Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:24

New American Standard Bible
1 Peter 2:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He Himself brought our sins in His body up on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness; by His wounds you were healed.
NA26 – ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν (5656) ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι (5637) τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν· (5661) οὗ τῷ μώλωπι ἰάθητε. (5681)
WH – ος τας αμαρτιας ημων αυτος ανηνεγκεν (5656) εν τω σωματι αυτου επι το ξυλον ινα ταις αμαρτιαις απογενομενοι (5637) τη δικαιοσυνη ζησωμεν (5661) ου τω μωλωπι ιαθητε (5681)
PES – ܘܰܫܩܰܠ ܚܛܳܗܰܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ܺܝܢܰܢ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܢܺܚܶܐ ܒ݁ܫܽܘܡܳܬ݂ܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܰܐܣܺܝܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile