corner graphic   Hi,    
Facebook image
ver. 2.0.16.07.26
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Old & New Testament Greek

Entry for Strong's #4991 - σωτηρία

Transliteration:
sōtēría
Phonetics:
so-tay-ree'-ah  
Word Origin:
feminine of a derivative of (4990) as (properly, abstract) noun
Parts of Speech:
Noun Feminine
TDNT:
7:965,1132
Word Definition  [ Thayer's | Strong's | Mounce's ]
Thayer's Definition
  1. deliverance, preservation, safety, salvation
    1. deliverance from the molestation of enemies
    2. in an ethical sense, that which concludes to the souls safety or salvation
      1. of Messianic salvation
  2. salvation as the present possession of all true Christians
  3. future salvation, the sum of benefits and blessings which the Christians, redeemed from all earthly ills, will enjoy after the visible return of Christ from heaven in the consummated and eternal kingdom of God.
Fourfold salvation: saved from the penalty, power, presence and mostimportantly the pleasure of sin. A.W. Pink
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3444 ‑ יְשׁוּעָה (yesh‑oo'‑aw);   3468 ‑ יֶשַׁע (yeh'‑shah, yay'‑shah);   6413 ‑ פְּלֵטָה (pel‑ay‑taw', pel‑ay‑taw');   7961 ‑ שְׁלֵוָה (shaw‑lave', shaw‑lave', shel‑ay‑vaw');   7965 ‑ שָׁלֹם (shaw‑lome', shaw‑lome');   8454 ‑ תֻּשִׁיָּה (too‑shee‑yaw', too‑shee‑yaw');   8668 ‑ תְּשֻׁעָה (tesh‑oo‑aw', tesh‑oo‑aw');  
Liddell-Scott-Jones Definitions

σωτηρ-ία,

Ion. -ιη, ἡ,

deliverance, preservation, σωτηρίην ὑποθησόμενον ὑμῖν Hdt. 5.98; ς. μηχανᾶσθαι Id. 7.172; ς. Ἕλλησι δώσουσ' ἔρχομαι E. IA 1472; ς. κατεργάσασθαι Id. Heracl. 1045; φέρειν Id. Tr. 753; ἀπεργάζεσθαι, πορίζειν, ἐκπορίζεσθαι, Pl. Lg. 647b, Prt. 321b, Th. 6.83; σωτηρίαν ἔχειν S. Aj. 1080, E. Or. 1178, etc.; ζητεῖν Isoc. 4.95; εὑρίσκεσθαι Aeschin. 3.134; also σωτηρίας τυχεῖν A. Pers. 508, Ch. 203, X. Cyr. 4.1.2, etc.; ἐνεύχομαί σοι τὴν Ἀπολλωνίου ς. PCair.Zen. 482.4 (iii B.C.); ὀμνύω σωι (or σοι) τὴν σαυτοῦ ς. ib. 324.2 (iii B.C.); ὑπὲρ σωτηρίας.. Αὐτοκράτορος, = Lat. pro salute Imperatoris, OGI 1678.1 (Egypt, ii A.D.).

2. a way or means of safety (= μηχανὴ σωτηρίας A. Th. 209), ἔστι τις ς.; Id. Pers. 735 (troch.); ἔχεις τιν'.. ς.; E. Or. 778 (troch.), cf. Ar. Eq. 12; εἰς ς. ἄλλην καταφυγεῖν Antipho 2.4.1, cf. Th. 3.20.

3. safe return, ἡ ἐς τὴν πατρίδα ς. Id. 7.70; ἡ οἴκαδε ς. D. 50.16, cf. Plu. 2.241e; ἡ ς. ἣν συνέβη τῷ πατρὶ δεῦρο D. 57.20; νόστιμος ς. A. Pers. 797, Ag. 343, 1238.

4. in LXX and NT, salvation, ὁ θεὸς τῆς ς. μου LXX Psalms 51:14(50).14, al.; ς. ψυχῶν 1 Peter 1:9; εὐαγγέλιον τῆς ς. Ephesians 1:13, etc.

II of things, keeping safe, preservation, Hdt. 4.98; c. gen., A. Eu. 909, Pl. R. 433c, etc.; maintenance, τῶν οἰκοδομημάτων καὶ ὁδῶν Arist. Pol. 1321b21; τῶννόμων Pl. R. 425e; τοῦ οὐρανοῦ, τῶν ἄστρων, Arist. Cael. 284a20, Mete. 355a20.

2. security, guarantee for safety, ς. ἔστω τῶν ὑποκειμένων guarantee for the safe keeping of.., Syngr. ap. D. 35.13; σωτηρίας ἕνεκα τοῖς πολλοῖς τῶν σωμάτων for their safe custody,, Pl. Lg. 908a; ἐπὶ τῇ τῆς ψυχῆς σωτηρίᾳ ib. 909a; σωτηρίαι τῆς πολιτείας ways of preserving it, Arist. Pol. 1301a23, cf. 1289b24, Pl. Prt. 354b.

3. security, safety, τοῦ κοινοῦ Th. 2.60; τοῦ βίου Pl. Prt. 356d.

4. c. gen. obj., security against, ἀπορίας Philem. 213.12.

5. bodily health, well-being, BGU 423.13 (ii A.D.), POxy. 939.20 (iii A.D.), etc.

Thayer's Expanded Definition
 σωτηρία, σωτηρίας, (σωτήρ), deliverance, preservation, safety, salvation: deliverance from the molestation of enemies, Acts 7:25; with ἐξ ἐχθρῶν added, Luke 1:71; preservation (of physical life), safety, Acts 27:34; Hebrews 11:7. in an ethical sense, that which conduces to the soul's safety or salvation: σωτηρία τίνι ἐγένετο, Luke 19:9; ἡγεῖσθαι τί σωτηρίαν, 2 Peter 3:15; in the technical biblical sense, the Messianic salvation (see σῴζω, b.), a. universally, John 4:22; Acts 4:12; Acts 13:47; Romans 11:11; 2 Thessalonians 2:13; 2 Timothy 3:15; Hebrews 2:3; Hebrews 6:9; Jude 1:3; opposed to ἀπώλεια, Philippians 1:28; αἰώνιος σωτηρία, Hebrews 5:9 (for עולָמִים תְּשׁוּעַת, Isaiah 45:17); (add, Mark 16 WH in the (rejected) 'Shorter Conclusion'); λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης, instruction concerning that salvation which John the Baptist foretold (cf. Winer's Grammar, 237 (223)), Acts 13:26; τό εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, Ephesians 1:13; ὁδός σωτερριας, Acts 16:17; κέρας σωτηρίας (see κέρας, b.), Luke 1:69; ἡμέρα σωτηρίας, the time in which the offer of salvation is made, 2 Corinthians 6:2 (from Isaiah 49:8); κατεργάζεσθαι τήν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, Philippians 2:12; κληρονομεῖν σωτηρίαν, Hebrews 1:14; ( ἀρχηγός τῆς σωτηρίας, Hebrews 2:10); εἴα σωτηρίαν, unto (the attainment of) salvation, Rom. (Romans 1:16>); 10:(Romans 10:1>),Romans 10:10>; 1 Peter 2:2 ( Rec. omits).

b. salvation as the present possession of all true Christians (see σῴζω, b.): 2 Corinthians 1:6; 2 Corinthians 7:10; Philippians 1:19; σωτηρία ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν, Luke 1:77; σωτηρίας τυχεῖν μετά δόξης αἰωνίου, 2 Timothy 2:10.

c. future salvation, the sum of benefits and blessings which Christians, redeemed from all earthly ills, will enjoy after the visible return of Christ from heaven in the consummated and eternal kingdom of God: Romans 13:11; 1 Thessalonians 5:9; Hebrews 9:28; 1 Peter 1:5,10; Revelation 12:10; ἐλπίς σωτηρίας, 1 Thessalonians 5:8; κομίζεσθαι σωτηρίαν ψυχῶν, 1 Peter 1:9; σωτηρία τῷ Θεῷ ἐμῶν (dative of the possessor, namely, ἐστιν (cf. Buttmann, § 129,22); cf. הַיִשׁוּעָה לַיְהוָה, Psalm 3:9), the salvation which is bestowed on us belongs to God, Revelation 7:10; σωτηρία ... τοῦ Θεοῦ (genitive of the possessor (cf. Buttmann, § 132,11, 1:a.), for Rec. τῷ Θεῷ) ἡμῶν namely, ἐστιν, Revelation 19:1. (Tragg. ( Herodotus), Thucydides, Xenophon, Plato, others. The Sept. for יֶשַׁע , יְשׁוּעָה, תְּשׁוּעָה, פְּלֵיטָה, escape.)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Vocabulary of the Greek NT

For τιμάω = ";honour,"; as generally in the NT, cf. the decree in honour of a gymnasiarch P Oxy III. 473.7 (A.D. 138–160) τιμῆσαι αὐτόν, Chrest. I. 41iii. 14 (A.D. 232) τειμηθέντων τῶν Κ [ρατίστων Μαξιμίνου καὶ υἱο ]ῦ Μαξίμου, and the inscrr. saepe. Τιμητός occurs in P Petr I. 24 (3).2 (Ptol.).

The meaning ";set a value upon,"; ";price,"; as in Matthew 27:9 LXX, is seen in such passages as P Cairo Zen II. 59269.15 (an account—B.C. 234) [ὰν δ ]ὲ πλείονος ἢ ἐλάσσονος τ ̣[ιμ ]ῆται, αὐτῶι ὑπάρξει, ";if the price be reckoned at more or less, it will be imputed to him accordingly,"; PSI IV. 382.15 (B.C. 248–7) τιμῶσι δὲ αὐτὴν (sc. τὴν ἀκάνθην) (δραχμῶν) κ ̄η ̄, P Par 58.3 (B.C. 153–152) (= UPZ i. p. 325) τετίμηκα <ς > τὴν βοῦν ταλάντων τρία ἥμυσυ, and P Flor II. 266.6 (iii/A.D.) ἅπ ]α ̣ντα τίμησ ̣[ο ]ν.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
Frequency / Word / Parsing Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (45)NAS (45)HCS (45)
Luke4
John1
Acts6
Romans5
2 Corinthians3
Ephesians1
Philippians3
1 Thessalonians2
2 Thessalonians1
2 Timothy2
Hebrews7
1 Peter3
2 Peter1
Jude1
Revelation3
Luke4
John1
Acts6
Romans5
2 Corinthians3
Ephesians1
Philippians3
1 Thessalonians2
2 Thessalonians1
2 Timothy2
Hebrews7
1 Peter4
2 Peter1
Jude1
Revelation3
Luke4
John1
Acts6
Romans5
2 Corinthians4
Ephesians1
Philippians3
1 Thessalonians2
2 Thessalonians1
2 Timothy2
Hebrews7
1 Peter4
2 Peter1
Jude1
Revelation3
List of Word Forms
σωτηρια σωτηρία σωτηριαν σωτηρίαν σωτήριαν σωτηριας σωτηρίας σωτήριον σωτηρίου σωτηρίων soteria sotería sōtēria sōtēría soterian soterían sōtērian sōtērían soterias soterías sōtērias sōtērías

Make A Difference, Today!
Sponsor a child today!
Lectionary Calendar
Tuesday, July 26th, 2016
the Week of Proper 12 / Ordinary 17
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ
ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω
Prev Entry
σωτήρ
Next Entry
σωτήριον
Download the Language Fonts
Below you will find links to the TrueType font(s) used in this resource. Simply right-mouse click the link and save it to your fonts

Once you have finished you might need to close all open browsers and open your fonts directory to initialized the font(s) you just installed.

SIL Galatia Greek font
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology