Attention!
10 million Ukrainians without power because of Russia. Help us purchase electrical generators for churches.
Consider helping today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #3754 - ὅτι

Transliteration
hóti
Phonetics
hot'-ee
Origin
neuter of (G3748) as conjunction
Parts of Speech
Conjunction
TDNT
demonst. that (sometimes redun
Definition
Thayer's
  1. that, because, since
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (1192)
Matthew
133
Mark
76
Luke
162
John
248
Acts
109
Romans
53
1 Corinthians
59
2 Corinthians
48
Galatians
26
Ephesians
13
Philippians
20
Colossians
6
1 Thessalonians
13
2 Thessalonians
10
1 Timothy
12
2 Timothy
7
Titus
1
Philemon
4
Hebrews
16
James
15
1 Peter
16
2 Peter
5
1 John
72
2 John
2
3 John
1
Jude
3
Revelation
62
NAS (232)
Matthew
18
Mark
12
Luke
18
John
72
Acts
12
Romans
8
1 Corinthians
12
2 Corinthians
4
Galatians
4
Ephesians
2
Philippians
2
2 Thessalonians
5
1 Timothy
7
Philemon
1
James
1
1 Peter
5
1 John
26
Revelation
23
HCS (956)
Matthew
115
Mark
47
Luke
110
John
190
Acts
100
Romans
47
1 Corinthians
55
2 Corinthians
36
Galatians
22
Ephesians
10
Philippians
19
Colossians
6
1 Thessalonians
11
2 Thessalonians
9
1 Timothy
10
2 Timothy
4
Titus
1
Philemon
4
Hebrews
13
James
14
1 Peter
15
2 Peter
1
1 John
60
3 John
1
Jude
1
Revelation
55
BSB (1305)
Matthew
141
Mark
105
Luke
175
John
274
Acts
123
Romans
57
1 Corinthians
61
2 Corinthians
51
Galatians
29
Ephesians
13
Philippians
21
Colossians
6
1 Thessalonians
13
2 Thessalonians
11
1 Timothy
12
2 Timothy
7
Titus
1
Philemon
4
Hebrews
18
James
16
1 Peter
16
2 Peter
5
1 John
76
2 John
2
3 John
1
Jude
3
Revelation
64
ESV (1001)
Matthew
94
Mark
50
Luke
119
John
214
Acts
100
Romans
47
1 Corinthians
52
2 Corinthians
45
Galatians
27
Ephesians
13
Philippians
18
Colossians
6
1 Thessalonians
13
2 Thessalonians
10
1 Timothy
12
2 Timothy
6
Titus
1
Hebrews
15
James
15
1 Peter
14
2 Peter
4
1 John
67
Revelation
59
WEB (1263)
Matthew
142
Mark
93
Luke
173
John
269
Acts
118
Romans
57
1 Corinthians
59
2 Corinthians
48
Galatians
27
Ephesians
13
Philippians
19
Colossians
6
1 Thessalonians
12
2 Thessalonians
10
1 Timothy
11
2 Timothy
7
Titus
1
Philemon
4
Hebrews
18
James
15
1 Peter
17
2 Peter
5
1 John
73
2 John
2
3 John
1
Jude
4
Revelation
59
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ὅτῐ,

ὅττῐ (both in Hom.):

Conj., to introduce an objective clause, that, after Verbs of seeing or knowing, thinking or saying; in Hom. freq. strengthd. ὅτι ῥα, and ὅτι δή: —

Usage:

I

1. when ὅτι introduces a statement of fact: in Hom. always with ind., the tense following the same rules as in English, ἤγγειλ' ὅττι ῥά οἱ πόσις ἔκτοθι μίμνε πυλάων Il. 22.439. in Att., ὅτι takes ind. after primary tenses, ind. or opt. after secondary tenses, e.g. ἐνδείκνυμαι ὅτι οὐκ ἔστι σοφός Pl. Ap. 23b; ᾔσθετο ὅτι τὸ Μένωνος στράτευμα ἤδη ἐν Κιλικίᾳ ἦν X. An. 1.2.21, cf. 2.2.15, al.; ἔλεγον ὅτι οὐκ ὀρθῶς αἱ σπονδαὶ γένοιντο Th. 5.61, cf. Pl. Phd. 59e, etc.; ἠπείλησ' ὅτι.. βαδιοίμην Ar. Pl. 88: the ind. is freq. retained in the same tense which the speaker used or would have used, ἠγγέλθη.. ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε news came that Megara had (lit. has) revolted, Th. 1.114; ἀποκρινάμενοι ὅτι πέμψουσι ib. 90: sts. opt. and ind. are found in the same sentence, ἔλεγον, ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν, Ἀριαῖος δὲ πεφευγὼς.. εἴη X. An. 2.1.3; Περικλῆς.. προηγόρευε.. ὅτι Ἀρχίδαμος μέν οἱ ξένος εἴη.., τοὺς δ' ἀγροὺς τοὺς ἑαυτοῦ καὶ οἰκίας.., ἀφίησιν αὐτὰ δημόσια εἶναι Th. 2.13, cf. Pl. Phd. 61b, etc.: also ὅτι.. and the acc. with inf. are found together, Th. 3.25, X. Cyr. 1.3.13.

2. when ὅτι introduces a conditional sentence, the Constr. after ὅτι is the same as in independent conditional sentences, εἴ τις ἔροιτο, καθ' ὁποίους νόμους δεῖ πολιτεύεσθαι, δῆλον ὅτι ἀποκρίναισθ' ἄν.. it is manifest that you would answer.., D. 46.12, cf. X. Mem. 1.6.12.

II

1. ὅτι is freq. inserted pleon. in introducing a quotation (where we use no Conj. and put inverted commas), λόγον τόνδε ἐκφαίνει ὁ Πρωτεύς, λέγων ὅτι ἐγὼ εἰ μὴ περὶ πολλοῦ ἡγεύμην.. Hdt. 2.115; καὶ ἐγὼ εἶπον, ὅ. ἡ αὐτή μοι ἀρχή ἐστι.. Pl. Prt. 318a, cf. 356a, 361a, etc.; even where the quotation consists of one word, ib. 330c, Men. 74b, 74c.

2. ὅ. is also used pleon. with the inf. and acc. (cf. ὡς B. I.I), εἶπον ὅτι πρῶτον ἐμὲ χρῆναι πειραθῆναι κατ' ἐμαυτόν (which is in fact a mixture of two constrr.) Id. Lg. 892d, cf. Phd. 63c, X. HG 2.2.2, etc.; but ὅτι has freq. been wrongly inserted by the copyists, as if εἶπεν or λέγουσιν must be followed by it, as in Th. 4.37 (om. Pap.), X. Cyr. 5.4.1, etc.

III

1. ὅτι in Att. freq. represents a whole sentence, esp. in affirm. answers, οὐκοῦν.. τὸ ἀδικεῖν κάκιον ἂν εἴη τοῦ ἀδικεῖσθαι. Answ. δῆλον δὴ ὅτι (i.e. ὅτι κάκιον ἂν εἴη, or ὅτι ταῦτα οὕτως ἔχει) Pl. Grg. 475c; cf. οἶδ' ὅτι, ἴσθ' ὅτι, οἶσθ' ὅτι, S. Ant. 276, 758, Pl. Grg. 486a, etc.: hence arose the practice of using δηλονότι (q.v.) as Adv.

2. what we make the subject of the Verb which follows ὅτι freq. stands in the preceding clause, Αυκάονας δὲ καὶ αὐτοὶ εἴδομεν, ὅτι.. καρποῦνται (for εἴδομεν, ὅτι Λυκάονες καρποῦνται) X. An. 3.2.23, cf. 3.2.29, etc. ὅτι sts.= with regard to the fact that, ὅτι.. οὔ φησι.. ὄνομα εἶναι, ὑποπτεύω αὐτὸν σκώπτειν Pl. Cra. 384c, cf. Prt. 330e, etc. οὐχ ὅ..., ἀλλὰ or ἀλλὰ καὶ.., οὐχ ὅ. ὁ Κρίτων ἐν ἡσυχίᾳ ἦν, ἀλλὰ οἱ φίλοι αὐτοῦ not only Crito.., but his friends, X. Mem. 2.9.8; more fully, οὐ μόνον ὅ. ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ αἱ γυναῖκες Pl. Smp. 179b: so folld. by ἀλλ' οὐδὲ.., ταύτῃ ἀδύνατα ἐξισοῦσθαι οὐχ ὅ. τὰ ἐν τῇ Εὐρώπῃ, ἀλλ' οὐδ' ἐν τῇ Ἀσίᾳ not only the powers in Europe, but.., Th. 2.97: οὐχ ὅ., not folld. by a second clause, means although, οὐχ ὅ. παίζει καί φησι Pl. Prt. 336d, cf. Grg. 450e, Tht. 157b; cf. ὅπως A. II. 2.

2. for ὅτι μή, v. ὅ τι 11.

1. as a causal Particle, for that, because, generally after Verbs of feeling, Il. 1.56, 14.407, al.; οὐδὲν ἐκπλαγείς, ὅτι.. εἶδες Jul. Or. 1.31a: but without such a Verb, ὃν περὶ πάσης τῖεν ὁμηλικίης, ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη Il. 5.326, cf. 9.76, al.; μάλιστα δ' αὐτοὺς ἐπεκαλέσαντο ὅτι τειχομαχεῖν ἐδόκουν δυνατοὶ εἶναι Th. 1.102, cf. And. 1.75, Aeschin. 3.231; so ὅτιπερ Th. 4.14. folld. by τί, ὅτι τί; why? (lit. because why?) D. 23.214; ὅτι τί δή; Ar. Pl. 136, Luc. Dem.Enc. 22; ὅτι δὴ τί μάλιστα; Pl. R. 343a; ὅτι δὴ τί γε; Id. Chrm. 161c; cf. ὁτιή.

2. seeing that, in giving the reason for saying what is said, γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα.. ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής as is proved by the fact that.., Il. 16.35, cf. 21.488, Od. 22.36. [The last syll. is never elided in Att., prob. to avoid confusion with ὅτε: in Hom. ὅτ' (ὅ τ') prob. always represents ὅτε (ὅ τε): there are no examples of ὅττ': hiatus after ὅτι is permitted in Com., Ar. Lys. 611, Ach. 516.]

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὅτι , conic. (prop. neut. of ὅστις ).

I. As conic., introducing an objective clause, that;

1. after verbs of seeing, knowing, thinking, saying, feeling: Matthew 3:9; Matthew 6:32; Matthew 11:25, Mark 3:28, Luke 2:49, John 2:22, Acts 4:13, Romans 1:13; Romans 8:38; Romans 10:9, Philippians 4:15, James 2:24, al.; elliptically, John 6:46, Philippians 3:12, al.

2. After εἶναι (γίνεσθαι ): defining a demonstr. or pers. prop., John 3:19; John 16:19, Romans 9:6, 1 John 3:16, al.; c. pron. interrog., Matthew 8:27, Mark 4:41, Luke 4:36, John 4:22, al.; id. elliptically, Luke 2:49, Acts 5:4; Acts 5:9, al.;

3. Untranslatable, before direct discourse (ὅτι recitantis): Matthew 7:23, Mark 2:16, Luke 1:61, John 1:20, Acts 15:1, Hebrews 11:18, al. (on the pleonastic ὡς ὅτι , see ὡς ).

II. As causal particle, for that, because: Matthew 5:4-12, Luke 6:20-21, John 1:30; John 5:27, Acts 1:5, 1 John 4:18, Revelation 3:10, al. mult.; διὰ τοῦτο ὅτι , John 8:47; John 10:17, al.; answering a question (διὰ τί ), Romans 9:32, al.; οὐχ ὅτι . . . ἀλλ ' ὅτι , John 6:26; John 12:6.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The use of παραγίνομαι as a synonym for ἔρχομαι, which Thackeray (Gr. i. p. 267) thinks may be of Ionic origin, is common in the LXX and later Greek generally (cf. Glaser De ratione, p. 36 f.). In the NT it is mainly confined to the Lucan writings, but Harnack (Sayings of Jesus, p. 86) goes too far when he asserts that it is ";a choicer (gewählter) word than ἦλθον "; : (cf. Luke 19:16; Luke 19:18). This is true to about the same extent as it is that arrive is ";choicer"; than come. In Witkowski’s collection of Ptolemaic private letters παραγίνομαι occurs some thirty times, four of them being in letters of men marked as ";non eruditorum";—e.g. P Eleph 13.2 (B.C. 223–2) (= Witkowski.2, p. 42) παραγενομένου Σανῶτος ἐκομισάμην τὴν παρὰ σοῦ ἐπ ̣ιστολήν, P Oxy IV. 743.23 (B.C. 2) (= Witkowski.2, p. 129) παραγενομ (ένου) γὰρ Δαμᾶτος εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἤλθαμεν ἐπὶ Ἐπαφρόδειτον.

Other exx. of παραγίνομαι from Ptolemaic times are P Hib I. 55.3 (B.C. 250) παραγενοῦ εἰς Ταλαὼν ἤδη, ";come to Talao at once,"; P Lond 42.12 f. (B.C. 168) (= I. p. 30, UPZ i. p. 300, Selections, p. 10), ἐπὶ δὲ τῶι μὴ παραγίνεσθαί σε [πάντω ]ν τῶν ἐκεῖ ἀπειλημμένων παραγεγο [νό ]των ἀηδίζομαι, ";but that you did not return when all those who were shut up with you returned distresses me,"; and P Par 43.5 (B.C. 153) (= UPZ i. p. 323) παραγενομένου (l. παραγενοῦ) δὲ εἰς τὴν ἡμέραν, which Wilcken understands as an invitation to a marriage.

From Roman times we have—P Oxy II. 291.9 (A.D. 25–26) μ [έχ ]ρι ὑγια [ ]νων παρ [α ]γένωμαι, ";until I come in peace,"; BGU II. 531ii. 17 (A.D. 70–80) ἄχρι οὗ πα [ρ ]αγενάμενος (for form cf. Blass-Debrunner § 81. 3) ἐγ ̣[ ] σώσωι. . ., P Ryl II. 232.3 (ii/A.D.) ἅμα τῷ [παρα ]γενέσθαι τὸν στρ [ατη ]γὸν εἰς τὴν Ἡράκλειαν, ";as soon as the strategus arrived at Heracleia,"; P Oxy IX. 1220.23 (iii/A.D.) ἐὰν παραγένῃ σὺν θεῷ, ";if you come, D.V."; (Ed.), and the Christian commendatory letter ib. VIII. 1162.7 (iv/A.D.) τὸν ἀδελφὼ (= )ν ἡμῶν Ἀμμώνιον παραγινόμενο ̣ν πρὸς ὑμᾶς σ ̣υ ̣ν ̣δέξασθαι αὐτὸν ἐν ἰρήνῃ, ";our brother Ammonius, who is coming to you, receive in peace"; (Ed.). Notwithstanding AV and RV, the primary sense of the verb in 2 Timothy 4:16 is still ";came,"; the idea of ";help"; arising from the use of the dat., here only in NT. From the inscrr. note Syll 554.16 (beg. ii/B.C.) εἰς τὸ καθ᾽ ἑξάμηνον παραγινόμενον δ [ικαστήριον, with reference to a six-monthly judicial circuit in Magnesia,

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
έτι ὅ ο¦τι ὅ¦τι οτ' Οτι οτί ότι ὅτι τι τί ho hó ho¦ti hó¦ti hoti hóti o oti ti tí
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2023. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ὅτε
Next Entry
ὅτου