Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:24

New American Standard Bible
1 Peter 2:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness; for by His wounds you were healed.
NA26 – ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν (5656) ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι (5637) τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν· (5661) οὗ τῷ μώλωπι ἰάθητε. (5681)
WH – ος τας αμαρτιας ημων αυτος ανηνεγκεν (5656) εν τω σωματι αυτου επι το ξυλον ινα ταις αμαρτιαις απογενομενοι (5637) τη δικαιοσυνη ζησωμεν (5661) ου τω μωλωπι ιαθητε (5681)
PES – ܘܰܫܩܰܠ ܚܛܳܗܰܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ܺܝܢܰܢ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܢܺܚܶܐ ܒ݁ܫܽܘܡܳܬ݂ܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܰܐܣܺܝܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile