Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 3 John 1:2

New American Standard Bible
3 John 1:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health, just as your soul prospers.
NA26 – ψυχή.
WH – αγαπητε περι παντων ευχομαι (5736) σε ευοδουσθαι (5745) και υγιαινειν (5721) καθως ευοδουται (5743) σου η ψυχη
PES – ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܡܨܰܠܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܕ݁ܬ݂ܶܨܠܰܚ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܚܠܺܝܡ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܡܰܨܠܚܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile