Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Genesis 5:22-24

New American Standard Bible
Genesis 5:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle: Marks / Points | View in:ALEBHSMASWLCRAHSWE ]
NAS – Then Enoch walked with God three hundred years after he fathered Methuselah, and he fathered {other} sons and daughters.
ALE – ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות
BHS – וַיִּתְהַלֵּ֙ךְ חֲנֹ֜וךְ אֶת־הָֽאֱלֹהִ֗ים אַֽחֲרֵי֙ הֹולִידֹ֣ו אֶת־מְתוּשֶׁ֔לַח שְׁלֹ֥שׁ מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיֹּ֥ולֶד בָּנִ֖ים וּבָנֹֽות׃
MAS – ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושׁלח שׁלשׁ מאות שׁנה ויולד בנים ובנות
WLC – וַיִּתְהַלֵּ֙ךְ חֲנֹ֜וךְ אֶת־הָֽאֱלֹהִ֗ים אַֽחֲרֵי֙ הֹולִידֹ֣ו אֶת־מְתוּשֶׁ֔לַח שְׁלֹ֥שׁ מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיֹּ֥ולֶד בָּנִ֖ים וּבָנֹֽות׃
RAH – εὐηρέστησεν δὲ Ενωχ τῷ θεῷ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαθουσαλα διακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
SWE – εὐηρέστησεν δὲ Ἑνὼχ τ θε μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαθουσάλα διακόσια ἔτ, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
Lexical Parser:  
Genesis 5:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle: Marks / Points | View in:ALEBHSMASWLCRAHSWE ]
NAS – So all the days of Enoch were 365 years.
ALE – ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה
BHS – וַיְהִ֖י כָּל־יְמֵ֣י חֲנֹ֑וךְ חָמֵ֤שׁ וְשִׁשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁלֹ֥שׁ מֵאֹ֖ות שָׁנָֽה׃
MAS – ויהי כל ימי חנוך חמשׁ ושׁשׁים שׁנה ושׁלשׁ מאות שׁנה
WLC – וַיְהִ֖י כָּל־יְמֵ֣י חֲנֹ֑וךְ חָמֵ֤שׁ וְשִׁשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁלֹ֥שׁ מֵאֹ֖ות שָׁנָֽה׃
RAH – καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ενωχ τριακόσια ἑξήκοντα πέντε ἔτη.
SWE – καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ἑνὼχ τριακόσια ἑξήκοντα πέντε ἔτ.
Lexical Parser:  
Genesis 5:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle: Marks / Points | View in:ALEBHSMASWLCRAHSWE ]
NAS – Enoch walked with God; and he was not, for God took him.
ALE – ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים {ס}
BHS – וַיִּתְהַלֵּ֥ךְ חֲנֹ֖וךְ אֶת־הָֽאֱלֹהִ֑ים וְאֵינֶ֕נּוּ כִּֽי־לָקַ֥ח אֹתֹ֖ו אֱלֹהִֽים׃ פ
MAS – ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים
WLC – וַיִּתְהַלֵּ֥ךְ חֲנֹ֖וךְ אֶת־הָֽאֱלֹהִ֑ים וְאֵינֶ֕נּוּ כִּֽי־לָקַ֥ח אֹתֹ֖ו אֱלֹהִֽים׃ פ
RAH – καὶ εὐηρέστησεν Ενωχ τῷ θεῷ καὶ οὐχ ηὑρίσκετο, ὅτι μετέθηκεν αὐτὸν θεός.
SWE – καὶ εὐηρέστησεν Ἑνὼχ τ θε· καὶ οὐχ ηὑρίσκετο, διότι μετέθηκεν αὐτὸν θεός.
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile