Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 15:4

New American Standard Bible
Acts 15:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they arrived in Jerusalem, they were received by the church, the apostles, and the elders, and they reported all that God had done with them.
NA26 – παραγενόμενοι (5637) δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ παρεδέχθησαν (5681) ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν (5656) τε ὅσα θεὸς ἐποίησεν (5656) μετ αὐτῶν.
WH – παραγενομενοι (5637) δε εις [ ιεροσολυμα | ιερουσαλημ ] παρεδεχθησαν (5681) απο της εκκλησιας και των αποστολων και των πρεσβυτερων ανηγγειλαν (5656) τε οσα ο θεος εποιησεν (5656) μετ αυτων
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠܘ ܡܶܢ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܘܡܶܢ ܫܠܺܝܚܶܐ ܘܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile