Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 4:7

New American Standard Bible
Philippians 4:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and minds in Christ Jesus.
NA26 – καὶ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ὑπερέχουσα (5723) πάντα νοῦν φρουρήσει (5692) τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
WH – και η ειρηνη του θεου η υπερεχουσα (5723) παντα νουν φρουρησει (5692) τας καρδιας υμων και τα νοηματα υμων εν χριστω ιησου
PES – ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܡܰܕ݁ܰܥ ܢܢܰܛܰܪ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܡܰܕ݁ܥܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile