Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:25

New American Standard Bible
Romans 16:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past,
NA26 – Τῷ δὲ δυναμένῳ class="show tvm">(5740) ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου class="show tvm">(5772)
WH – ()| τω ()| τω[ ()| δε δυναμενω (5740) υμας στηριξαι (5658) κατα το ευαγγελιον μου και το κηρυγμα ιησου χριστου κατα αποκαλυψιν μυστηριου χρονοις αιωνιοις σεσιγημενου (5772)
PES – ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܰܢܫܰܪܰܪܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܕ݁ܺܝܠܝ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܙܰܒ݂ܢܰܝ
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile