστερες πλανηται οις ο ζοφος του σκοτους εις αιωνα τετηρηται class="show tvm">(5769)
PES – ܓ݁ܰܠ݈ܠܶܐ ܥܰܙܺܝܙܶܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܪܽܘܥܬ݁ܗܽܘܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܒ݁ܶܗܬ݁ܰܬ݂ܗܽܘܢ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܡܰܛܥܝܳܢܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܗܽܘܢ ܢܛܺܝܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile