Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:11

New American Standard Bible
Philippians 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
NA26 – καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.
WH – και πασα γλωσσα εξομολογησηται (5672) οτι κυριος ιησους χριστος εις δοξαν θεου πατρος
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܠܶܫܳܢ ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗ݈ܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile