Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:22

New American Standard Bible
Matthew 17:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And while they were gathering together in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is going to be handed over to men;
NA26 – Συστρεφομένων (5746) δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν (5627) αὐτοῖς Ἰησοῦς, Μέλλει (5719) υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι (5745) εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,
WH – συστρεφομενων (5746) δε αυτων εν τη γαλιλαια ειπεν (5627) αυτοις ο ιησους μελλει (5719) ο υιος του ανθρωπου παραδιδοσθαι (5745) εις χειρας ανθρωπων
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܠܶܡ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile