Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 17:26

New American Standard Bible
John 17:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and I have made Your name known to them, and will make it known, so that the love with which You loved Me may be in them, and I in them."
NA26 – (5753)
WH – και εγνωρισα (5656) αυτοις το ονομα σου και γνωρισω (5692) ινα η αγαπη ην ηγαπησας (5656) με εν αυτοις η (5725) καγω εν αυτοις
PES – ܘܰܐܘܕ݁ܥܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܳܟ݂ ܘܡܰܘܕ݁ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܶܒ݂ܬ݁ܳܢܝ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile