Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:21

New American Standard Bible
Hebrews 9:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And in the same way he sprinkled both the tabernacle and all the vessels of the ministry with the blood.
NA26 – καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως ἐρράντισεν.
WH – και την σκηνην δε και παντα τα σκευη της λειτουργιας τω αιματι ομοιως [ | ]
PES – ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܘܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ ܪܰܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile