Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 2:3

New American Standard Bible
2 Timothy 2:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Suffer hardship with {me,} as a good soldier of Christ Jesus.
NA26 – συγκακοπάθησον class="show tvm">(5657) ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ.
WH – συγκακοπαθησον class="show tvm">(5657) ως καλος στρατιωτης χριστου ιησου
PES – ܘܣܰܝܒ݁ܰܪ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile