Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:4,10

New American Standard Bible
John 7:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For no one does anything in secret when he himself is striving to be {known} publicly. If You are doing these things, show Yourself to the world."
NA26 – οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ (5719) καὶ ζητεῖ (5719) αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. (5750) εἰ ταῦτα ποιεῖς, (5719) φανέρωσον (5657) σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.
WH – ουδεις γαρ τι εν κρυπτω ποιει (5719) και ζητει (5719) αυτος εν παρρησια ειναι (5721) ει ταυτα ποιεις (5719) φανερωσον (5657) σεαυτον τω κοσμω
PES – ܠܰܝܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܛܽܘܫܝܳܐ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗܽܘ ܕ݁ܰܒ݂ܓ݂ܶܠܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 7:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when His brothers had gone up to the feast, then He Himself also went up, not publicly, but as {though} in secret.
NA26 – Ὡς δὲ ἀνέβησαν (5627) οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, (5627) οὐ φανερῶς ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ.
WH – ως δε ανεβησαν (5627) οι αδελφοι αυτου εις την εορτην τοτε και αυτος ανεβη (5627) ου φανερως αλλα [ ως | [ως] ] εν κρυπτω
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܣܠܶܩܘ ܐܰܚܰܘܗ݈ܝ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܣܠܶܩ ܠܳܐ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܛܽܘܫܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile