Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:12

New American Standard Bible
James 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Blessed is a man who perseveres under trial; for once he has been approved, he will receive the crown of life which {the Lord} has promised to those who love Him.
NA26 – Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει (5719) πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενόμενος (5637) λήμψεται (5695) τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο (5662) τοῖς ἀγαπῶσιν (5723) αὐτόν.
WH – μακαριος ανηρ ος υπομενει (5719) πειρασμον οτι δοκιμος γενομενος (5637) λημψεται (5695) τον στεφανον της ζωης ον επηγγειλατο (5662) τοις αγαπωσιν (5723) αυτον
PES – ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܝܒ݁ܰܪ ܢܶܣܝܽܘܢܶܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܚܰܪ ܢܳܣܶܒ݂ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܠܰܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile