Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 2:22

New American Standard Bible
Matthew 2:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. Then after being warned {by God} in a dream, he left for the regions of Galilee,
NA26 – ἀκούσας (5660) δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει (5719) τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη (5675) ἐκεῖ ἀπελθεῖν· (5629) χρηματισθεὶς (5685) δὲ κατ ὄναρ ἀνεχώρησεν (5656) εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,
WH – ακουσας (5660) δε οτι αρχελαος βασιλευει (5719) της ιουδαιας αντι του πατρος αυτου ηρωδου εφοβηθη (5675) εκει απελθειν (5629) χρηματισθεις (5685) δε κατ οναρ ανεχωρησεν (5656) εις τα μερη της γαλιλαιας
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܰܥ ܕ݁ܰܐܪܟ݂ܶܠܰܐܳܘܣ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܚܠܳܦ݂ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܚܶܠ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile