Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:11

New American Standard Bible
Philippians 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {that} every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
NA26 – καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.
WH – και πασα γλωσσα εξομολογησηται class="show tvm">(5672) οτι κυριος ιησους χριστος εις δοξαν θεου πατρος
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܠܶܫܳܢ ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗ݈ܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile