Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 4:1

New American Standard Bible
1 John 4:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world.
NA26 – (5748) ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον.
WH – αγαπητοι μη παντι πνευματι πιστευετε (5720) αλλα δοκιμαζετε (5720) τα πνευματα ει εκ του θεου εστιν (5719) οτι πολλοι ψευδοπροφηται εξεληλυθασιν (5754) εις τον κοσμον
PES – ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܠܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܪܽܘܚܺܝܢ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܦ݁ܳܪܫܺܝܢ ܪܽܘܚܶܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܢܦ݂ܰܩܘ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile