Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:37

New American Standard Bible
Matthew 15:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they all ate and were satisfied, and they picked up what was left over of the broken pieces, seven large baskets full.
NA26 – καὶ ἔφαγον (5627) πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, (5681) καὶ τὸ περισσεῦον (5723) τῶν κλασμάτων ἦραν, (5656) ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις.
WH – και εφαγον (5627) παντες και εχορτασθησαν (5681) και το περισσευον (5723) των κλασματων ηραν (5656) επτα [ σφυριδας | σπυριδας ] πληρεις
PES – ܘܶܐܟ݂ܰܠܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܰܣܒ݂ܰܥܘ ܘܰܫܩܰܠܘ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܪܶܐ ܕ݁ܰܩܨܳܝܶܐ ܡܠܶܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile