Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 1:4

New American Standard Bible
Ephesians 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. In love
NA26 – καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι (5750) ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ,
WH – καθως εξελεξατο (5668) ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι (5721) ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܓ݁ܒ݂ܳܢ ܒ݁ܶܗ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܶܡ ܪܰܫܡܰܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile