Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:22

New American Standard Bible
Luke 21:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – because these are days of punishment, so that all things which have been written will be fulfilled.
NA26 – ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν (5748) τοῦ πλησθῆναι (5683) πάντα τὰ γεγραμμένα. (5772)
WH – οτι ημεραι εκδικησεως αυται εισιν (5719) του πλησθηναι (5683) παντα τα γεγραμμενα (5772)
PES – ܕ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܫܠܰܡ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile