corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.20.10.24
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #3501 - νέος

Transliteration
néos
Phonetics
neh'-os, neh-o'-ter-os  
Word Origin
a primary word
Parts of Speech
Adjective
TDNT
4:896,628
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. recently born, young, youthful
  2. new
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 24 ‑ אָבִיב (aw‑beeb');  1061 ‑ בִּכּוּרִים (bik‑koor');  2319 ‑ חָדָשׁ (khaw‑dawsh');  3206 ‑ יֶלֶד (yeh'‑led);  5288 ‑ נַעַר (nah'‑ar);  5288 ‑ נַעַר (nah'‑ar);  6071 ‑ עָסִיס (aw‑sees');  6810 ‑ צָעוֹר (tsaw‑eer', tsaw‑ore');  6996 ‑ קָטֹן (kaw‑tawn', kaw‑tone');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (24) NAS (23) HCS (24)
Matthew 1
Mark 1
Luke 6
John 1
Acts 1
1 Corinthians 1
Colossians 1
1 Timothy 4
Titus 2
Hebrews 1
1 Peter 1
Matthew 1
Mark 1
Luke 6
John 1
Acts 1
1 Corinthians 1
Colossians 1
1 Timothy 4
Titus 2
Hebrews 1
1 Peter 1
Matthew 2
Mark 2
Luke 7
John 1
Acts 2
1 Corinthians 1
Colossians 1
1 Timothy 4
Titus 2
Hebrews 1
1 Peter 1
BYZ TIS TR
A-APF 1
A-APF-C 3
A-APM-C 2
A-ASM 8
A-GSF 1
A-NPM-C 2
A-NSM 2
A-NSM-C 4
A-NSN 1
A-APF 1
A-APF-C 2
A-APM-C 2
A-ASF 1
A-ASM 7
A-GSF 1
A-NPM-C 2
A-NSM 1
A-NSM-C 4
A-NSN 1
A-APF 1
A-APF-C 3
A-APM-C 2
A-ASM 8
A-GSF 1
A-NPM-C 2
A-NSM 2
A-NSM-C 4
A-NSN 1
NA WH
A-APF 1
A-APFC 2
A-APMC 2
A-ASF 1
A-ASM 8
A-GSF 1
A-NPMC 1
A-NSM 1
A-NSMC 2
A-NSN 1
A-VPMC 1
A-APF 1
A-APF-C 3
A-APM-C 2
A-ASF 1
A-ASM 8
A-GSF 1
A-NPM-C 2
A-NSM 1
A-NSM-C 4
A-NSN 1


Liddell-Scott-Jones Definitions

νέος, νέα,

Ion. νέη, νέον; Ion. νεῖος (q.v.): [fem. νέας as monosyll., A. Th. 327 (lyr.); contr. fem. νῆ Xenoph. 42 (= Ar. Fr. 9), Eugaeon (?) 1 ]:

I

1 young, youthful (of children, youths, and of men at least as old as 30, v. X. Mem. 1.2.35), ν. πάϊς Od. 4.665; κοῦροι ν. Il. 13.95; ν. ἀνήρ 23.589: alone, νέοι youths, 1.463, Hes. Sc. 281, etc.: later mostly with Art., οἱ νέοι Ar. Nu. 1059, etc.: prov., ὁ ν. ἔσται ν. 'boys will be boys', Lib. 910.3; οἱ ν., corporately organized, SIG 831.8 (Pergam., ii A.D.), etc.; opp. ἔφηβοι, παῖδες, ib.589.38 (Magn.Mae., ii B.C.): opp. γέρων, ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες Il. 2.789, etc.; ἢ ν. ἠὲ παλαιός 14.108, cf. Od. 1.395, etc.; opp. γεραίτερος, 3.24; opp. προγενέστερος, 2.29; opp. γεραιός, X. Lac. 1.7; εὐθὺς ἐκ νέου ἐθίζειν from youth upwards, Pl. Grg. 510d, etc.; ἐκ νέων παίδων Id. Lg. 887d; ἐκ νέων ἐθίζεσθαι Arist. EN 1103b24; ἐκ νέας (sc. ψυχῆς) Pl. R. 409a; τὸ ν., = cross νεότης, youth (in the abstract), S. OC 1229 (lyr.), E. Ion 545: also in concrete sense, τὸ ν. ἅπαν all young creatures, Pl. Lg. 653d; οὐ δύναται τὸ ν. ἡσυχάζειν Arist. Pol. 1340b29; σκιρτητικὸν τὸ ν. Corn. ND 20; also, of minors, νέου ὄντος ἔτι Th. 1.107; cf. νεώτερος. rarely of animals and plants, ὄρπηκες, ἔρνος, Il. 21.38, Od. 6.163; οἱ ν. τῶν νεβρῶν X. Cyn. 9.8.

2. suited to a youth, youthful, ἄεθλοι Pi. O. 2.43; ν. θράσος A. Pers. 744 (troch.); ν. φροντίς youthful spirits, E. Med. 48; νέαις ταῖς διανοίαις χρωμένους Lys. 24.16; of persons, ἄφρων νέος τε E. IA 489, cf. Pl. R. 378a; ν. τε καὶ ὀξύς Id. Grg. 463e (but διαφέρει οὐδὲν ν. τὴν ἡλικίαν ἢ τὸ ἦθος νεαρός Arist. EN 1095a6).

II

1. new, fresh, ν. θάλαμος Il. 17.36; ν. ἄλγος 6.462; νέῳ.. κόλλοπι Od. 21.407 (this sense elsewh. in Hom. only in Adv. νέον, v. infr.); λίνον Alc. 15 (dub.); πόνοι.. νέοι παλαιοῖσι συμμιγεῖς κακοῖς A. Th. 740 (lyr.), etc.; οἶνος ν. Ar. Pax 916; ἐν τοῖς μουσικοῖς τὰ ν. [μέλη] εὐδοκιμεῖ X. Cyr. 1.6.38; ἡ ν. (sc. σελήνη) the new moon, esp. in phrase ἕνη καὶ νέα, v. cross ἕνος 2; but μηνὸς τῇ ν. (sc. ἡμέρᾳ) on the first day of the month, Pl. Lg. 849b; ν. ἦμαρ A.R. 4.1479: in this sense rarely of persons, ὁ ν. ταγὸς μακάρων A. Pr. 96 (anap.), cf. Ar. Pl. 960; οἱ ν. θεοί A. Eu. 721; cf. νεώτερος.

2. of events, etc., new, with collat. notion of unexpected, strange, untoward, evil, τί ν.; Id. Ag. 85 (anap.); προσδοκῶ τι γὰρ ν. E. Supp. 99; μῶν τι βουλεύῃ ν.; S. Ph. 1229, cf. 554, E. Hipp. 794, Ba. 362. Th. 5.50. etc.: ἀπροσδοκήτους καὶ ν. λόγους A. Supp. 712; καινὰ ν. τ' ἄχη Id. Pers. 665 (lyr.): this sense is more common in Comp., v. cross νεώτερος.

III neut. νέον as Adv. of Time, lately, just now, opp. both to distant past and present, παῖδα ν. γεγαῶτα Od. 19.400, cf. Il. 3.394; ν. κρατεῖν A. Pr. 35, 955, etc.: also used Adverbially with the Art., καὶ τὸ πάλαι (v.l. cross παλαιόν) καὶ τὸ ν. Hdt. 9.26: in Prose νεωστί (q.v.): rarely Comp. Adv. νεωτέρως, Pl. Lg. 907c: Sup. νεώτατα most recently, Th. 1.7; also ἐκ νέας, Ion. αὖτις ἐκ νέης, anew, afresh, Hdt. 1.60, 5.116.. the degrees of Comp. are νεώτερος, νεώτατος, v. cross νεώτερος: νεαίτερος is corrupt for νεαίρετος in A. Fr. 330. (νέϝος (in νεϝόστατος, q.v.), cf. Skt. návas, Lat. novus, etc.)

νεώτερος, α, ον,

I

1. Comp. of νέος, of persons, younger, γενεῆφι ν. Il. 21.439; ὢν φύσει ν. S. OC 1295; too young, Od. 21.132; a minor, Th. 3.26; οἱ ν. men of military age, Id. 5.50; τὸ πρεσβύτερόν τε καὶ τὸ ν. ib. 64: c. gen., οἱ ν. τῶν πεπραγμένων those who are too young to remember the events, D. 18.50; οἱ ν. the new school, of poets, Cic. Att. 7.2.1; of poets later than Homer, Sch. Il. 16.574, 24.257.

2. Sup., γενεῇ δὲ νεώτατος ἔσκον ἁπάντων Il. 7.153, etc.; ἡ ν. δημοκρατία, opp. ἡ πατρία δ., Arist. Pol. 1305a29.

II

1. of events, newer, more recent, νεώτερον κακόν Pi. P. 4.155; of recent origin, Δημόκριτος μουσικήν φησι ν. εἶναι Phld. Mus. p.108K.: metaph., later, worse, ν. βούλευμα S. Ph. 560; νεώτερον πρήσσειν contrive calamity, injury, Hdt. 5.106: freq. with τι, ἤν τι καταλαμβάνῃ ν. τὸν πεζὸν [στρατόν] Id. 8.21; δέδοικα μή τι δρᾷ ν. Ar. Ec. 338, cf. Pi. Fr. 107.6, Theoc. 24.40; μή τι ν. ἀγγέλλεις; Pl. Prt. 310b; νεώτερόν τι ποιεῖν ἔς τινα Th. 1.132; κατὰ τὴν Ἑλλάδα Hdt. 8.142; περὶ πόλιν Ἑλλάδα Id. 5.93; νεώτερα βουλεύειν περί τινος Id. 1.210; μηδὲν νεώτερον ποιεῖν περὶ ἀνδρῶν Th. 2.6.

2. freq. of rebellion or violent revolution, ν. τι ποιέειν Hdt. 5.35, etc.; ν. πρήγματα πρήξειν ib. 19; νεωτέρων πραγμάτων ἐπιθυμεῖν Isoc. 7.59, X. HG 5.2.9, etc.

Thayer's Expanded Definition

νέος, νέα, νεσον (allied with Latinnovus, German neu, English new; Curtius, § 433), as in Greek authors from Homer down,

1. recently born, young, youthful: Titus 2:4 (for נַעַר, Genesis 37:2; Exodus 33:11); οἶνος νέος, recently made, Matthew 9:17; Mark 2:22; Luke 5:31-39 (but 39 WH in brackets) (Sir. 9:10).

2. new: 1 Corinthians 5:7; Hebrews 12:24; equivalent to born again, ἄνθρωπος (which see 1 f.), Colossians 3:10. (Synonym: see καινός, at the end.)

STRONGS NT 3501: νεώτερος νεώτερος, νεωτέρα, νεώτερον (comparitive of νέος, which see) (from Homer down), younger; i. e., a. younger (than now), John 21:18.

b. young, youthful (A. V. younger (relatively)): 1 Timothy 5:11, 14; Titus 2:6; opposed to πρεσβυετεροι, 1 Timothy 5:1; 1 Peter 5:5.

c. (strictly) younger by birth: Luke 15:12f (4 Macc. 12:1).

d. an attendant, servant (see νεανίσκος, at the end): Acts 5:6; inferior in rank, opposed to μείζων, Luke 22:26.

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

νέος , -α , -ον ,

[in LXX for H5288 (Genesis 37:2, Exodus 33:11, al.), H2319 (Leviticus 23:16, Numbers 28:26, al.), etc.; compar. -ώτερος for H6996, H6810, etc.;]

1. young, youthful: Titus 2:4.

2. new (prop., in respect of time; see καινός ): οἶνος (cf. οἶ . καινός , Matthew 26:20), Matthew 9:17, Mark 2:22, Luke 5:37-39; φύραμα (fig.), 1 Corinthians 5:7; διαθήκη (cf. καινὴ δ ., Hebrews 9:15), Hebrews 12:24; metaph., ἄνθρωπος (cf. καινὸς ἀ , Ephesians 2:15), Colossians 3:10.

3. Compar., -ώτερος , -α , -ον , younger: Luke 15:12-13; Luke 22:26, John 21:18; pl., οἱ ν ., Acts 5:6 (Rackham, in l), 1 Timothy 5:11, Titus 2:6; opp. to πρεσβύτεροι , 1 Timothy 5:1, 1 Peter 5:5; αἱ ν ., 1 Timothy 5:2; 1 Timothy 5:14.

4. Νέα Πόλις , Neapolis: Acts 16:11 (Rec., Νεάπολις , q.v.).

νεώτερος , see νέος .

SYN.: καινός G2537, q.v.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Grenf I. 1.2 (ii/B.C.) ὀδύνη με ἔχει ὅταν ἀναμνησθῶ ὥς με κατεφίλει ἐπιβούλως μέλλων με καταλιμπάνειν.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
νέα Νεαν Νέαν νεας νέας νεον νέον νεος νέος νέου νέω νεών νέων νεωτέρα νεωτέραις νεωτέραν νεωτερας νεωτέρας νεωτεροι νεώτεροι νεώτερον νεωτερος νεώτερος νεωτέρου νεωτερους νεωτέρους νεωτέρω νεωτέρων Nean Néan neas néas neon néon neos néos neoteras neotéras neōteras neōtéras neoteroi neōteroi neṓteroi neoteros neōteros neṓteros neoterous neotérous neōterous neōtérous
Lectionary Calendar
Saturday, October 24th, 2020
the Week of Proper 24 / Ordinary 29
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
νέκρωσις
Next Entry
νεοσσός
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology