Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:2

New American Standard Bible
Ephesians 4:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love,
NA26 – μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι (5740) ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ,
WH – μετα πασης ταπεινοφροσυνης και πραυτητος μετα μακροθυμιας ανεχομενοι (5740) αλληλων εν αγαπη
PES – ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܢܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܢܰܓ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile