Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 14:22

New American Standard Bible
Romans 14:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The faith which you have, have as your own conviction before God. Happy is the one who does not condemn himself in what he approves.
NA26 – σὺ πίστιν ἣν ἔχεις (5719) κατὰ σεαυτὸν ἔχε (5720) ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. μακάριος μὴ κρίνων (5723) ἑαυτὸν ἐν δοκιμάζει· (5719)
WH – συ πιστιν [ ην | [ην] ] εχεις (5719) κατα σεαυτον εχε (5720) ενωπιον του θεου μακαριος ο μη κρινων (5723) εαυτον εν ω δοκιμαζει (5719)
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܳܟ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܐܰܚܽܘܕ݂ܶܝܗ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܳܢ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܦ݂ܪܰܫ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile