Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 3:4

New American Standard Bible
Mark 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "Is it lawful to do good on the Sabbath or to do harm, to save a life or to kill?" But they kept silent.
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι (5658) κακοποιῆσαι, (5658) ψυχὴν σῶσαι (5658) ἀποκτεῖναι; (5658) οἱ δὲ ἐσιώπων. (5707)
WH – και λεγει (5719) αυτοις εξεστιν (5719) τοις σαββασιν [ αγαθοποιησαι (5658) | αγαθον ποιησαι (5658) ] η κακοποιησαι (5658) ψυχην σωσαι (5658) η αποκτειναι (5658) οι δε εσιωπων (5707)
PES – ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܐܰܘ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܐܰܘ ܠܡܰܘܒ݁ܳܕ݂ܽܘ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܬ݁ܺܝܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile