Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 2:7

New American Standard Bible
Titus 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in all things show yourself {to be} an example of good deeds, {with} purity in doctrine, dignified,
NA26 – περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος (5734) τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν, σεμνότητα,
WH – περι παντα σεαυτον παρεχομενος (5734) τυπον καλων εργων εν τη διδασκαλια αφθοριαν σεμνοτητα
PES – ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܚܰܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܡܰܠܦ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܚܠܺܝܡܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile