Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 13:20

New American Standard Bible
Hebrews 13:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now may the God of peace, who brought up from the dead the great Shepherd of the sheep through the blood of the eternal covenant, {that is,} Jesus our Lord,
NA26 – δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης, ἀναγαγὼν (5631) ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν,
WH – ο δε θεος της ειρηνης ο αναγαγων (5631) εκ νεκρων τον ποιμενα των προβατων τον μεγαν εν αιματι διαθηκης αιωνιου τον κυριον ημων ιησουν
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܣܶܩ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܠܪܳܥܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile