Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:9

New American Standard Bible
Luke 12:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but the one who denies Me before people will be denied before the angels of God.
NA26 – δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ.
WH – ο δε αρνησαμενος (5666) με ενωπιον των ανθρωπων απαρνηθησεται (5701) ενωπιον των αγγελων του θεου
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܳܦ݂ܰܪ ܒ݁ܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܢܶܬ݂ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܒ݁ܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile