Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 21:15

New American Standard Bible
John 21:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, {son} of John, do you love Me more than these?" He said to Him, "Yes, Lord; You know that I love You." He said to him, "Tend My lambs."
NA26 – Ὅτε οὖν ἠρίστησαν (5656) λέγει (5719) τῷ Σίμωνι Πέτρῳ Ἰησοῦς, Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς (5719) με πλέον τούτων; λέγει (5719) (5719) αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας (5758) ὅτι φιλῶ (5719) σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε (5720) τὰ ἀρνία μου.
WH – οτε ουν ηριστησαν (5656) λεγει (5719) τω σιμωνι πετρω ο ιησους σιμων ιωαννου αγαπας (5719) με πλεον τουτων λεγει (5719) αυτω ναι κυριε συ οιδας (5758) οτι φιλω (5719) σε λεγει (5719) αυτω βοσκε (5720) τα αρνια μου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܰܪܺܝܘ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܰܪ‌ܝܳܘܢܰܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܪܥܺܝ ܠܺܝ ܐܶܡܪܰܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile