corner graphic   Hi,    
Facebook image
ver. 2.0.16.05.28
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/
Join with me as I raise money to build classrooms in Uganda! Click here to find out how!
Maybe you would like to sponsor a child through Compassion International! For every child sponsored by StudyLight.org visitors, I will donate $105 to build classrooms for the children in Uganda! Click to sponsor a child today!

Old & New Testament Greek

Entry for Strong's #2048 - ἔρημος

Transliteration:
érēmos
Phonetics:
er'-ay-mos  
Word Origin:
of uncertain affinity
Parts of Speech:
TDNT:
2:657,255
Word Definition  [ Thayer's | Strong's ]
Thayer's Definition
 1. solitary, lonely, desolate, uninhabited
  1. used of places
   1. a desert, wilderness
   2. deserted places, lonely regions
   3. an uncultivated region fit for pasturage
  2. used of persons
   1. deserted by others
   2. deprived of the aid and protection of others, especially of friends, acquaintances, kindred
   3. bereft 1b
  3. of a flock deserted by the shepherd 1b
  4. of a woman neglected by her husband, from whom the husband withholds himself
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1116 ‑ בּוּם (baw‑maw');   2717 ‑ חָרַב (khaw‑rab', khaw‑rabe');   3452 ‑ יְשִׁימוֹן (yesh‑ee‑mone');   3582 ‑ כָּחַד (kaw‑khad');   4057 ‑ מִדְבָּר (mid‑bawr');   4057 ‑ מִדְבָּר (mid‑bawr');   4180 ‑ מוֹרָשׁ (mo‑rawsh');   4923 ‑ מְשַׁמָּה (mesh‑am‑maw');   5045 ‑ נֶגֶב (neh'‑gheb);   6160 ‑ עֲרָבָה (ar‑aw‑baw');   6723 ‑ צִיָּה (tsee‑yaw');   8074 ‑ שָׁמֵם (shaw‑mame');   8414 ‑ תֹּהוּ (to'‑hoo);  
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐρῆμος, ον,

fem. ἐρήμη Od. 3.270, S. OC 1719 (lyr.), Ant. 739, Tr. 530 (lyr.), and in the phrase δίκη ἐρήμη (v. infr. III): Att. ἔρημος, ον, acc. to Hdn.Gr. 2.938: Comp. -ότερος Th. 3.11, Lys. 29.1, etc.: Sup. -ότατος Hdt. 9.118:

I desolate, lonely, solitary,

1 of places, ἐς νῆσον ἐρήμην Od. 3.270; χῶρος Il. 10.520; τὰ ἐ. τῆς Λιβύης the desert parts.., Hdt. 2.32, cf. Th. 2.17; ἡ ἐρῆμος (sc. χώρα) Hdt. 4.18; ἡ ἐρήμη Ael. NA 7.48: pl., ib. 3.26; empty, πνύξ Ar. Ach. 20.

2. of personsor animals, τὰ δ' ἐρῆμα φοβεῖται (i.e. the sheep), Il. 5.140; ξέρξην ἔ. μολεῖν A. Pers. 734 (troch.); ἧσθαι δόμοις ἔ. Id. Ag. 862; πόρτις ἐρήμα S. Tr. 530 (lyr.); ἔ. κἄφιλος Id. Ph. 228; τὸν θεὸν ἔ. ἀπολιπόντε Ar. Pl. 447; freq. of poor, friendless persons, And. 4.15, etc.; ἐρημότεροι, opp. δυνατώτεροι, Th. 3.11; οὐκ ὢν οὔτε τῶν ἐρημοτάτων οὔτε τῶν ἀπόρων κομιδῇ D. 21.111; εἰς ὀρφανὰ καὶ ἔ. ὑβρίζειν Pl. Lg. 927c; ὄρνιθες solitary, not gregarious, Plu. Caes. 63: neut. as Adv., ἔρημα κλαίω I weep in solitude, E. Supp. 775; ἔρημον ἐμβλέπειν to look vacantly, Ar. Fr. 456.

3. of conditions, πλάνος S. OC 1114.

II c. gen.,

1. reft of, void or destitute of, [χώρη] ἐ. πάντων Hdt. 2.32; ἀνθρώπων Id. 4.17, cf. 18; ἀνδρῶν Id. 6.23, S. OT 57; Ἀθηναίων Hdt. 8.65; στέγαι φίλων ἔ. S. El. 1405; Πειραιᾶ ἔ. ὄντα νεῶν Th. 8.96; τῇ ἦν ἐρημότατον τῶν πολεμίων (sc. τὸ τεῖχος) Hdt. 9.118; [τὰ γεγραμμένα] ἀπόντος τοῦ γράψαντος ἔρημα τοῦ βοηθήσοντός ἐστιν Isoc. Ephesians 1:3; θεῶν ἔρημα εἶναι πάντα Pl. Lg. 908c.

2. of persons, bereft of, συμμάχων Hdt. 7.160; πατρός S. OC 1719 (lyr.); πατρὸς ἢ μητρός Pl. Lg. 927d; πρὸς φίλων S. Ant. 919; so ἔ. οἶκος a house without heirs, Isa 7.31.

3. with no bad sense, wanting, without, ἐσθὴς ἐρῆμος ὅπλων Hdt. 9.63; free from, ἀνδρῶν κακῶν ἔρημος πόλις Pl. Lg. 862e.

III ἐρήμη, rarely ἔρημος (with or more commonly without γραφή, δίκη, δίαιτα), ,

1. an undefended action, in which one party does not appear, and judgement goes against him by default, ἤλπιζε.. τὴν γραφὴν..ἐρήμην ἔσεσθαι would be undefended, Antipho 2.1.7; ἐρήμῃ δίκῃ θάνατον καταγιγνώσκειν τινός Th. 6.61; δίκην εἷλον ἐρήμην I got judgement by default, D. 21.81; ἐρήμην αὐτὸν λαβόντες..εἷλον Lys. 20.18; τὴν ἔρημον δεδωκότα having given it by default in one's favour, D. 21.85; ἔρημον ὦφλε δίκην he let it go by default, ib.87, cf. Antipho 5.13; ἐρήμην τινὸς καταγνῶναι τὴν δίαιταν D. 33.33; ἐρήμην καταδιαιτῆσαί τινος Id. 40.17; γενομένης ἐρήμου κατὰ Μειδίου Test. ap. eund. 21.93; ἐρήμην κατηγορεῖν to accuse in a case where there was no defence, Pl. Revelation 18:1-24 c, cf. D. 21.87; ἐρήμην or ἐξ ἐρήμης κρατεῖν, Luc. Anach. 40, JTr. 25; ἁλῶναι Id. Tox. 11, etc.

2. unclaimed, vacant, Arist. Ath. 43.4, EN 1125b17, Isa 3.61.

3. for ἐρήμας τρυγᾶν v. sub τρυγάω.

Thayer's Expanded Definition
 ἔρημος, ἔρημον (in classic Greek also ἔρημος, ἐρήμη, ἔρημον, cf. Winer s Grammar, § 11,1; (Buttmann, 25 (23); on its accent cf. Chandler §§ 393,394; Winer's Grammar, 52 (51)));

1. adjective solitary, lonely, desolate, uninhabited: of places, Matthew 14:13,15; Mark 1:35; Mark 6:32; Luke 4:42; Luke 9:10 ( R G L), Luke 9:12>; Acts 1:20, etc.; ὁδός, leading through a desert, Acts 8:26 ( 2 Samuel 2:24 the Sept.), see Γάζα, under the end of persons: "deserted by others; deprived of the aid and protection of others, especially of friends, acquaintances, kindred; bereft"; (so often by Greek writers of every age, as Aeschylus Ag. 862; Pers. 734; Aristophanes pax 112; ἔρημος τέ καί ὑπό πάντων καταλειφθείς, Herodian, 2,12, 12 (7 edition, Bekker); of a flock deserted by the shepherd, Homer, Iliad 5,140): γυνή, a woman neglected by her husband, from whom the husband withholds himself, Galatians 4:27, from Isaiah 54:1; of Jerusalem, bereft of Christ's presence, instruction and aid, Matthew 23:38 ( L and WH texts omit); Luke 13:35 Rec.; cf. Bleek, Erklär. d. drei ersten Evv. ii., p. 206 (cf. Baruch 4:19; Additions to Esther 8:27> (6:13); 2 Maccabees 8:35).

2. a substantive, ἔρημος, namely, χώρα; the Sept. often for מִדְבַּר; a desert, wilderness ( Herodotus 3,102): Matthew 24:26; Revelation 12:6,14; Revelation 17:3; αἱ ἔρημοι, desert places, lonely regions: Luke 1:80; Luke 5:16; Luke 8:29. an uncultivated region fit for pasturage, Luke 15:4. used of the desert of Judaea (cf. Winer's Grammar, § 18,1), Matthew 3:1; Mark 1:3; Luke 1:80; Luke 3:2,4; John 1:23; of the desert of Arabia, Acts 7:30,36, 38,42, 44; 1 Corinthians 10:5; Hebrews 3:8,17. Cf. Winer s RWB under the word Wüste; Furrer in Sehenkel see 680ff; (B. D., see under the words, and (American edition)).

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Vocabulary of the Greek NT

P Lille I. 26.3 (iii/B.C.) ἡ κώμη ἔρημος διὰ τὸ πλείω χρόνον μὴ βεβρέχθαι, ";the village deserted because for long there has been no inundation,"; P Tebt II. 308.4 (A.D. 174) ̣ρ ̣η ̣μου αἰγιαλοῦ, ";desert shore,"; OGIS 580.7 (A.D. 367–75) τὸν τόπον. . . πρότερον ἀγνοούμενον καὶ ἔρημον. For the legal use of the adj. to denote judgment going ";by default"; owing to the non-appearance of the accused party, cf. P Hib I. 32.8 (B.C. 246) Νεοπτολέμου Μακεδόνος ι ̣̔̓δ ̣ι ̣[ ]του τ [ῶν ] Ἀντιόχου πρὸς καταδίκην ἔρημον ὕβρεως πρὸς (δραχμάς) σ ̄, ";(property of) Neoptolemus, Macedonian, a private in Antiochus’ troop, who had been condemned by default for violence to a fine of 200 drachmae"; (Edd.) : cf. Chrest. II. i. p. 18 n..3 On the accent of ἔρημος see Brugmann-Thumb Gr. p. 185. The adj. survives in MGr = ";lonely,"; ";forsaken"; : cf. also the Klepht ballad, Abbott Songs, p. 18.13, where τἄρημα τ᾽ ἄρματα τἄρημα τὰ τσαπράζια = ";the wretched arms, the wretched knee-plates."; The form ἔρμος (by stress of accent) is also found.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
Frequency / Word / Parsing Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (50)NAS (48)HCS (48)
Matthew8
Mark9
Luke12
John5
Acts9
1 Corinthians1
Galatians1
Hebrews2
Revelation3
Matthew8
Mark9
Luke10
John5
Acts9
1 Corinthians1
Galatians1
Hebrews2
Revelation3
Matthew8
Mark9
Luke10
John5
Acts9
1 Corinthians1
Galatians1
Hebrews2
Revelation3
List of Word Forms
έρημα έρημά έρημοι ερημοις ερήμοις ἐρήμοις ερημον ερήμον έρημον ἔρημον ερημος ερημός έρημος έρημός ἔρημος Ἔρημός ερημου ερήμου ἐρήμου ερημους ερήμους ἐρήμους ερημω ερήμω ἐρήμῳ ερήμων ηρήμου eremo erēmō erḗmoi erḗmōi eremois erēmois erḗmois eremon erēmon éremon érēmon eremos erēmos éremos Éremós érēmos Érēmós eremou erēmou erḗmou eremous erēmous erḗmous
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ
ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω
Prev Entry
ἐρημία
Next Entry
ἐρημόω
Download the Language Fonts
Below you will find links to the TrueType font(s) used in this resource. Simply right-mouse click the link and save it to your fonts

Once you have finished you might need to close all open browsers and open your fonts directory to initialized the font(s) you just installed.

SIL Galatia Greek font
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology