corner graphic   Hi,    
Facebook image
ver. 2.0.17.07.25
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #2920 - κρίσις

Transliteration
krísis
Phonetics
kree'-sis  
Word Origin
perhaps a primitive word
Parts of Speech
Noun Feminine
TDNT
3:941,469
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
 1. a separating, sundering, separation
  1. a trial, contest
 2. selection
 3. judgment
  1. opinion or decision given concerning anything
   1. esp. concerning justice and injustice, right or wrong
  2. sentence of condemnation, damnatory judgment, condemnation and punishment
 4. the college of judges (a tribunal of seven men in the several cities of Palestine; as distinguished from the Sanhedrin, which had its seat at Jerusalem)
 5. right, justice
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1697 ‑ דָּבָר (daw‑bawr');  1779 ‑ דּוּן (deen, doon);  4687 ‑ מִצְוָה (mits‑vaw');  4941 ‑ מִשְׁפָּט (mish‑pawt');  5358 ‑ נָקַם (naw‑kam');  5359 ‑ נָקָם (naw‑kawm');  6591 ‑ פְּשַׁר (pesh‑ar');  6664 ‑ צֶדֶק (tseh'‑dek);  7379 ‑ רִב (reeb, reeb);  8199 ‑ שָׁפַט (shaw‑fat');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (48) NAS (47) HCS (47)
Matthew 12
Mark 2
Luke 4
John 11
Acts 1
2 Thessalonians 1
1 Timothy 1
Hebrews 2
James 1
2 Peter 4
1 John 1
Jude 3
Revelation 4
Matthew 12
Luke 4
John 11
Acts 1
2 Thessalonians 1
1 Timothy 1
Hebrews 2
James 2
2 Peter 4
1 John 1
Jude 3
Revelation 4
Matthew 12
Luke 4
John 11
Acts 1
2 Thessalonians 1
1 Timothy 1
Hebrews 2
James 3
2 Peter 4
1 John 1
Jude 3
Revelation 4
BYZ TIS TR
N-ASF 14
N-DSF 7
N-GSF 17
N-NPF 2
N-NSF 8
N-ASF 15
N-DSF 7
N-GSF 15
N-NPF 2
N-NSF 8
N-ASF 15
N-DSF 7
N-GSF 17
N-NPF 2
N-NSF 8
NA WH
N-ASF 14
N-DSF 7
N-GSF 15
N-NPF 2
N-NSF 8
N-ASF 15
N-DSF 7
N-GSF 16
N-NPF 2
N-NSF 8


Liddell-Scott-Jones Definitions

κρίσις [ ῐς], εως, ἡ,

(κρίνω)

I

1. separating, distinguishing, τοῦ πλέω καὶ τοῦ μὴ πλέω Meliss. 7; τῶν ὁμοιογενῶν, τῶν διαφερόντων, dub. l. in Arist. EN 1165a34.

2. decision, judgement, περὶ τούτων Parm. 8.15; τὴν Κροίσου κ. Hdt. 3.34; ἐν θεῶν κρίσει A. Ag. 1289; κατὰ δύναμιν καὶ κ. ἐμήν Hp. Jusj. 1; κ. οὐκ ἀληθής no certain means of judging, S. OT 501 (lyr.); πολίτης ὁρίζεται τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς Arist. Pol. 1275a23; κρίσεως προσδεόμενα Epicur. Nat. 32 G., cf. Herc. 1420.3; αἱ τῶν πολλῶν κ. Phld. Mus. p.75 K.; Κρίσις, title of a play by Sophocles on the Judgemént of Paris; κ. τινός judgement on or respecting, τῶν μνηστήρων Hdt. 6.131; ἀέθλων Pi. O. 3.21, N. 10.23; μορφῆς E. Hel. 26: ἡ τῶν ὅπλων κ., referring to the story of Ajax, Pl. R. 620b, cf. Arist. Po. 1459b5; κρίσιν.. τοῦ βίου πέρι ὧν λέγομεν Pl. R. 360e; κ. ἀμφ' ἀέθλοις Pi. O. 7.80; κ. διημαρτημένη Stoic. 1.50; κ. συνετή Cleanth.ib.128; power of judgement, κρίσει πραγμάτων διαφέρεσθαι Plb. 18.14.10; κατὰ κρίσιν with judgement, advisedly, Id. 6.11.8.

3. choice, election, κ. ποιεῖσθαι τῶν ἀξίων Arist. Pol. 1321a30, cf. 1271a10.

4. interpretation of dreams or portents, LXX Daniel 2:36, D.S. 17.116, J. AJ 2.5.7.

II

1. judgement of a court, οὐδὲν ἂν τῆς ὑμετέρας κ. ἔδει Antipho 4.4.2; trial, suit, προκληθέντας ἐς κρίσιν περί τινος Th. 1.34; καθιστάναι ἑαυτὸν ἐς κ. ib. 131; κρίσιν ποιεῖν τινι Lys. 13.35; κρίσεως τυχεῖν to be put on one's trial, Pl. Phdr. 249a; εἰς κ. ἄγειν Id. Lg. 856c; ἡ κ. γίγνεταί τινι ibid.; κρίσιν ὑποσχεῖν ib. 871d, D. 21.125; τὰς κρίσεις ποιεῖσθαι περί τινος Isoc. 4.40, cf. Th. 1.77; τὰς κ. διαδικάζειν Pl. Lg. 876b; κρίσιν λελογχότα Μειδίᾳ ἐξούλης Test. ap. D. 21.82; αἱ κ. τῶν συμβολαίων Plu. 2.447e. result of a trial, condemnation, X. An. 1.6.5. ἡμέρα κρίσεως Day of Judgement, Matthew 10:15.

2. trial of skill or strength, πρὸς τόξου κρίσιν in archery, S. Tr. 266; δρόμον.., οὗ πρώτη κ. Id. El. 684; κ. ποιεῖν ὁπότερος εἴη τὴν τέχνην σοφώτερος Ar. Ra. 779; θεῶν ἔριν τε καὶ κ. Pl. R. 379e.

3. dispute, περί τινος Hdt. 5.5, 7.26.

III

1. event, issue, κρίσιν σχεῖν to be decided, of a war, Th. 1.23, Plb. 31.29.5; κρίσεως τυχεῖν Id. 1.59.11; ἐν τοῖς πεπολιτευμένοις τὴν κ. εἶναι νομίζω 1 suppose the issue depends upon my public measures, D. 18.57.

2. turning point of a disease, sudden change for better or worse, Hp. VM 19 (pl.), Gal. 9.550, etc.; κ. ξύντομος ἐπὶ τὸ κάκιον Hp. Judic. 34, cf. Gal. 18(2).231. middle of the spinal column, Poll. 2.177.

Thayer's Expanded Definition
 κρίσις, κρίσεως, , the Sept. for דִּין, רִיב (a suit), but chiefly for מִשְׁפָּט; in Greek writings ((from Aeschylus and Herodotus down))

1. a separating, sundering, separation; a trial, contest.

2. selection.

3. judgment; i. e. opinion or decision given concerning anything, especially concerning justice and injustice, right and wrong;

a. universally: John 8:16; 1 Timothy 5:24 (on which see ἐπακολουθέω); Jude 1:9; 2 Peter 2:11; κρίσιν κρίνειν (see κρίνω, 5b.), John 7:24.

b. in a forensic judgment sense, of the of God or of Jesus the Messiah: universally, James 2:13; 2 Thessalonians 1:5; Hebrews 10:27; plur, Revelation 16:7; Revelation 19:2; of the last judgment: Hebrews 9:27; ἡμέρα κρίσεως ( Matthew 10:15; Matthew 11:22,24; Matthew 12:36; Mark 6:11 R L in brackets; 2 Peter 2:9; 2 Peter 3:7) or τῆς κρίσεως ( 1 John 4:17), the day appointed for the judgment, see ἡμέρα, 3; εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας, Jude 1:6; ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, i. e. τοῦ Θεοῦ, Revelation 14:7; ἐν τῇ κρίσει, at the time of the judgment, when the judgment shall take place, Matthew 12:41; Luke 10:14; Luke 11:31 f; κρίσιν ποιεῖν κατά πάντων, to execute judgment against (i. e. to the destruction of) all, Jude 1:15. Specifically, sentence of condemnation, damnatory judgment, condemnation and punishment: Hebrews 10:27; 2 Peter 2:4; with the genitive of the person condemned and punished, Revelation 18:10; κρίσις αὐτοῦ ἤρθη, the punishment appointed him was taken away, i. e. was ended, Acts 8:33 from Isaiah 53:8, the Sept.; πίπτειν εἰς κρίσιν ( Rst εἰς ὑπόκρισιν), to become liable to condemnation, James 5:12; αἰώνιος κρίσις, eternal damnation, Mark 3:29 ( Rec.); κρίσις τῆς γηννης, the judgment condemning one to Gehenna, the penalty of Gehenna, i. e. to be suffered in hell, Matthew 23:33. In John's usage κρίσις denotes α. that judgment which Christ occasioned, in that wicked men rejected the salvation he offered, and so of their own accord brought upon themselves misery and punishment: αὕτη ἐστιν κρίσις, ὅτι etc. judgment takes place by the entrance of the light into the world and the batted which men have for this light, John 3:19; κρίσιν, to execute judgment, John 5:27; ἔρχεσθαι εἰς κρίσιν, to come into the state of one condemned, John 5:24; κρίσις τοῦ κόσμου τούτου, the condemnatory sentence passed upon this world, in that it is convicted of wickedness and its power broken, John 12:31; περί κρίσεως, of judgment passed (see κρίνω, 5a. β. at the end), John 16:8,11. β. the last judgment, the damnation of the wicked: ἀνάστασις κρίσεως, followed by condemnation, John 5:29> (cf. Winer's Grammar, § 30,2 β.). γ. both the preceding notions are combined in John 5:30>; κρίσις πᾶσα, the whole business of judging (cf. Winer's Grammar, 548 (510)), ibid. 22. Cf. Groos, Der Begriff der κρίσις bei Johannes (in the Studien und Kritiken for 1868, pp. 244-273).

4. Like the Chaldean דִּינָא ( Daniel 7:10,26; cf. German Gericht) equivalent to the college of judges (a tribunal of seven men in the several cities of Palestine; as distinguished from the Sanhedrin, which had its seat at Jerusalem (cf. Schürer, Neutest. Zeitgesch. § 23, ii.; Edersheim, Jesus the Messiah, ii. 287)): Matthew 5:21 f (cf. Deuteronomy 16:18; 2 Chronicles 19:6; Josephus, Antiquities 4,8, 14; b. j. 2,20, 5).

5. Like the Hebrew מִשְׁפָּט (cf. Gesenius, Thesaurus, iii., p. 1464 b (also the Sept. in Genesis 18:19,25; Isaiah 5:7; Isaiah 56:1; Isaiah 59:8; Jeremiah 17:11; 1 Maccabees 7:18; and other passages referred to in Gesenius, the passage cited)), right, justice: Matthew 23:23; Luke 11:42; what shall have the force of right, ἀπαγγέλλειν τίνι, Matthew 12:18; a just cause, Matthew 12:20 (on which see ἐκβάλλω, 1g.).

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

κρίσις , -εως ,

(< κρίνω ),

[in LXX chiefly for H4941, also for H7379, etc.;]

1. a seperating, selection (Arist., al.).

2. a decision, judgment (cl.): John 8:16, 1 Timothy 5:24, 2 Peter 2:11, Judges 1:9; κ . κρίνειν , John 7:24; in forensic sense, Acts 8:33 (LXX) (v. Page, in l); esp. of the Divine judgment, John 3:19; John 5:24; John 5:27; John 5:29-30; John 12:31; John 16:8; John 16:11, 2 Thessalonians 1:5, Hebrews 10:27, James 2:13; James 5:12, 2 Peter 2:4, Revelation 18:10; pl., Revelation 16:7; Revelation 19:2; of the last judgment, Matthew 10:15; Matthew 11:22; Matthew 11:24; Matthew 12:36; Matthew 12:41-42 Luke 10:14; Luke 11:31-32, Hebrews 9:27, 2 Peter 2:9; 2 Peter 3:7, 1 John 4:17, Judges 1:6; Judges 1:15; τῆς γεέννης , Matthew 23:33.

3. By meton. (as in LXX for H4941, Isaiah 5:7, al.; H1787, Daniel 7:10), of the standard of judgment, right, justice: Matthew 12:18; Matthew 12:20 (LXX, Isa 42:43) Isa 23:23, Luke 11:42; of the tribunal (a local court), Matthew 5:21-22


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

κρίσις in the sense of ";judging,"; ";trial,"; is found in such passages as PSI II. 173.17 (ii/B.C.) κα [τὰ προε ]νεστῶσαν. . ἐπὶ σοῦ κρίσιν, P Oxy IX. 1203.29 (late i/A.D.) where certain petitioners ask that no step be taken against them μέχρι κρίσεως, ";before the trial of the case,"; the curious mantic P Ryl I. 28 .165 (iv/A.D.) σφυρὸν εὐώνυμον ἐὰν ἅληται ἐν κρίσει βαρη [θ ]ε ̣ι ̣, ς ἔσται καὶ ἐκφεύξεται ";if the left ankle quiver, he will be burdened with a trial, and will be acquitted"; (Edd.), and OGIS 669.39 (i/A.D.) εἰς κρίσιν ἄγεσθαι. From this it is an easy transition to the result of the judging, ";judgement,"; ";decision,"; e.g. P Petr III. 26.8 (iii/B.C.) ἐκ κρίσεως, ";in accordance with a legal decision,"; P Oxy I. 68.35 (A.D. 131) οὖσαν δ᾽ ἐμοὶ τὴν πρ ̣ὸς αὐτὸν κρίσιν, ";judgement against him being entered in my favour"; (Edd.), P Ryl II. 78.35 (A.D. 157) περὶ ἀπολογισμοῦ κρίσεων ";concerning the report of judgements,"; P Oxy XII. 1464.6 (libellus—A.D. 250) κατ ]ὰ τὰ κελευσθέντα ὑπὸ τῆς θείας κρίσεως, ";in accordance with the orders of the divine decree,"; and such legal phrases as ἄνευ κρίσεως καὶ πάσης ἀντιλογίας (BGU IV. 1146.16—B.C. 18) and ἄνευ δίκης καὶ κρίσεως καὶ πάσης εὑρησιλογίας (P Tebt II. 444—i/A.D.).

An approach to the moral and ethical sense which, following the general usage of the LXX, κρίσις has in such passages as Matthew 23:28 Luke 11:42, may be traced in Michel 542.6 (ii/B.C. ad init.) πίστιν ἔχοντα καὶ κρίσιν ὑγιῆ, OGIS 383.207 (mid. i/B.C.) ἣν ἀθάνατος κρίσις ἐκύρωσεν —with reference to a certain ordinance, and ib. 502.8 (ii/A.D.) μείξας τῷ φιλανθρώπῳ τὸ δίκαιον ἀκολούθως τῇ περὶ τὰς κρίσεις ἐπιμελείᾳ. For κρίσις, ";accusation,"; in Judges 1:9, see Field Notes, p. 244. For an adj. κρίσιμος with reference to the day of judgement, see a Christian inscr. from Eumeneia in C. and B. ii. p. 514—ὃς δὲ ἂν ἐπιτηδεύσει, ἔσται αὐτῷ πρὸς τὸν ζῶντα θεὸν καὶ νῦν καὶ ἐν τῇ κρισίμῳ ήμέρᾳ. Ramsay (p. 518) remarks that ";the term κρίσιμος ἡμέρα seems to be used elsewhere only in the medical sense, ‘the critical day determining the issue of the disease’"; : cf. also Durham Menander, p. 72. MGr κρίσι, ";judgement"; ἔρχομαι στὴ κρίσι, ";appear before court of judgement"; (Thumb, Handbook, p. 337).

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
κρισει κρίσει κρισεις κρίσεις κρίσεων κρισεως κρίσεως κρισιν κρίσιν κρισις κρίσις krisei krísei kriseis kríseis kriseos kriseōs kríseos kríseōs krisin krísin krisis krísis

Lectionary Calendar
Tuesday, July 25th, 2017
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
κρίνω
Next Entry
Κρίσπος
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology