Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 21:15,17

New American Standard Bible
John 21:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, {son} of John, do you love Me more than these?" He said to Him, "Yes, Lord; You know that I love You." He said to him, "Tend My lambs."
NA26 – Ὅτε οὖν ἠρίστησαν (5656) λέγει (5719) τῷ Σίμωνι Πέτρῳ Ἰησοῦς, Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς (5719) με πλέον τούτων; λέγει (5719) (5719) αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας (5758) ὅτι φιλῶ (5719) σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε (5720) τὰ ἀρνία μου.
WH – οτε ουν ηριστησαν (5656) λεγει (5719) τω σιμωνι πετρω ο ιησους σιμων ιωαννου αγαπας (5719) με πλεον τουτων λεγει (5719) αυτω ναι κυριε συ οιδας (5758) οτι φιλω (5719) σε λεγει (5719) αυτω βοσκε (5720) τα αρνια μου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܰܪܺܝܘ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܰܪ‌ܝܳܘܢܰܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܪܥܺܝ ܠܺܝ ܐܶܡܪܰܝ ܀
Lexical Parser:  
John 21:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He said to him the third time, "Simon, {son} of John, do you love Me?" Peter was hurt because He said to him the third time, "Do you love Me?" And he said to Him, "Lord, You know all things; You know that I love You." Jesus said to him, "Tend My sheep.
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίμων Ἰωάννου, φιλεῖς (5719) με; ἐλυπήθη (5681) Πέτρος ὅτι εἶπεν (5627) αὐτῷ τὸ τρίτον, Φιλεῖς (5719) με; καὶ λέγει (5719) (5719) αὐτῷ, Κύριε, πάντα σὺ οἶδας, (5758) σὺ γινώσκεις (5719) ὅτι φιλῶ (5719) σε. λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Βόσκε (5720) τὰ πρόβατά μου.
WH – λεγει (5719) αυτω το τριτον σιμων ιωαννου φιλεις (5719) με ελυπηθη (5681) ο πετρος οτι ειπεν (5627) αυτω το τριτον φιλεις (5719) με και [ ειπεν (5627) | λεγει (5719) ] αυτω κυριε παντα συ οιδας (5758) συ γινωσκεις (5719) οτι φιλω (5719) σε λεγει (5719) αυτω [ ιησους | [ο ιησους] ] βοσκε (5720) τα [ προβατια | προβατα ] μου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܰܪ‌ܝܳܘܢܰܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܘܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܚܳܟ݂ܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܪܥܺܝ ܠܺܝ ܢܩܰܘܳܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile