Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:22

New American Standard Bible
Colossians 2:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (which all {refer} {to} things destined to perish with use)—in accordance with the commandments and teachings of man?
NA26 – ἐστιν (5748) πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων;
WH – α εστιν (5719) παντα εις φθοραν τη αποχρησει κατα τα ενταλματα και διδασκαλιας των ανθρωπων
PES – ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܫܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܐ ܘܦ݂ܽܘܩܳܕ݂ܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile