Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:18

New American Standard Bible
Acts 4:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when they had summoned them, they commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus.
NA26 – καὶ καλέσαντες (5660) αὐτοὺς παρήγγειλαν (5656) τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι (5738) μηδὲ διδάσκειν (5721) ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ.
WH – και καλεσαντες (5660) αυτους παρηγγειλαν (5656) [ | το ] καθολου μη φθεγγεσθαι (5738) μηδε διδασκειν (5721) επι τω ονοματι [ [του] | του ] ιησου
PES – ܘܰܩܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܠܰܓ݂ܡܳܪ ܠܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܰܠܦ݂ܽܘܢ ܒ݁ܫܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile