Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 4:3

New American Standard Bible
1 Corinthians 4:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But to me it is a very small thing that I may be examined by you, or by {any} human court; in fact, I do not even examine myself.
NA26 – ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν (5748) ἵνα ὑφ ὑμῶν ἀνακριθῶ (5686) ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας· ἀλλ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω· (5719)
WH – εμοι δε εις ελαχιστον εστιν (5719) ινα υφ υμων ανακριθω (5686) η υπο ανθρωπινης ημερας αλλ ουδε εμαυτον ανακρινω (5719)
PES – ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܨܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܠܺܝ ܕ݁ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܐܰܘ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܫ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܢܰܦ݂ܫܝ ܕ݁ܳܐܶܢ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile