Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 23:4

New American Standard Bible
Matthew 23:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And they tie up heavy burdens and lay them on people's shoulders, but they themselves are unwilling to move them with {so much as} their finger.
NA26 – δεσμεύουσιν (5719) δὲ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν (5719) ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν (5719) κινῆσαι (5658) αὐτά.
WH – δεσμευουσιν (5719) δε φορτια βαρεα [ | [και δυσβαστακτα] ] και επιτιθεασιν (5719) επι τους ωμους των ανθρωπων αυτοι δε τω δακτυλω αυτων ου θελουσιν (5719) κινησαι (5658) αυτα
PES – ܘܳܐܣܪܺܝܢ ܡܰܘܒ݁ܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܟ݁ܰܬ݂ܦ݁ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܨܶܒ݂ܥܗܽܘܢ ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܩܪܒ݂ܽܘܢ ܠܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile