Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:44

New American Standard Bible
Luke 22:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And being in agony, He was praying very fervently; and His sweat became like drops of blood, falling down upon the ground].
NA26 – καὶ γενόμενος (5637) ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο· (5711) καὶ ἐγένετο (5633) ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.
WH – και γενομενος (5637) εν αγωνια εκτενεστερον προσηυχετο (5711) και εγενετο (5633) ο ιδρως αυτου ωσει θρομβοι αιματος καταβαινοντες (5723) επι την γην]]
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܒ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܕ݁ܽܘܥܬ݁ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܠܬ݂ܶܐ ܕ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile