Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:22

New American Standard Bible
Matthew 27:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pilate said to them, "Then what shall I do with Jesus who is called Christ?" They all said, "Crucify Him!"
NA26 – λέγει (5719) αὐτοῖς Πιλᾶτος, Τί οὖν ποιήσω (5692) Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον (5746) Χριστόν; λέγουσιν (5719) πάντες, Σταυρωθήτω. (5682)
WH – λεγει (5719) αυτοις ο πιλατος τι ουν ποιησω (5661) ιησουν τον λεγομενον (5746) χριστον λεγουσιν (5719) παντες σταυρωθητω (5682)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܢܶܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile