Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 6:4

New American Standard Bible
Romans 6:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore we have been buried with Him through baptism into death, so that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too may walk in newness of life.
NA26 – συνετάφημεν (5648) οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη (5681) Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. (5661)
WH – συνεταφημεν (5648) ουν αυτω δια του βαπτισματος εις τον θανατον ινα ωσπερ ηγερθη (5681) χριστος εκ νεκρων δια της δοξης του πατρος ουτως και ημεις εν καινοτητι ζωης περιπατησωμεν (5661)
PES – ܐܶܬ݂ܩܒ݂ܰܪܢ ܥܰܡܶܗ ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܒ݁ܚܰܝܶܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܶܐ ܢܗܰܠܶܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile