Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:22

New American Standard Bible
Matthew 7:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Many will say to Me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?'
NA26 – πολλοὶ ἐροῦσίν (5692) μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, (5656) καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; (5656)
WH – πολλοι ερουσιν (5692) μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε ου τω σω ονοματι επροφητευσαμεν (5656) και τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν (5627) και τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν (5656)
PES – ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܳܪܝ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܒ݁ܰܫܡܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝܢ ܘܒ݂ܰܫܡܳܟ݂ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܐܰܦ݁ܶܩܢ ܘܒ݂ܰܫܡܳܟ݂ ܚܰܝܠܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile