Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:27

New American Standard Bible
Matthew 24:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For just as the lightning comes from the east and flashes as far as the west, so will the coming of the Son of Man be.
NA26 – ὥσπερ γὰρ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται (5727) ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται (5704) παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
WH – ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται (5736) απο ανατολων και φαινεται (5727) εως δυσμων ουτως εσται (5695) η παρουσια του υιου του ανθρωπου
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܰܪܩܳܐ ܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܘܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪܒ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile