corner graphic   Hi,    
Facebook image
ver. 2.0.16.07.25
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Old & New Testament Greek

Entry for Strong's #3326 - μετά

Transliteration:
metá
Phonetics:
met-ah'  
Word Origin:
a primary preposition (often used adverbially)
Parts of Speech:
Preposition
TDNT:
7:766,1102
Word Definition  [ Thayer's | Strong's ]
Thayer's Definition
  1. with, after, behind
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 309 ‑ אָחַר (aw‑khar');   5973 ‑ עִם (eem);   6256 ‑ עֵת (ayth);  
Liddell-Scott-Jones Definitions

Μετά

[ , but in S. Ph. 184 (s. v. l., lyr.)], poet. μεταί, dub., only in μεταιβολία; Aeol., Dor., Arc. πεδά (q.v.): Pr with gen., dat., and acc. (Cf. Goth. mip, OHG. miti, mit 'with'.)

WITH GEN. (in which use μ. gradually superseded σύν, q.v.),

I in the midst of, among, between, with pl. Nouns, μετ' ἄλλων λέξο ἑταίρων Od. 10.320; μ. δμώων πῖνε καὶ ἦσθε 16.140; τῶν μέτα παλλόμενος Il. 24.400; πολλῶν μ. δούλων A. Ag. 1037; μ. ζώντων εἶναι S. Ph. 1312; ὅτων οἰκεῖς μέτα Id. OT 414; μ. τῶν θεῶν διάγουσα Pl. Phd. 81a (but κεῖσθαι μ. τινός with one, S. Ant. 73): sts. the pl. is implied, μετ' οὐδενὸς ἀνδρῶν ναίειν, i.e. among no men, Id. Ph. 1103 (lyr.), etc.

II in common, along with, by aid of (implying a closer union than σύν), μ. Βοιωτῶν ἐμάχοντο Il. 13.700, cf. 21.458; συνδιεπολέμησαν τὸν πόλεμον μ. Ἀθηναίων IG 12.108.7; μ. ξυμμάχων ξυγκινδυνεύσειν Th. 8.24, cf. 6.79, etc.; μ. τῆς βουλῆς in co-operation with the council, IG 12.91.10: in this sense freq. (not in ll., Od., Pi., rare in early Gr.) with sg., μετ' Ἀθηναίης with, i.e. by aid of, Athena, h.Hom. 20.2; μ. εἷο Hes. Th. 392; μ. τινὸς πάσχειν, δρᾶν τι, A. Pr. 1067 (anap.), S. Ant. 70; μ. τινὸς εἶναι to be on one's side, Th. 3.56; μ. τοῦ ἠδικημένου ἔσεσθαι X. Cyr. 2.4.7; μ. τοῦ νόμου καὶ τοῦ δικαίου Pl. Ap. 32b: generally, with, together with, with Subst. in sg. first in Hdt. (in whom it is rare exc. in the phrase οἱ μ. τινός, v. infr.), as κοιμᾶσθαι μ. τινός 3.68, Timocl. 22.2; εὕδειν μ. τινός Hdt. 3.84; οἱ μ. τινός his companions, Id. 1.86, al., Pl. Prt. 315b: freq. with Prons., μετ' αὐτοῦ S. Ant. 73; μετ' ἐμοῦ Ar. Ach. 661 (anap.), etc.: less freq. of things, στέγη πυρὸς μ. S. Ph. 298; μ. κιθάρας E. IA 1037 (lyr.); μ. τυροῦ Ar. Eq. 771, etc.; τὴν δίαιταν μεθ' ὅπλων ἐποιήσαντο Th. 1.6, cf. E. Or. 573; ὄχλος μ. μαχαιρῶν καὶ ξύλων Matthew 26:47 : indicating community of action and serving to join two subjects, Κλεομένης μετὰ Ἀθηναίων C. and the Athenians, Th. 1.126: with pl. Verb, Δημοσθένης μ. τῶν ξυστρατήγων σπένδονται Id. 3.109, etc.; of things, in conjunction with, ἰσχύν τε καὶ κάλλος μετὰ ὑγιείας Pl. R. 591b; γῆρας μ. πενίας ib. 330a.

III later, in one's dealings with, ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς μετ' αὐτῶν Acts 14:27; ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ' αὐτοῦ Luke 10:36; τί ἡμῖν συνέβη μ. τῶν ἀρχόντων PAmh. 2.135.15 (ii A.D.): even of hostile action, σὺ ποιεῖς μετ' ἐμοῦ πονηρίαν LXX Jd. 11.27, cf. 15.3; πολεμῆσαι μ. τινός Revelation 12:7, cf. Apollod. Poliorc. 190.4 codd. (but μ. may be a gloss), Wilcken Chr. 23.10 (v A.D.), OGI 201.3 (Nubia, vi A. D.):

1. to denote the union of persons with qualities or circumstances, and so to denote manner, τὸ ἄπραγμον.. μὴ μ. τοῦ δραστηρίου τεταγμένον Th. 2.63, etc.; ἱκετεῦσαι μ. δακρύων Pl. Ap. 34c; οἴκτου μέτα S. OC 1636; μετ' ἀσφαλείας μὲν δοξάζομεν, μετὰ δέους δὲ.. ἐλλείπομεν Th. 1.120, cf. IG 22.791.12; μ. ῥυθμοῦ βαίνοντες Th. 5.70; ὅσα μετ' ἐλπίδων λυμαίνεται ib. 103, etc.; ψυχὴν ὁσίως βεβιωκυῖαν καὶ μετ' ἀληθείας Pl. Grg. 526c, cf. Phdr. 249a, 253d; also, by means of, μετ' ἀρετῆς πρωτεύειν X. Mem. 3.5.8; γράφε μ. μέλανος PMag.Lond. 121.226.

2. serving to join two predicates, γενόμενος μ. τοῦ δυνατοῦ καὶ ξυνετός, i.e. δυνατός τε καὶ ξυνετός, Th. 2.15; ὅταν πλησιάζῃ μ. τοῦ ἅπτεσθαι Pl. Phdr. 255b. rarely of Time, μ. τοῦ γυμνάζεσθαι ἠλείψαντο, for ἅμα, Th. 1.6; μετ' ἀνοκωχῆς during.., Id. 5.25.

WITH DAT., only poet., mostly :

I between, among others, but without the close union which belongs to the genitive, and so nearly = ἐν, which is sts. exchanged with it, μ. πρώτοισι.. ἐν πυμάτοισι Il. 11.64:

1 of persons, among, in company with, μετ' ἀθανάτοισι Il. 1.525; μετ' ἀνθρώποις B. 5.30; μ. κόραισι Νηρῆος Pi. O. 2.29; μ. τριτάτοισιν ἄνασσεν in the third generation (not μ. τριτάτων belonging to it), Il. 1.252; of haranguing an assembly, μετ' Ἀργείοις ἀγορεύεις 10.250, etc.; between, of two parties, φιλότητα μετ' ἀμφοτέροισι βάλωμεν 4.16.

2. of things, μ. νηυσίν, ἀστράσι, κύμασιν, 13.668, 22.28, Od. 3.91; δεινὸν δ' ἐστὶ θανεῖν μ. κύμασιν Hes. Op. 687; χαῖται δ' ἐρρώοντο μ. πνοιῇς ἀνέμοιο Il. 23.367; αἰετὼ.. ἐπέτοντο μ. π. ἀ. Od. 2.148.

3. of separate parts of persons, between, μ. χερσὶν ἔχειν to hold between, i.e. in, the hands, Il. 11.4, 184, S. Ph. 1110 (lyr.), etc.; τὸν μ. χ. ἐρύσατο Il. 5.344; ὅς κεν.. πέσῃ μ. ποσσὶ γυναικός, of a child being born, 'to fall between her feet', 19.110; so μ. γένυσσιν, γαμφηλῇσιν, 11.416, 13.200; μ. φρεσί 4.245, etc. II to complete a number, besides, over and above, αὐτὰρ ἐγὼ πέμπτος μ. τοῖσιν ἐλέγμην I reckoned myself to be with them a fifth, Od. 9.335, cf. Il. 3.188; Οὖτιν.. πύματον ἔδομαι μ. οἷς ἑτάροισι last to complete the number, i.e. after, Od. 9.369, cf. A. Pers. 613, Theoc. 1.39, 17.84.

III c. dat. sg., only of collect. Nouns (or the equivalent of such, μεθ' αἵματι καὶ κονίῃσιν Il. 15.118), μ. στροφάλιγγι κονίης 21.503; στρατῷ 22.49; μ. πρώτῃ ἀγορῇ 19.50, etc.; μετ' ἀνδρῶν.. ἀριθμῷ Od. 11.449; μετ' ἄλλῳ λαῷ A. Ch. 365 (lyr.).

WITH ACCU S.,

I of motion,

1. into the middle of, coming into or among, esp. where a number of persons is implied, ἵκοντο μ. Τρῶας καὶ Ἀχαιούς Il. 3.264; μ. φῦλα θεῶν 15.54, cf. Od. 3.366, al.; μ. μῶλον Ἄρηος Il. 16.245; μ. λαὸν Ἀχαιών 5.573, al.; μ. στρατόν, μεθ' ὅμιλον, μεθ' ὁμήγυριν, 5.589, 14.21, 20.142: so of birds, ὥς τ' αἰγυπιὸς μ. χῆνας (though this may be referred to signf. 2), 17.460; of things, εἴ τινα φεύγοντα σαώσειαν μ. νῆας 12.123; με μ... ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει plunges me into them, 2.376; of place, μ. τ' ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων 6.511; δράγματα μετ' ὄγμον πῖπτον into the midst of the furrow, 18.552.

2. in pursuit or quest of, of persons, sts. in friendlysense, βῆ ῥ' ἰέναι μ. Νέστορα went to seek Nestor, Il. 10.73, cf. 15.221: sts. in hostile sense, βῆναι μ. τινά to go after, pursue him, 5.152, 6.21, al.; also of things, πλεῖν μ. χαλκόν to sail in quest of it, Od. 1.184; ἵκηαι μ. πατρὸς ἀκουήν in search of news of thy father, 2.308, cf. 13.415; οἴχονται μ. δεῖπνον Il. 19.346; πόλεμον μέτα θωρήσσοντο they armed for the battle, 20.329; ὡπλίζοντο μεθ' ὕλην prepared to seek after wood, 7.418, cf. 420; μ. δούρατος ᾤχετ' ἐρωήν 11.357; μ. γὰρ δόρυ ᾔει οἰσόμενος 13.247.

II of sequence or succession,

1. of Place, after, behind, λαοὶ ἕπονθ', ὡς εἴ τε μ. κτίλον ἕσπετο μῆλα like sheep after the bell-wether, Il. 13.492, cf. Od. 6.260, 21.190, h.Ven. 69; ἔσχατοι μ. Κύνητας οἰκέουσι Hdt. 4.49; μ. τὴν θάλασσαν beyond, on the far side of the sea, Theo Sm. p.122 H.

2. of Time, after, next to, μ. δαῖτας Od. 22.352; μεθ' Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος after Hector thy death is at the door, Il. 18.96; μ. Πάτροκλόν γε θανόντα 24.575, cf. Hdt. 1.34; μετ' εὐχάν A. Ag. 231 (lyr.), etc.; μ. ταῦτα thereupon, there-after, h.Merc. 126, etc.; τὸ μ. ταῦτα Pl. Phlb. 34c; τὸ μ. τοῦτο Id. Criti. 120a; μετ' ὀλίγον ὕστερον shortly after, Id. Lg. 646c; μ. μικρόν Luc. Demon. 8; μ. ἡμέρας τρεῖς μ. τὴν ἄφεδρον Dsc. 2.19; μ. ἔτη δύο J. BJ 1.13.1; μ. τρίτον ἔτος Thphr. HP 4.2.8; μ. χρυσόθρονον ἠῶ after daybreak, h.Merc. 326: but μετ' ἡμέρην by day, opp. νυκτός, Hdt. 2.150, cf. Pl. Phdr. 251e, etc.; μεθ' ἡμέραν, opp. νύκτωρ, E. Ba. 485; μ. νύκτας Pi. N. 6.6; μ. τὸν ἑξέτη καὶ τὴν ἑξέτιν after the boy or girl has attained the age of six years, Pl. Lg. 794c.

3. in order of Worth, Rank, etc., next after, following Sup., κάλλιστος ἀνὴρ.. τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ' ἀμύμονα Πηλεΐωνα Il. 2.674, cf. 7.228, 12.104, Od. 2.350, Hdt. 4.53, X. Cyr. 7.2.11, etc.; κοῦροι οἳ.. ἀριστεύουσι μεθ' ἡμέας Od. 4.652, cf. Isoc. 9.18: where Sup. is implied, ὃς πᾶσι μετέπρεπε.. μ. Πηλεΐωνος ἑταῖρον Il. 16.195, cf. 17.280, 351; μ. μάκαρας next to the gods, A. Th. 1080 (anap.); also μάχεσθαι μ. πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων to be inferior in fighting to many.., Philostr. Her. 6.

III

I after, according to, μ. σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ as you and I wish, Il. 15.52; μετ' ἀνέρος ἴχνι' ἐρευνῶν 18.321; μετ' ἴχνια βαῖνε Od. 2.406. generally, among, between, as with dat. (B.I), μ. πάντας ὁμήλικας ἄριστος best among all, Il. 9.54, cf. Od. 16.419; μ. πληθύν Il. 2.143; μ. τοὺς τετελευτηκότας including those who have died, PLond. 2.260.87 (i A.D.); μ. χεῖρας ἔχειν Hdt. 7.16. β', Th. 1.138, POxy. 901.9 (iv A.D.), cf. X. Ages. 2.14, etc. μετά with all cases can be put after its Subst., and is then by anastrophe μέτα, Il. 13.301, but not when the ult. is elided, 17.258, Od. 15.147. abs. as ADV., among them, with them, Il. 2.446, 477, etc.; with him, οὐκ οἶον, μ. καὶ Γανυμήδεα A.R. 3.115.

II and then, next afterwards, opp. πρόσθε, Il. 23.133.

III thereafter, 15.67, Hdt. 1.88, 128, 150, A. Ag. 759 (lyr.), etc.; μ. γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνήρ one feels pleasure even in troubles, when past, Od. 15.400; μ. δέ, for ἔπειτα δέ, Hdt. 1.19, Luc. DMort. 9.2, etc. μέτα, -μέτεστι, Od. 21.93, Parm. 9.4, Hdt. 1.88, 171, S. Ant. 48,etc.

IN COMPO S.:

I

1. of community or participation, as in μεταδίδωμι, μετέχω, usu. c. gen. rei.

2. of action in common with another, as in μεταδαίνυμαι, μεταμέλπομαι, etc., c. dat. pers.

II in the midst of, of space or time, as in μεταδήμιος, μεταδόρπιος 1; between, as in μεταίχμιον, μεταπύργιον.

III of succession of time, as in μεταδόρπιος 2, μετακλαίω, μεταυτίκα. of pursuit, as in μεταδιώκω, μετέρχομαι. of letting go, as in μεθίημι, μεθήμων. after, behind, as in μετάφρενον, opp. πρόσθε. reversely, as in μετατρέπω, μεταστρέφω. most freq. of change of place, condition, plan, etc., as in μεταβαίνω, μεταβάλλω, μεταβουλεύω, μεταγιγνώσκω, etc.

Thayer's Expanded Definition
 μετά (on its neglect of elision before proper names beginning with a vowel, and before sundry other words (at least in Tdf. s text) see Tdf. Proleg., p. 95; cf. WH. Introduction, p. 146b; Winer s Grammar, § 5,1a.; Buttmann, p. 10), a preposition, akin to μέσος (as German mit to Mitte, mitten) and hence, properly, in the midst of, amid, denoting association, union, accompaniment; (but some recent etymologists doubt its kinship to μέσος; some connect it rather with ἅμα, German sammt, cf. Curtius, § 212; Vanicek, p. 972). It takes the genitive and accusative (in the Greek poets also the dative). (On the distinction between μετά and σύν, see σύν, at the beginning)

I. with the genitive; (the Sept. for אֵת, עִם, אַחַר, etc.), among, with (cf. Winer's Grammar, 376f (352 f));

1. amid, among;

a. properly: μετά τῶν νεκρῶν, among the dead, Luke 24:5 (μετά νεκρῶν κείσομαι, Euripides, Hec. 209; θάψετε με μετά τῶν πατέρων μου, Genesis 49:29, the Sept.; μετά ζώντων εἶναι, to be among the living, Sophocles Philippians 1312); λογίζεσθαι μετά ἀνόμων, to be reckoned, numbered, among transgressor's, Mark 15:28 ( G T WH omit; Tr brackets the verse) and Luke 22:37, from Isaiah 53:12 (where the Sept. ἐν ἀνόμοις); μετά τῶν θηρίων εἶναι, Mark 1:13; γογγύζειν μετ' ἀλλήλων, John 6:43; σκηνή τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἀνθρώπων, Revelation 21:3; add, Matthew 24:51; Matthew 26:58; Mark 14:54; Luke 12:46; John 18:5,1 S; Acts 1:26, etc.

b. tropically: μετά διωγμῶν, amid persecutions, Mark 10:30 (μετά κινδύνων, amid perils, Thucydides 1,18); ἀγάπη μεθ' ἡμῶν, love among us, mutual love, 1 John 4:17 (others understand μεθ' ἡμῶν here of the sphere or abode, and connect it with the verb; cf. DeWette, or Huther, or Westcott, in the place cited). Hence, used,

2. of association and companionship, with (Latin cum; German mit, often also bei);

a. after verbs of going, coming, departing, remaining, etc., with the genitive of the associate or companion: Matthew 20:20; Matthew 26:36; Mark 1:29; Mark 3:7; Mark 11:11; Mark 14:1; Luke 6:17; Luke 14:31; John 3:22; John 11:54; Galatians 2:1; Jesus the Messiah it is said will come hereafter μετά τῶν ἀγγέλων, Matthew 16:27; Mark 8:38; 1 Thessalonians 3:13; 2 Timothy 1:7; on the other band, with the genitive of the person to whom one joins himself as a companion: Matthew 5:41; Mark 5:24.; Luke 2:51; Revelation 22:12; ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ, Matthew 25:31; μετά τίνος, contextually equivalent to with one as leader, Matthew 25:10; Matthew 26:47; Mark 14:43; Acts 7:45. περιπατεῖν μετά τίνος, to associate with one as his follower and adherent, John 6:66; γίνομαι μετά τίνος, to come into fellowship and contact with, become associated with, one: Mark 16:10; Acts 7:38; Acts 9:19; Acts 20:18. παραλαμβάνειν τινα μεθ' ἑαυτοῦ, to take with or to oneself as an attendant or companion: Matthew 12:45; Matthew 18:16; Mark 14:33; ἄγειν, 2 Timothy 4:11; ἔχειν μεθ' ἑαυτοῦ, to have with oneself: τινα, Matthew 15:30; Matthew 26:11; Mark 2:19; Mark 14:7; John 12:8; τί, Mark 8:14; λαμβάνειν, Matthew 25:3; ἀκολουθεῖν μετά τίνος, see ἀκολουθέω, 1,2 (cf. Winer s Grammar, 233 f (219)).

b. εἶναι μετά τίνος is used in various senses, α. properly, of those who associate with one and accompany him wherever he goes: in which sense the disciples of Jesus are said to be (or to have been) with him, Mark 3:14; Matthew 26:69,71; Luke 22:59, cf. Mark 5:18; with ἀπ' ἀρχῆς added, John 15:27; of those who at a particular time associate with one or accompany him anywhere, Matthew 5:25; John 3:26; John 9:40; John 12:17; John 20:24,26; 2 Timothy 4:11; sometimes the participle ὤν, ὄντα, etc., must be added mentally: Matthew 26:51; Mark 9:8; John 18:26; οἱ (ὄντες) μετά τίνος, his attendants or companions, Matthew 12:4; Mark 2:25; Luke 6:3; Acts 20:34; namely, ὄντες, Titus 3:15. Jesus says that he is or has been with his disciples, John 13:33; John 14:9; and that, to advise and help them, John 16:4; Matthew 17:17 ( Mark 9:19 and Luke 9:41 πρός ὑμᾶς), even as one whom they could be said to have with them, Matthew 9:15; Luke 5:34; just as he in turn desires that his disciples may hereafter be with himself, John 17:24. ships also are said to be with one who is travelling by vessel, i. e. to attend him, Mark 4:36. β. tropically, the phrase ( to be with, see b.) is used of God, if he is present to guide and help one: John 3:2; John 8:29; John 16:32; Acts 7:9; Acts 10:38; 2 Corinthians 13:11; Philippians 4:9; with εἶναι omitted, Matthew 1:23; Luke 1:28; Romans 15:33; here belongs ὅσα ἐποίησεν Θεός μετ' αὐτῶν namely, ὤν, by being present with them by his divine assistance (cf. Winer s Grammar, 376 (353); Green, p. 218), Acts 14:27; Acts 15:4 (cf.

b. below); and conversely, πληρώσεις με εὐφροσύνης μετά τοῦ προσώπου σου namely, ὄντα, i. e. being in thy presence (yet cf. Winer's Grammar, 376 (352) note), Acts 2:28 from Psalm 15:11 (Psalm 16:11>); χείρ κυρίου is used as a substitute for God himself (by a Hebraism (see χείρ, under the end)) in Luke 1:66; Acts 11:21; of Christ, who is to be present with his followers by his divine power and aid: Matthew 28:20; Acts 18:10 (μένειν μετά is used of the Holy Spirit as a perpetual helper, John 14:16 R G); at the close of the Epistles, the writers pray that there may be with the readers (i. e., always present to help them) — Θεός, 2 Corinthians 13:11; — κύριος, 2 Thessalonians 3:16; 2 Timothy 4:22; — χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ (where ἔστω must be supplied (cf. Winer s Grammar, § 64,2b.; Buttmann, § 129,22)), Romans 16:20,24 (B G); 1 Corinthians 16:23; 2 Corinthians 13:13 (14); Galatians 6:18; Philippians 4:23; 1 Thessalonians 5:28; 2 Thessalonians 3:18; Philemon 1:25; Revelation 22:21; — χάρις simply, Ephesians 6:24; Colossians 4:18; 1 Timothy 6:21(22); Titus 3:15; Hebrews 13:25; 2 John 1:3; — ἀγάπη μου, 1 Corinthians 16:24; the same phrase is used also of truth, compared to a guide, 2 John 1:2. γ. opposed to εἶναι κατά τίνος, to be with one i. e. on one's side: Matthew 12:30; Luke 11:23, (and often in classical Greek); similarly μένειν μετά τίνος, to side with one steadfastly, 1 John 2:19.

c. with the genitive of the person who is another's associate either in acting or in his experiences; so after verbs of eating, drinking, supping, etc.: Matthew 8:11; Matthew 9:11; Matthew 24:49; Matthew 26:18,23, 29; Mark 14:18,20; Luke 5:30; Luke 7:36; Luke 22:11,15; Luke 24:30; John 13:18; Galatians 2:12; Revelation 3:20, etc.; γρηγορεῖν, Matthew 26:38,40; χαίρειν, κλαίειν, Romans 12:15; εὐφραίνεσθαι, Romans 15:10; παροικεῖν, Hebrews 11:9; δουλεύειν, Galatians 4:25; βασιλεύειν, Revelation 20:4,6; ζῆν, Luke 2:36; ἀποθνῄσκειν, John 11:16; βάλλεσθαι εἰς τήν γῆν, Revelation 12:9; κληρονομεῖν, Galatians 4:30; συνάγειν, Matthew 12:30; Luke 11:23, and other examples d. with a genitive of the person with whom one (of two) does anything mutually or by turns: so after συναίρειν λόγον, to make a reckoning, settle accounts, Matthew 18:23; Matthew 25:19; συνάγεσθαι, Matthew 28:12; John 18:2; συμβούλιον ποιεῖν, Mark 3:6; λαλεῖν (see λαλέω, 5); συλλαλεῖν, Matthew 17:3; Acts 25:12; μοιχεύειν, Revelation 2:22; μολύνεσθαι, Revelation 14:4; πορνεύειν, Revelation 17:2; Revelation 18:3,9; μερίζομαι, Luke 12:13; after verbs of disputing, waging war, contending at law: πολεμεῖν, Revelation 2:16; Revelation 12:7 (where Rec. κατά); Revelation 13:4; 17:14> (so for פ עִם גִּלְחַם, 1 Samuel 17:33; 1 Kings 12:24, a usage foreign to the native Greeks, who say πολεμεῖν τίνι, also πρός τινα, ἐπί τινα, to wage war against one; but πολεμεῖν μετά τίνος, to wage ware with one as an ally, in conjunction with, Thucydides 1,18; Xenophon, Hell. 7,1,27; (cf. Buttmann, § 133,8; Winer's Grammar, § 28,1; 214 (201); 406 (379) note)); πόλεμον ποιεῖν, Revelation 11:7; Revelation 12:17; Revelation 13:7; Revelation 19:19 (so in Latin bellare cum etc. Cicero, Verr. 2,4, 33; bellum gerere, Cicero, de divinat. 1,46); ζήτησις ἐγένετο, John 3:25; ζητεῖν, John 16:19; κρίνεσθαι, κρίματα ἔχειν, 1 Corinthians 6:6f; after verbs and phrases which indicate mutual inclinations and pursuits, the entering into agreement or relations with, etc.; as εἰρηνεύειν, εἰρήνην διώκειν, Romans 12:18; 2 Timothy 2:22; Hebrews 12:14; φίλος, Luke 33:12>; συμφώνειν, Matthew 20:2; μερίς μετά τίνος, 2 Corinthians 6:15; ἔχειν μέρος, John 13:8; συγκατάθεσις, 2 Corinthians 6:16; κοινωνίαν ἔχειν v, 1 John 1:3,6f; αἰτία (see the word, 3), Matthew 19:10.

e. of divers other associations of persons or things; — where the action or condition expressed by the verb refers to persons or things besides those specified by the dative or accusative (somewhat rare in Greek authors, as ἰσχύν τέ καί κάλλος μετά ὑγιείας λαμβάνειν, Plato, rep. 9, p. 591b. (cf. Winer's Grammar, § 47, h.)): εἶδον ( Rec. εὗρον) τό παιδίον μετά Μαρίας, Matthew 2:11; ἀνταποδοῦναι ... ὑμῖν ... μεθ' ἡμῶν, 2 Thessalonians 1:6f; after ἐκδέχεσθαι, 1 Corinthians 16:11; after verbs of sending, Matthew 22:16; 2 Corinthians 8:18. ἀγάπη μετά πίστεως, Ephesians 6:23; ἐν πίστει ... μετά σωφροσύνης, 1 Timothy 2:15; εὐσέβεια μετά αὐταρκείας, 1 Timothy 6:6; in this way the term which follows is associated as secondary with its predecessor as primary; but when καί stands between them they are coordinated. Colossians 1:11; 1 Timothy 1:14. of mingling one thing with another, μίγνυμι τί μετά τίνος (in classical authors τί τίνι (cf. Buttmann, § 133,8)): Luke 13:1; passive Matthew 27:34.

f. with the genitive of mental feelings desires and emotions, of bodily movements, and of other acts which are so to speak the attendants of what is done or occurs; so that in this way the characteristic of the action or occurrence is described — which in most cases can be expressed by a cognate adverb or participle (cf. Winer's Grammar, as above): μετά αἰδοῦς, 1 Timothy 2:9; Hebrews 12:28 ( Rec.); αἰσχύνης, Luke 14:9; ἡσυχίας, 2 Thessalonians 3:12; χαρᾶς, Matthew 13:20; Mark 4:16; Luke 8:13; Luke 10:17; Luke 24:52; Philippians 2:29; 1 Thessalonians 1:6; Hebrews 10:34; προθυμίας, Acts 17:11; φοβοῦ καί τρόμου, 2 Corinthians 7:15; Ephesians 6:5; Philippians 2:12; φοβοῦ καί χαρᾶς, Matthew 28:8 πραΰτητος καί φοβοῦ, 1 Peter 3:16 (15); παρρησίας, Acts 2:29; Acts 4:29,31; Acts 28:31; Hebrews 4:16; εὐχαριστίας, Acts 24:3; Philippians 4:6; 1 Timothy 4:3 f; ἀληθινῆς καρδίας, Hebrews 10:22; ταπεινοφροσύνης κτλ., Ephesians 4:2: Acts 20:19; ὀργῆς, Mark 3:5; εὐνοίας, Ephesians 6:7; βίας, Acts 5:26; Acts 24:7 Rec.; μετά διακρυων, with tears, Mark 9:24 ( R G WH (rejected) marginal reading); Hebrews 5:7; Hebrews 12:17 ( Plato, Apology, p. 34c.); εἰρήνης, Acts 15:33; Hebrews 11:31; ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν, 1 Timothy 4:14 ( Winer's Grammar, as above); φωνῆς μεγάλης, Luke 17:15; νηστειῶν, Acts 14:23; ὅρκου or ὁρκωμοσίας, Matthew 14:7; Matthew 26:72; Hebrews 7:21; θορύβου, Acts 24:18; παρακλήσεως, 2 Corinthians 8:4; παρατηρήσεως, Luke 17:20; σπουδῆς, Mark 6:25; Luke 1:39; ὕβρεως καί ζημίας, Acts 27:10; φαντασίας, Acts 25:23>; ἀφροῦ, Luke 9:39; to this head may be referred μετά κουστωδίας, posting the guard, Matthew 27:66 (so Winer s Grammar (at the passage cited), et al. (cf. Meyer at the passage); others 'in company with the guard'; cf. James Morison at the passage; Green, p. 218).

g. after verbs of coining, departing, sending, with the genitive of the thing with which one is furnished or equipped: μετά δόξης καί δυνάμεως, Matthew 24:30; Mark 13:26; Luke 21:27; ἐξουσίας καί ἐπιτροπῆς, Acts 26:12; μαχαιρῶν καί ξύλων, Matthew 26:47,55; Mark 14:43,48; Luke 22:52; φανῶν καί ὅπλων, John 18:3; μετά σάλπιγγος, Matthew 24:31 (cf. Buttmann, § 132,10); where an instrumental dative might have been used (cf. Winer's Grammar, § 31,8d.), μετά βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξάγειν τινα, Acts 13:17. h. in imitation of the Hebrew: ἔλεος ποιεῖν μετά τίνος, to show mercy toward one, and μεγαλύνειν ἐλ. μετά τ'., to magnify, show great, mercy toward one; see τό ἔλεος, 1. To this head many refer ὅσα ἐποίησεν Θεός μετ' αὐτῶν, Acts 14:27; Acts 15:4, but see above, 2b. β.

II. with the accusative ( Winer's Grammar, § 49, f.);

1. properly, into the middle of, into the midst of, among, after verbs of coming, bringing, moving; so especially in Homer

2. it denotes (following accompaniment), sequence, i. e. the order in which one tiring follows another;

a. in order of place; after, behind, (so from Homer down); once in the N. T. ( Winer's Grammar, as above): Hebrews 9:3 ( Judith 2:4).

b. in order of Time; after (the Sept. for אַחַר, אַחֲרֵי, מִקֵּץ, etc.): μεθ' ἡμέρας ἕξ, after six days (had passed) Matthew 17:1; Mark 9:2; add, Matthew 26:2; Mark 14:1; Luke 1:24; Luke 2:46, etc., cf. Fritzsche, Commentary on Matthew , p. 22 f; μετ' οὐ πολλάς ἡμέρας, Luke 15:13; μετά ... τινας ἡμέρας, Acts 15:36; Acts 24:24; οὐ μετά πολλάς ταύτας ἡμέρας, not long after these days ( A. V. not many days hence), Acts 1:5, cf. DeWette at the passage and Winer s Grammar, 161 (152); (Buttmann, § 127,4); μετά τρεῖς μῆνας, Acts 28:11; μετά ἔτη τρία, Galatians 1:18, etc.; μετά χρόνον πολύν, Matthew 25:19; μετά τοσοῦτον χρόνον, Hebrews 4:7. added to the names of events or achievements, and of festivals: μετά τήν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος, Matthew 1:12; μετά τήν θλῖψιν, Matthew 24:29; Mark 13:24; add, Matthew 27:53; Acts 10:37; Acts 20:29; 2 Peter 1:15; μετά τήν ἀνάγνωσιν, Acts 13:15; μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν, Titus 3:10; μετά τό πάσχα, Acts 12:4 cf. Acts 20:6; with the names of persons or things having the notion of time associated with them: μετά τοῦτον, αὐτόν, etc., Acts 5:37; Acts 7:5; Acts 13:25; Acts 19:4; μετά τόν νόμον, Hebrews 7:28; μετά τό ψωμίον, after the morsel was taken, John 13:27 (cf. Buttmann, § 147,26); followed by the neuter demonstrative pronoun (cf. Winer's Grammar, 540 (503)): μετά τοῦτο. John 2:12; John 11:7,11; John 19:28; Hebrews 9:27; ( Revelation 7:1 L T Tr WH); μετά ταῦτα (cf. Winer's Grammar, 162 (153)), Mark 16:12; Luke 5:27; Luke 10:1; Luke 12:4 ( Winer's Grammar, as above); Luke 17:8; 18:4>; Acts 7:7; Acts 13:20; Acts 15:16; Acts 18:1; John 3:22; John 5:1,14; John 6:1; John 7:1; John 13:7; John 19:38; John 21:1; Hebrews 4:8; 1 Peter 1:11; Revelation 1:19; Revelation 4:1; Revelation 7:1 ( Rec.), Revelation 7:9>; Revelation 9:12; 15:5; 18:1; 19:1; 20:3>, and very often in Greek writings it stands before the neuter of adjectives of quantity, measure, and time: μετ' οὐ πολύ, not long after ( R. V. after no long time), Acts 27:14; μετά μικρόν, shortly after ( A. V. after a little while), Matthew 26:73; Mark 14:70; μετά βραχύ, Luke 22:58; also before infinitives with the neuter article (Latin postquam with a finite verb (cf. Buttmann, § 140,11; Winer's Grammar, § 44,6)); — the aorist infinitive: Matthew 26:32; Mark 1:14; Mark 14:28; Mark 16:19; Luke 12:5; Luke 22:20 ( WH reject the passage); Acts 1:3; Acts 7:4; Acts 10:41; Acts 15:13; Acts 20:1; 1 Corinthians 11:25; Hebrews 10:26.

III. In Composition, μετά denotes

1. association, fellowship, participation, with: as in μεταδιδόναι, μεταλαμβάνειν, μετέχειν, μετοχή.

2. exchange, transfer, transmutation; (Latin trans, German um): μεταλλάσσω, μεταμέλομαι (Prof. Grimm probably means here μετανοέω; see 3and in μεταμέλομαι), μετοικίζω, μεταμορφόω, etc.

3. after: μεταμέλομαι. Cf. Viger. edition Herm., p. 639.

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Vocabulary of the Greek NT

μόδιος, a dry measure containing 16 sextarii, i.e, about a peck : cf. P Thead 32.25 (A.D. 307) κρίθης μοδίους τεσε (=τεσσ)εράκοντα ἐννέα μοδί (ους) μ ̄θ ̄, P Gen I. 62.17 (iv/A.D.) νίτρου μοδίους δεκάπεντε, and OGIS 533.30 (i/B.C.) σειτομετρίαν ἔδωκεν ἀνὰ πέντε μοδίους.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
Frequency / Word / Parsing Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (483)NAS (129)HCS (459)
Matthew68
Mark51
Luke63
John55
Acts65
Romans6
1 Corinthians9
2 Corinthians7
Galatians7
Ephesians6
Philippians7
Colossians2
1 Thessalonians3
2 Thessalonians4
1 Timothy9
2 Timothy4
Titus3
Philemon1
Hebrews23
1 Peter2
2 Peter1
1 John5
2 John2
Revelation42
Matthew12
Mark16
Luke17
John18
Acts33
1 Corinthians1
Galatians2
Philippians1
1 Timothy2
Titus1
Hebrews9
1 Peter1
2 Peter1
Revelation14
Matthew71
Mark54
Luke60
John53
Acts64
Romans6
1 Corinthians9
2 Corinthians7
Galatians7
Ephesians7
Philippians7
Colossians2
1 Thessalonians3
2 Thessalonians4
1 Timothy9
2 Timothy6
Titus4
Philemon1
Hebrews23
1 Peter2
2 Peter1
1 John7
2 John2
Revelation50
List of Word Forms
Μεθ Μεθ' μετ μετ' μετ΄ ΜΕΤΑ μετά Μετὰ met met' META Metà Meth Meth'

Make A Difference, Today!
Sponsor a child today!
Lectionary Calendar
Monday, July 25th, 2016
the Week of Proper 12 / Ordinary 17
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ
ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω
Prev Entry
μεστόω
Next Entry
μεταβαίνω
Download the Language Fonts
Below you will find links to the TrueType font(s) used in this resource. Simply right-mouse click the link and save it to your fonts

Once you have finished you might need to close all open browsers and open your fonts directory to initialized the font(s) you just installed.

SIL Galatia Greek font
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology